Vi uppdaterar bloggen för open access

Kungliga bibliotekets blogg för alla som arbetar med open access i Sverige håller på att uppdateras. På bloggen kommer KB löpande att kommunicera arbetet med regeringsuppdraget att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Arbetet pågår fram till hösten då all information rörande frågor om öppen tillgång och KB:s uppdrag kommer att samlas här.

Under tiden finns mer information på www.kb.se/openaccess.

Kommentera