Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör 1 juli

Varför förnyas inte avtalet med Elsevier?

Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer; läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Fortsätt läsa ”Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör 1 juli”

Q&A about the cancellation of the agreement with Elsevier commencing 1 July

Why was the agreement with Elsevier not renewed?

Elsevier has not been able to meet the demands of the Bibsam Consortium: immediate open access to all articles published in Elsevier’s journals by researchers affiliated to one of the consortium’s participating organisations; reading access to Elsevier’s 1900 journals for participating organisations, and, lastly, a sustainable price model which makes a transition to open access possible.

 

Fortsätt läsa ”Q&A about the cancellation of the agreement with Elsevier commencing 1 July”