View recordings from the kick-off conference during Open Access Week 2017

On the 17th of October stakeholders and representatives from the research community met at the National Library of Sweden for an inspirational kick-off to launch the government assignment to coordinate open access to research publications.

Recordings, speaker biographies, and slides from the conference will be published on our Event page daily during the Open Access Week. The presentations are related to the five studies coordinated by the National Library as part of the government assignment.

Gunilla Herdenberg, National Library of Sweden

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden

This event is organised by the National Library of Sweden as a kick-off conference in conjunction with the upstart of the five studies on open access and directed  to its members, invited speakers and guests. All presentations  will be recorded and published open access after the event.

 

Fortsätt läsa ”Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden”

How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017

A core question discussed at the LIBER Annual Conference 2017 in Patras, Greece – Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age – was how libraries can achieve an open and sustainable research and information lifecycle in order to ensure the accessibility, usability and long-term preservation of research outputs. The popular conference attracted more than 300 delegates offering workshops, keynotes, and presentations on a broad spectrum of open science issues, as open access, open research data, text and data mining, copyright, metrics, infrastructural issues, and management.

 

Fortsätt läsa ”How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017”

Vi uppdaterar bloggen för open access

Kungliga bibliotekets blogg för alla som arbetar med open access i Sverige håller på att uppdateras. På bloggen kommer KB löpande att kommunicera arbetet med regeringsuppdraget att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Arbetet pågår fram till hösten då all information rörande frågor om öppen tillgång och KB:s uppdrag kommer att samlas här.

Under tiden finns mer information på www.kb.se/openaccess.

SUHF stödjer det internationella initiativet OA2020 för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har nyligen anslutit sig till de 80-tal forskningsorganisationer över hela världen som ställer sig bakom initiativet Open Access 2020, vilket både Vetenskapsrådet (VR) och Kungliga biblioteket (KB) tidigare anslutit sig till.

Fortsätt läsa ”SUHF stödjer det internationella initiativet OA2020 för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”

Gästbloggare Thomas Mattson: OA-avtal med OUP och CUP i Nederländerna

Den holländska regeringen har tydligt tagit ställning för att vetenskaplig publicering skall ske i form av open access.  Liksom i Storbritannien är det gyllene OA som prioriteras, vilket medfört att hybrid OA ses som en accepterad publiceringsform. Under maj månad har de holländska universitetens intresseorganisation VSNU meddelat resultatet av sina förhandlingar kring nya OA-avtal med de brittiska förlagen Oxford University Press (OUP) och Cambridge University Press (CUP).

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Thomas Mattson: OA-avtal med OUP och CUP i Nederländerna”