The Open Access Publishing Cooperative Study

I början av juli 2015 lanserade The Public Knowledge Project (PKP) tillsammans med bland annat Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) projektet Open Access Publishing Cooperative Study. Studien kommer att genomföras 2015-2017 med syfte att föra samman bibliotek, tidskrifter, lärosäten och akademier, finansiärer samt andra betydelsefulla aktörer. Målet är att finna nya ekonomiskt hållbara samarbetsmodeller för open access-publicering i vetenskapligt granskade tidskrifter.

 

Marie Farges föreläsning på Kungl. biblioteket

25 mars gästades Kungl. biblioteket av Marie Farge, Directrice de Recherche vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Normale Supérieure i Paris. Ett 30-tal OA-intresserade åhörare lyssnade till hennes föreläsning på temat:

Another future for peer-reviewed scientific journals – an advocacy for developing and promoting new intellectual commons, publicly owned and freely used by researchers, companies and citizens.

För dem som inte hade möjlighet att närvara vid detta tillfälle finns hennes PPT-presentation uppladdad här. Föreläsningen spelades också in och kommer finnas tillgänglig via Youtube inom kort.

 

Andelen svenska publikationer i open access-tidskrifter ökar stadigt

I dagarna publicerade Vetenskapsrådet sin rapport ”Forskningens framtid! Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv”. Analyserna i rapporten ingår i det kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet har sammanställt, bland annat för att bidra med underlag till regeringen inför den kommande forskningspropositionen. I rapporten presenteras bibliometriska analyser av svensk forskning vad gäller produktionen av vetenskapliga publikationer samt citeringsgenomslag. Datan i analyserna är hämtade ur Thomson Reuters databas Web of Science, där såväl Science Citation Index Expanded®, Social Science Citation Index® och Arts and Humanities Citation Index® ingår. I rapporten är publicering i open access-tidskrifter ett av flera teman.

I rapporten uppskattas att cirka 12% av världens open access-tidskrifter återfinns i Web of Science. Andelen artiklar i open access-tidskrifter har sedan början av 2000-talet också stadigt ökat, såväl i Sverige som internationellt. 2013 publicerades 13% av den svenska produktionen i open access-tidskrifter med helt fri tillgänglighet, så kallad guld open access. Detta är något högre än världsgenomsnittet. Med detta sagt är det av betydelse att uppmärksamma att andelen open access-artiklar starkt varierar mellan olika ämnesområden, med 5% som minsta och 20% som högsta andel. De ämnesområden med högst andel både i Sverige och resten av världen, är geovetenskap, biomedicin, biologi och klinisk medicin medan humaniora, informations- och kommunikationsteknik, kemi och teknik har en relativt låg andel artiklar i open access-tidskrifter. I sin rapport poängterar Vetenskapsrådet att detta delvis kan bero på olika täckningsgrader i Web of Science men även på att det inom olika ämnesområden finns olika traditioner för publicering i open access-tidskrifter. En sådan skillnad mellan publiceringstraditioner kan vara att vissa ämnesområden i högre utsträckning väljer att parallellpublicera en så kallad pre-print version av artikeln i ett digitalt arkiv, d.v.s. grön open access, eller betalar för att göra publikationer fritt tillgängliga i traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter, så kallad hybrid open access.

Vad gäller medelciteringen för svenska open access-artiklar är den högre än världsgenomsnittet. Detta gäller generellt för de olika ämnesområdena och det verkar även finnas en viss, om än osäker, korrelation mellan medelcitering och andel open access-artiklar.

 

Referenser: Forskningens framtid! Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. Vetenskapsrådets rapporter. 2015

EU lanserar Gold Open Access Pilot för publikationer inom FP7

Inom ramen för OpenAIRE2020 lanserade EU-kommissionen i början av maj en så kallad Gold Open Access Pilot för publikationer inom avslutade projekt finansierade av FP7. Syftet är att främja och stärka publiceringen i europeiska Open Access-tidskrifter, dvs. gyllene OA. 4 miljoner Euro görs tillgängliga för att helt eller delvis finansiera publikationer i Open Access-tidskrifter, för projekt som avslutats senast januari-april 2013. Max tre publikationer per projekt kan erhålla finansiering för publicering av artiklar, monografier, kapitel och konferensbidrag, som svarar upp till de krav som anges i riktlinjerna för Gold Open Access Pilot. Dock gäller finansieringen inte för publikationer i hybridtidskrifter. Mer information om Gold Open Access Pilot hittar du här och riktlinjerna finns att ladda ner här.

Inbjudan till föreläsning om Open Access med Marie Farge

Marie Farge, Directrice de Recherche vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Normale Supérieure i Paris gästar oss i vår. I samband med detta bjuder vi in till en open access-föreläsning på temat:

Another future for peer-reviewed scientific journals – an advocacy for developing and promoting new intellectual commons, publicly owned and freely used by researchers, companies and citizens.

Scientists and research institutions suffer from an oligopolistic situation where publishers receive scientists’ intellectual property rights for free and sell scientists’ papers back to research institutions at a non-competitive price they set themselves, reaping massive profits. Publishers also control bibliometric statistics that are increasingly used to evaluate research, with a considerable impact on scientists’ careers.
As a scientist, Marie Farge will present her perspective on this issue, demanding control and ownership of research results in order to make them available and usable to anyone for the sake of the advancement of knowledge. She will propose a new model where journals are owned by their peer-reviewing editorial boards, authors keep their copyright and make their papers freely available, funding agencies finance open access publishing platforms and publishers become service providers to these publishing platforms without owning the content of the journals.

Datum: måndag 25 maj 2015
Tid: 9.00-10.30
Plats: Kungl biblioteket, Karlavägen 100, lokal Albion
Föreläsningen och samtalet hålls på engelska.

Gratis. Anmälan till: Bibsamkonsortiet@kb.se senast den 21:e maj.
OBS! Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Sprid gärna denna inbjudan i era nätverk.