Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag för nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I KB:s arbete har vi noterat ett par vanliga missförstånd om vad omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem innebär. I detta öppna brev vill vi reda ut dessa missförstånd och samtidigt synliggöra en av de största utmaningarna.

 

Fortsätt läsa ”Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”

View recordings from the kick-off conference during Open Access Week 2017

On the 17th of October stakeholders and representatives from the research community met at the National Library of Sweden for an inspirational kick-off to launch the government assignment to coordinate open access to research publications.

Recordings, speaker biographies, and slides from the conference will be published on our Event page daily during the Open Access Week. The presentations are related to the five studies coordinated by the National Library as part of the government assignment.

Gunilla Herdenberg, National Library of Sweden

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden

This event is organised by the National Library of Sweden as a kick-off conference in conjunction with the upstart of the five studies on open access and directed  to its members, invited speakers and guests. All presentations  will be recorded and published open access after the event.

 

Fortsätt läsa ”Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden”