Utvärdering av Springer Compact – halvårsrapport 1

Springer Compact är ett så kallat offsetavtal mellan förlaget Springer och 40 svenska organisationer genom Bibsam-konsortiet med stöd av Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet, som syftar till att kombinera prenumerations- och publiceringsavgifter. Avtalet kommer att utvärderas halvårsvis och utvärderingsgruppen har nu levererat sin första delrapport, som innefattar dataunderlag från juli-augusti 2016.

Uppdraget

Uppdraget är att utvärdera konsekvenser och effekter av svenska offsetmodeller utifrån fyra perspektiv: ekonomi, administration, attityder och spridning.

Utvärderingen ska:

  • ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Springer och andra förlag,
  • studera om uppfyllandet av svenska lärosätens och forskningsfinansiärers krav säkerställs,
  • undersöka möjligheterna att omdirigera betalningsströmmar beroende på var finansieringen kommer ifrån, samt
  • kunna användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida offset-modeller, tak för APC:er i hybridtidskrifter etc.

Den första rapporten som finns tillgänglig via länkarna nedan redovisar hur många artiklar som publicerats inom avtalet och vilket genomslag dessa fått i sociala medier. Den beskriver också den administrativa processen vid två lärosäten för att publicera artiklar med Springer Compact.

 Utvärderingsgruppen 

Utvärderingsgruppen består av Helena Francke, Högskolan i Borås; Niklas Willén, Uppsala universitet; Ulf Kronman, Kungliga biblioteket; Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet; Thomas Neidenmark, Stockholms universitet (sammankallande till och med 2017-02-12) och Lisa Olsson, Stockholms universitet (sammankallande från 2017-02-13).

Rapporten

Summary in English

Springer Compact is an offset agreement between Springer and 40 Swedish institutions negotiated through the Bibsam consortium, supported by the Swedish Research Council and the Swedish National Library. The purpose of the agreement is to get more Swedish articles published as open access and to control expenditure by combining subscription and publishing fees.[1] The Springer Compact agreement will be evaluated biannually throughout the duration of the agreement (mid-2016 to 2018). This document is a summary of the first report, covering July – December 2016.

[1] More on the agreement: https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swedish-authors (2017-01-10)

Det här inlägget postades i Licenser, Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.