ESAC:s workshop om effektiv hantering av författaravgifter

Idag hanteras avgifter för open access-publicering på flera sätt hos inblandade parter –förlag, finansiärer, forskare, bibliotek och offentligt finansierade forskande myndigheter och lärosäten. Den 9-10 mars deltog därför Annica Wentzel och Camilla Smith från Kungliga biblioteket på ESAC:s workshop i Wien med temat ”Putting pay-as-you-publish into practice: Towards an automated APC handling”.

Annica Wentzel och Camilla Smith utanför Bundesministerium für Bildung (BMB). Foto: Solveig Wikstrøm

Workshoppen handlade om praxis kring offset- och open access-avtal samt rekommendationer för hantering av författaravgifter. Under de två dagarna stod tre teman i fokus:

  • Författar- och artikelidentifiering & verifiering
  • Information om finansiärer & finansiering
  • Fakturering & rapportering

Deltagarna var överens om att förlagen bör automatisera processen för identifiering av författare och open access-artiklar, så långt det är möjligt. Bland annat diskuterades användning av standardiserade identifikatorer som ORCID för forskare och Ringgold för organisationer. Ett problem som särskilt framhölls var den komplexa situationen när en forskare byter affiliering och hur det ska hanteras.

När det gäller att identifiera vilken organisation som ska betala författaravgifterna blir användningen av rollen ‘corresponding author’ alltmer vedertagen. Det behövs dock en mer tydlig definition av begreppet. Under workshoppen framkom det också att uppgifter om vem som finansierat författaravgifterna är otydliga, vilket  gör det svårt att etablera gemensamma arbetssätt.

Deltagare på ESAC:s workshop. Foto: Annica Wentzel

Deltagarna var eniga kring behovet av standardiserade metadata om fakturerade artiklar direkt från förlagen. Slutligen diskuterades vilka uppgifter som bör specificeras i förlagens fakturor för en effektiv hantering av författaravgifter.

Resultatet av workshoppen har nu publicerats i form av rekommendationer: ”Customer Recommendations for Article Workflows and Services for Offsetting” (1st Draft, March 2017).

Det här inlägget postades i ESAC, Finansiering, Författaravgifter, Licenser, Nyheter, OA_Intact, Open Access, Vetenskaplig publicering, Workshop. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.