Vi söker en handläggare för licens- och open accessarbete

Arbetsuppgifter
I linje med KB:s målbild att leda arbetet med att gå från licensbaserad till öppet tillgänglig forskningsinformation kommer du, som en del i arbetsgruppen LOA (licenser och open access) på tio personer, bidra till detta förändringsarbete genom att kombinera läs- och publiceringsrättigheter i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag, samt ta fram underlag och göra analyser till rapporter, utredningar och rekommendationer rörande öppen tillgång.

Välkommen att läsa mer och skicka in din ansökan här.