Anmälan öppen till Mötesplats Open Access 2017

Varmt välkommen att anmäla dig till Mötesplats Open Access 2017!

Konferensen äger rum 26-27 april och arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Karlstads universitet.

Program och info finns här.

MOA 2017 fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata.

Konferensen öppnar upp brett kring olika teman om open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Anmäl dig här!

Konferensen spelas in och kommer tillgängliggöras på internet.

Program

(med reservation för ändringar)

Onsdag 26 april, 11:45-18.00

11.30-13.00 Registrering

11.45-13.00 Lunch

Välkomsthälsning

Bo Edvardsson, vicerektor, Karlstads universitet

Huvudtalare

Not all Networks: Toward Open, Sustainable Research Communities.

Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication at the Modern Language Association, New York, USA

Föredrag

Copenhagen consensus on monitoring OA. Recommendations from the Knowledge Exchange workshop.

Christian Hagen Thomasen, Knowledge Exchange

Spridning och synlighet för öppen forskning.

Anna Visuri, Stockholms universitetsbibliotek

Sci-Hub som forskningsinfrastruktur. 

Martin Persson, Köpenhamns universitet

Kaffe 

Workshops (varje workshop går två gånger) 

  1. Hur jobbar vi vidare med parallellpublicering?

Pauline Jönsson Alm och Karin Henning, Göteborgs universitetsbibliotek

  1. CRIS + OA = ökad kunskap om öppen publicering?

Karin Ljungklint och Kristina Graner, Chalmers bibliotek

  1. Att utveckla publiceringsstöd.

Karolina Karjalainen, Ika Jorum & Greta Quesada Richardson, Kungliga Tekniska högskolan, Biblioteket.

  1. Vad betyder Open access för vår organisation och hur integrerar vi det i organisationen som helhet?

Inga-Lill Nilsson, Nadja Neumann och Magnus Åberg, Karlstads universitetsbibliotek

  1. Open access som förutsättning för öppna nätbaserade kurser?

Jörg Pareigis, Karlstads universitet

18.00

Middag, Stadshotellet i Karlstad

Torsdag 27 april, 9.00-14.30

Huvudtalare

European policies for an Open Library.

Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna

Forskarpanel

Öppen vetenskap. Erfarenheter från tre olika forskarfält.

Jonas Ingvarsson, Bitr.professor, Högskolan i Skövde, Nadja Neumann, Fil.dr, Karlstad universitet & Serdar Temiz, Industridoktorand, Kungliga tekniska högskolan

Kaffe

Föredrag

The contribution of Librarians to the Open Access movement in Universities in Uganda.

Helen Byamugisha, Makerere University

Framtida planer för tillgängliga forskningsdata: SND-konsortiets ansökan till VR. 

Stefan Ekman, Svensk nationell datatjänst (SND)

Tilda. Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Tomas Lundén, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

Lunch 

Ta kontroll över publiceringskostnaderna med Open APC Sweden.

Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

Article Processing Charges (APC) på SU och SLU.

Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket & Frida Jacobson, Stockholms universitetsbibliotek

Avslutande ord: Nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Hur går arbetet vidare?

Beate Eellend, Kungliga biblioteket & Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet

14.30

Kaffe och HEJ DÅ!

 

Posterutställning under konferensens båda dagar

Utanför Aula Magna

APC-data made easy.

Daniel Albertsson & Olof Frank, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

Copenhagen consensus on monitoring OA. Recommendations from the Knowledge Exchange workshop.

Christian Hagen Thomasen, Knowledge Exchange

Copyright

NN, Karlstads universitet

Hantering av forskningsdata på Karolinska Institutet – resultatet av en förstudie.

Helena Eckerbom, Cecilia Martinsson Björkdahl, Nina Gennebäck. Karolinska institutet

Utbildning i hantering och beskrivning av forskningsdata.

Helena Francke mfl, Högskolan i Borås

Utvärdering Springer Compact.

Representant från utvärderingsgruppen

 

Varmt välkomna önskar programkommittén för MOA 2017!

Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, Kungliga biblioteket

För frågor angående programmet kontakta: beate.eellend[at]kb.se

För frågor angående anmälan kontakta: annelie.ekberg-andersson[at]kau.se

Det här inlägget postades i Konferenser, Mötesplats Open Access MOA, Open Access, Vetenskaplig kommunikation, Vetenskaplig publicering, Workshop. Bokmärk permalänken.

Kommentera