Ny strategi för OpenAccess.se

Open access-programmet har nu gått in i en ny fas. Den nya styrorganisationen, med både en styrgrupp och två arbetsgrupper, har kommit igång under hösten 2010. I den internationella utvärderingen av programmet hösten 2009 tryckte man hårt på att det behövdes en mer genomarbetad strategi för programmet i fortsättningen. Ett utkast till strategi har diskuterats av både styrgruppen och de båda arbetsgrupperna under vintern.

Vi befinner oss i ett mycket gynnsamt och samtidigt snabbt föränderligt läge för open access i Sverige. Det är inte alldeles lätt att då formulera en strategi som kan hålla ett tag. Hur som helst, så här ser det ut nu. Vi inbjuder alla att lämna synpunkter på det utkast som ligger och hoppas kunna ta ett beslut om strategin vid styrgruppens möte den 23 maj.

OA-strategi utk 3

Till strategin hör en lägesbeskrivning som förstås i ännu högre grad kommer att genomgå en snabb föråldring.

Open access i Sverige lägesbeskrivning ver 3

Vila i frid!

Websidan Open Access information (http://www.searchguide.se/oa/).  har nu stilla somnat in. Sajten byggdes i projektet ”Open Access utbildningspaket för forskare”. Detta slutrapporterades 2007 till Kungl. Biblioteket och webresursen vidareutvecklades sedan i projektet ”Forskarmöten om Open Access” som avslutades i början på 2010. Det huvudsakliga syftet med de båda projekten var  att öka forskares kännedom om Open Access och därmed bidra till ett ökat innehåll av fritt tillgängliga forskningspublikationer i öppna arkiv vid svenska lärosäten.

Efter lång (nåja…) och trogen tjänst har nu KB, med sina nya OA-sidor, tagit över ansvaret för OA-information riktad mot forskare och andra. De gamla sidorna har inte uppdaterats på ett tag och därför känns det skönt, fast ändå lite vemodigt, att nu låta dessa projektsidor glida in i evigheten. En hel del av texterna och informationen har, som sagt, uppdaterats och gjorts tillgängliga på KBs OA-sidor och jag tror att det enda jag verkligen kommer att sakna är den fruktiga looken:)!

Närmast sörjande är de anhöriga som skapade sajten men faktiskt också en hel del andra har det visat sig. Innan vi skiljdes för gott tog jag en titt på statistiken och fann att sajten har tjänat väl och faktiskt fortfarande har en hel del trafik. I februari 2011 var det närmare 500 unika träffar på sidorna och genom åren har den ungefärliga genomsnittstrafiken legat på mellan 3-400 unika träffar i månaden. Ungefär hälften av dessa besökare kom från sverige, ca. 30% från amerika, 2% från holland, luxemburg och nordiska länder etc. Det man letat efter har i största utsträckning varit resurser som ”Goda exempel och länkar”, seminarieinformation, ”Bakgrund och framväxt av OA-tidskrifter”, ”Handledning för Sherpa/Romeo” och annan bakgrundsinformation om OA.

De engelska sidorna har också varit välutnyttjade. Där har man haft drygt 200 unika besökare i månaden och flest kommer från USA 43%, Sverige 12%, Tyskland 7%, Holland 3%, UK 2%, Kina 2% osv.

Jag är övertygad om att dessa användare nu får tillgång till en ännu bättre OA-info service via KBs sidor. Tack till alla dem som, i och utanför projekten, bidragit med texter, idéer och praktisk handpåläggning – ingen nämnd ingen glömd!

Peter Linde

OA-krav från Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen är den senaste forskningsfinansiären som ställer OA-krav. Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola. OA-kravet gäller vetenskapliga artiklar och konferenspublikationer från och med 2011-års ansökningsomgång.

Handläggare för OA-frågor sökes till KB

Kungliga bibliotekets avdelning för Nationell samverkan söker en handläggare på 50%  under ett år, för arbete med informationsfrågor kring OpenAccess.

”Arbetsuppgifter

– Du kommer främst att arbeta med information och kommunikation, och i denna roll bland annat utveckla webbplatsen för OpenAccess.se.

– Arbetet innebär mycket kontakter med berörda intressenter inom och utom programmets styrorganisation

– Deltagande med programmets internationella kontakter”

Läs mer  här:

Välkommen med din ansökan (senast 20/2)!

Vetenskapsrådet förtydligar sina open access-krav

Vetenskapsrådet har nu förtydligat sina krav på open access:

”Om förlagets standardavtal inte tillåter parallellpublicering inom sex månader ska forskaren kräva att förlaget gör ett undantag. Parterna kan då använda sig av ett tilläggsavtal som kan hämtas här. Om förlaget inte accepterar bör forskaren publicera i en annan tidskrift. Endast i undantagsfall kan Vetenskapsrådet medge en förlängning av tiden för tillgängliggörande upp till maximalt 12 månader, under förutsättning att forskaren kan uppvisa en tydlig dokumentation av vilka ansträngningar han/hon gjort för att uppfylla sexmånaderskravet.”

Man ansluter sig därmed till en modell som används av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7) i dess försök med open access liksom av Riksbankens Jubileumsfond. Se vidare här

Förtydligandet av kraven har tillkommit som en respons på en skrivelse från en grupp kemister till VR:s styrelse att se över kravet på open access. Kemisternas skrivelse och ett PM till VR:s styrelse av Mats Ulfendahl finns tillgängliga som bilagor till OA-styrgruppens möte den 18 januari, se här.  

Svenskt deltagande i COAR, en internationell organisation för öppna arkiv

Confederation of Open Access Repositories (COAR) är en mycket ny internationell organisation, som helt enkelt ska främja utvecklingen av öppna arkiv. KB är genom OpenAccess.se medlem sedan 2010. Ett ökat deltagande av svenska öppna arkiv  skulle stärka organisationen och ge värdefulla kontakter och idéer tillbaka till oss.  Det finns en möjlighet att organisera gruppmedlemsskap på nationell nivå, vilket skulle reducera avgiften för var och en. KB kan organisera ett svenskt gruppmedlemsskap. Läs mer

Anmäl intresse till jan.hagerlid@kb.se senast den 1 mars