Kategoriarkiv: Projekt

Artikel om konstnärliga forskningsresultat i öppna digitala arkiv

Hösten 2011 skrev jag och Karin Süld, bibliotekarie vid Högskolan i Borås, på uppdrag en artikel till Vetenskapsrådets KFoU årsbok 2012: ”Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning” (2012) Lind, Torbjörn (red). Boken har kommit ut nu under sommaren. Artikeln heter … Läs mer

Publicerat i Projekt | Etiketter , , | 2 kommentarer

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

Nationellt projekt som utförs vid Stockholms universitetsbibliotek, Chalmers bibliotek, Malmö högskola och Karolinska institutets bibliotek. http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/#Författaridentifikatorer Det pågår flera internationella initiativ inriktade mot att införa identifikatorer för författare inom vetenskaplig publicering och kommunikation. I projektet ska vi titta på pågående … Läs mer

Publicerat i Projekt | Kommentarer inaktiverade för Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter

OpenAccess.se utlyser projektmedel för år 2013

Nu finns Kungliga Bibliotekets officiella utlysning av projektmedel ute på KB:s webbplats. Information om projektmedel inom ramen för OpenAccess.se finns på OA-webben. Sista ansökningsdag är den 17 september 2012. // Ulf Kronman

Publicerat i Projekt | Kommentarer inaktiverade för OpenAccess.se utlyser projektmedel för år 2013

Report from the Research Data in the humanities and arts project

In a follow up to a project done by Göteborg University, Lund University and the Swedish Agricultural University , a study was conducted focusing on research data issues in the humanities and arts, with the basis being some 20 in-depth … Läs mer

Publicerat i Nyheter, Projekt | Kommentarer inaktiverade för Report from the Research Data in the humanities and arts project

Slutrapport från projektet Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser

Projektet har haft som syfte att skapa en modell för ökad spridning av öppna digitala lärresurser (OER). Detta har skett vid Högskolan i Borås genom: 1) Förankringsarbete kring OER på institutions- och ledningsnivå i syfte att bereda marken för policybeslut kring … Läs mer

Publicerat i Projekt | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Slutrapport från projektet Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser

Delta i en studie om open access: effekterna av parallellpublicering

Allt fler institutioner och lärosäten upprättar öppna arkiv och ställer krav på sina forskare att parallellpublicera (självarkivera). Men vad har parallellpubliceringen haft för effekter för den enskilde forskaren? Har den haft effekt? Som en del av ett forskningsprojekt för masterstudenter … Läs mer

Publicerat i Projekt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Delta i en studie om open access: effekterna av parallellpublicering

Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

I slutet av december tog KB beslut om att ge stöd till ett nytt projekt inom OpenAccess.se. Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Det ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta … Läs mer

Publicerat i Nyheter, Projekt | Kommentarer inaktiverade för Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

OER-projekt

Högskolan i Borås genomför under 2010 ett projekt som syftar till att skapa en modell för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser, OER, på högskolan. Inom projektet arbetar vi med att sprida information om och bedriva utbildning på alla … Läs mer

Publicerat i Projekt | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för OER-projekt