Open Access-nyheter från Storbritannien

Nedan följer nyheter på OA-området från det senaste halvåret i Storbritannien. Inlägget är baserat på en sammanställning av Geraldine Clement-Stoneham, Medical Research Council, RCUK.

Rapport om indikatorer för mätning av övergången till Open Access

En arbetsgrupp bestående av olika intressenter inom Open Access har utarbetat ett förslag om indikatorer för att mäta utvecklingen av OA i Storbritannien.

Open Access Implementation Group

Syftet med gruppen Open Access Implementation Group är att tillföra ett mervärde till medlemsorganisationernas arbete med att öka OA-publiceringen av forskningsresultat i Storbritannien.

UUK Open Access Coordination Group

I maj hölls ett första möte med en ny OA Coordination Group. Gruppen kallas samman av Universities UK (UUK) och kommer att ha som syfte att säkerställa dialog och engagemang bland alla intressenter inom forskningskommunikation och att samordna deras arbete och undvika dubblering eller avvikelser inom områden som utveckling av infrastruktur, bevisinsamling, kontroll samt kommunikation.

Metadata för OA

Jisc leder ett antal projekt om metadatastandarder och relaterade frågor, bland annat följande:

  • Gold OA infrastructure group,
  • RIOXX, en metadataprofil, som tillåter repositorier att dela information om OA-artiklar och deras överensstämmelse med forskningsfinansiärernas krav,
  • V4OA, en uppsättning begrepp för att beskriva publikationers OA-status vad gäller version, licens, publiceringsavgifter samt embargoperiod,
  • CASRAI-UK Pilot Project, vars syfte är att förbättra och standardisera metadata för rapportering av forskning.

Balansering av kostnaderna för guld OA i hybridtidskrifter

Research Libraries UK (RLUK) och Jisc Collections arbetar med olika förlag på att skapa mekanismer, som balanserar kostnaderna för publiceringsavgifter i hybridtidskrifter mot prenumerationskostnader. Flera förlag har ställt sig positiva till detta, bland annat Wiley Blackwell och Institute of Physics (IOP). Med IOP har RLUK och ett antal universitet startat ett tre-årigt pilotprojekt. Det centrala i modellerna, som är under utarbetande, är att de är på institutionsnivå, så att ju mer en institution betalar i publiceringsavgifter för en hybridtidskrift, desto större avdrag görs på prenumerationskostnaden för tidskriften. Avdraget på institutionell nivå görs utöver ändringar i nationella eller globala prenumerationspriser, som ett förlag gör för att spegla den relativa andelen av prenumerations- respektive OA-innehåll i en hybridtidskrift.

Copyright-reformer

Den första juni trädde nya undantag i upphovsrättslagen Copyright Act i kraft i England och Wales. Dessa innebär ett antal nya undantag, inklusive ett för text- och datamining för icke-kommersiellt bruk. Mer detaljer finns i det officiella pressmeddelandet och i en serie kortfattade guider från Intellectual Property Office.

Ny OA-policy från HEFCE

Higher Education Funding Council (HEFCE) offentliggjorde sin nya Open Access-policy, som kommer att gälla för nya publikationer efter den 1 april 2016. Policyn kräver deposition av publikationer i repositorier (institutionella eller ämnesarkiv) vid godkännandet av en artikel för publicering och accepterar 12 månaders embargo.

Ny OA-policy från NIHR

National Institute for Health Research (NIHR) tillkännagav också sin nya OA-policy. Policyn är i linje med den brittiska regeringens (NIHR är del av Department of Health) och stödjer guld OA. NIHR medger att implementeringen kommer att ske gradvis, men förväntar sig full kravuppfyllelse inom fyra år.

Oberoende granskning av RCUK:s implementering av sin OA-policy

Under implementeringsperioden av sin OA-policy har Research Councils UK (RCUK) förbundit sig till att genomföra en serie granskningar av implementeringen. Den första kommer att ske under 2014 och kommer bland annat att undersöka vilket genomslag policyn har haft sedan introduktionen i april 2013, implementeringsprocessen samt dess effekter på de vetenskapliga ämnesområdena. Ordförande för granskningspanelen är professor Sir Bob Burgess och i den ingår representanter för de akademiska och förlagssektorerna. Även internationell representation kommer att finnas. En delrapport till RCUK:s ledningsgrupp förväntas vara färdig vid slutet av år 2014. Den slutliga rapporten är beräknad till den första delen av år 2015.

/ Ilona Johansson (via Ulf Kronman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.