Vetenskapsrådets förslag om nationella riktlinjer för open access lämnade till regeringen

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Vetenskapsrådet har i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information och presenterar i den här rapporten sitt förslag till hur riktlinjerna bör utformas. I rapporten finns även förslag till vidare uppdrag, utredningar och fördelning av ansvar, samt förslaget att regeringen inrättar en nationell samordningsfunktion vid lämplig myndighet, med uppdrag att koordinera arbetet.

”Nu har vi lämnat vårt förslag om nationella riktlinjer för open access”
Sven Stafström, generaldirektör (2015-01-15)

Det är viktigt att den forskning som finansieras av offentliga medel också kommer samhället till del. Att publikationer och data från sådan forskning är öppet tillgängliga är inte bara en fråga om att förbättra spridningen och bidra till bättre forskning. Det är även en demokratifråga och en fråga om att öka nyttan av forskningen i samhället.

Idag lämnar Vetenskapsrådet sitt förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. I och med detta styr Sverige tydligt mot mer öppna och tillgängliga publiceringsformer. Förslaget är brett förankrat och har arbetats fram i samarbete med Kungliga biblioteket och i dialog med andra relevanta aktörer.

Läs vidare kommentaren från VR:s GD Sven Stafström

/Ilona Johansson, Kungl. biblioteket

Det här inlägget postades i Nyheter, Policy. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.