SCOAP3 – ännu fler artiklar inom partikelfysik blir öppet tillgängliga!

CERN (the European Organization for Nuclear Research) har tecknat ett avtal med APS och enligt detta kommer artiklar inom högenergifysik från och med januari 2018 publiceras med öppen tillgång i tre av APS tidskrifter utan extra kostnad för artikelförfattarna.

De tre tidskrifter från förlaget som kommer att ingå i avtalet är: Physical Review C, Physical Review D och Physical Review Letters. Dessa tidskrifter ingår i Bibsamkonsortiets paket och som en följd av detta kommer avgifterna för prenumerationerna att reduceras och insatsen till SCOAP3 att justeras uppåt. Mer information och detaljerade uträkningar kommer att skickas ut till de deltagande lärosätena så fort dessa finns tillgängliga. Totalt kommer drygt 5 600 artiklar att kunna publiceras med öppen tillgång inom SCOAP3 under åren 2018 och 2019.

American Physical Scociety (APS), ett av de mest renommerade förlagen inom fysikområdet, kommer från och med 2018 att delta i SCOAP3 – the Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.

CERN Press Release: http://press.cern/press-releases/2017/04/cern-and-american-physical-society-sign-open-access-agreement-scoap3
APS Press Release: http://www.aps.org/newsroom/pressreleases/scoap3.cfm
SCOAP3: http://scoap3.org

Det här inlägget postades i SCOAP3. Bokmärk permalänken.

Kommentera