Gästbloggare Sabina Andergerg: Open Science – föreläsningsserie vid Stockholms universitet

I samband med vårt forskningsdataprojekt under hösten 2016 noterade vi att det fanns ett behov av att skapa en arena där forskningsstödjande funktioner och kanske även forskarna själva skulle kunna ta del av exempel från olika discipliners förutsättningar för öppen tillgång till forskningsdata. I samband med att en av projektdeltagarna Lars Arvestad, lektor vid Department of Numerical Analysis and Computer Science (förkortat Nada), erbjöd sig att inom projektet berätta om hur bioinformatiker arbetar med lagring och delning av data föddes idén om att göra en publik föreläsningsserie på temat Open Science. Vi såg en möjlighet att inte enbart begränsa oss till förutsättningarna lokalt vid Stockholms universitet utan även bidra i det nationella arbetet för öppen vetenskap.

I föreläsningsserien har vi bjudit in engagerade och intresserade forskare inom naturvetenskapliga och humanvetenskapliga discipliner från olika lärosäten. Dessa har både övergripande och med konkreta exempel från sin vardag beskrivit sin syn på öppen vetenskap, vilka möjligheter och utmaningar som finns samt hur de arbetar med öppen tillgång. Vi har även bjudit in andra aktörer som arbetar med öppen vetenskap i forskningsinfrastrukturer eller i annan forskningsstödjande funktion.

Föreläsningsserien har pågått sedan oktober 2016. Vi har hunnit med 13 intressanta föredrag med 14 presentatörer som har delat med sig av sin syn på möjligheter och utmaningar inom specifika delar i arbetet med öppen publicering, öppna data och öppen vetenskap. Här kan du se vilka som hållit föredrag i serien.

Ambitionen har varit att hålla det enkelt och lätt tillgängligt. Vi har arbetat med det öppna formatet – en presentation på svenska eller engelska i 30-60 minuter på Scenen i det öppna rummet i biblioteket under lunch- eller eftermiddagstid, med möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Med föredragshållarnas godkännande har vi filmat och publicerat presentationerna för att nå en så bred publik som möjligt. Målsättningen har varit att dela med oss och tillgängliggöra kunskap, information och status för öppen tillgång i Sverige snarare än en stor publiktillströmning i det fysiska rummet vid Stockholms universitetsbibliotek. Vi har i snitt haft mellan femton till ett drygt trettiotal åhörare på föredragen. Vi har medvetet varierat vilka som presenterar våra inbjudna gäster som en del i vårt arbetssätt att arbeta funktionsinriktat och inte skapa personberoende funktioner.

Vi är väldigt stolta och glada över att vi kunde avsluta OS-serien för den här terminen den 11/5 med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widdings syn på Open Science ur ett rektorsperspektiv. Astrid konstaterade att det i arbetet med att utveckla och implementera forskningsstödjande tjänster för att hantera, tillgängliggöra, lagra och bevara öppna forskningsdata och forskningsresultat, är mycket viktigt med en engagerad och insatt ledning som stödjer och prioriterar arbetet med öppen vetenskap vid lärosätet och deltar i det nationella och internationella arbetet med öppen vetenskap.

Rektors presentation tillsammans med tidigare presentationer finns att ta del av här.

Inom kort kommer även en svensk och engelsk textsammanfattning av rektors presentation.

Till hösten fortsätter vi med fler intressanta presentationer inom föreläsningsserien om öppen vetenskap. Eventuellt i en annan form men med samma målsättning att dela med oss och sprida olika aktörers syn på specifika delar inom open science.

Gästblogg av Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera