En första rapport om FP7 Post-Grant Open Access Pilot

I maj 2015 lanserade EU-kommissionen inom ramen för OpenAIRE2020, en FP7 Post-Grant Open Access Pilot (se tidigare blogginlägg). Arbetet med att organisera och sprida information om denna pilot har pågått intensivt under sommaren. Bland annat ägde en workshop på temat rum under Liber-konferensen i juni. Under denna workshop diskuterades bland annat riktlinjerna för piloten, de vida skillnaderna vad gäller finansieringssystem mellan länderna inom EU samt hur information om OA-piloten kan spridas på bästa sätt.

En första rapport om framåtskridandet under de första två månaderna har nu presenterats. Trots den korta period som OA-piloten hittills har pågått har ett antal tidiga resultat tagits fram.

20 stycken berättigade ansökningar för guld OA-publicering har kommit in; 16 för artiklar och 4 för böcker. Med tanke på att antalet ansökningar för artiklar förväntades att vida överskrida ansökningar för OA-publicering av böcker, kan detta resultat anses något förvånande. Förklaringen ligger förmodligen i det stora engagemang som ett antal OA-bokförlag har visat för denna pilot (se t.ex. detta blogginlägg från Ubiquity Press).

Ett stort antal ansökningar har också inkommit som inte följer angivna direktiv om att finansiering ej får sökas för 1.) publicering i hybridtidskrifter eller 2.) för artiklar som publicerats innan piloten lanserades.

Ett sista anmärkningsvärt resultat som presenteras i denna första rapport är att 80% av de godkända ansökningarna kommer från enbart 5 länder och att det totala antalet berättigade ansökningar kommer från enbart 9 länder inom Europa. Det faktum att inga godkända ansökningar ännu har inkommit från Sverige innebär att arbetet med att sprida information kring möjligheterna för FP7-projekt att söka pengar för att publicera sina resultat i en guld OA-publikation, behöver stärkas och intensifieras.

Inom programmet OpenAccess.se arbetar vi med att lokalisera projektledare för de tusentals FP7-projekt där svenska forskare deltar, för att sprida informationen direkt till dessa personer. I detta arbete tar vi tacksamt emot hjälp från lärosäten, bibliotek och finansiärer som kommer kontakt med forskare som arbetar inom FP7-finansierade projekt. För frågor kontakta gärna:beate.eellend@kb.se

Samlad information om riktlinjer och behörighet för att söka medel från FP7 Post-Grant Open Access Pilot finns här och här. Följ också OpenAIRE:s hemsida och OpenAIRE-bloggen för kontinuerlig uppdatering om arbetet inom OpenAIRE2020.

Det här inlägget postades i EU, FP7, Nyheter, OpenAIRE, Policy. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.