Om oss

Teamet för öppen tillgång

Teamet för öppen tillgång arbetar med Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och ingår i LOP-gruppen (se nedan).

Beate Eellend, fil. dr. är samordnare för regeringsuppdraget. Beate har en bakgrund som forskare och har arbetat som forskningssekreterare vid forskningsrådet Formas. Hon sitter i styrelsen för SPARC Europe samt är Sveriges NOAD i OpenAIRE och kontaktperson för OA2020.

Camilla Smith är handläggare för open access- och licensfrågor. Camilla har tidigare arbetat som projektledare för SwePub-projektet vid Kungliga biblioteket samt har en bakgrund som biträdande avdelningschef för dåvarande avdelningen för e-resurser vid Stockholms universitetsbibliotek.

Ulf Kronman är handläggare/analytiker och tidigare samordnare av Kungliga bibliotekets program för OpenAccess.se. Ulf har en lång bakgrund som bibliometriker vid Kungliga Tekniska Högskolan, Vetenskapsrådet, och Karolinska institutet.

Kontakt

E-post:   openaccess@kb.se
Twitter:  @OpenAccess_se
Blogg:    OpenAccess.se

Beate Eellend, samordnare
E-post: beate.eellend[at]kb.se
Tfn: 010-709 36 40

Ulf Kronman, handläggare
E-post: ulf.kronman[at]kb.se

Camilla Smith, handläggare
E-post: camilla.smith[at]kb.se

Gruppen för Licenser och Open Access (LOP)

LOP-gruppen administrerar ett nationellt bibliotekskonsortium – Bibsamkonsortiet – som förhandlar omkring 40 e-resursavtal åt universitet och högskolor, myndigheter och forskningsinstitut.

LOP driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer genom att kombinera arbetet med open access och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag. Följaktligen strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

LOP-gruppen ingår i enheten för Nationell bibliotekssamverkan. Enhetschef är Anna Lundén.

Kontakt

Anna Lundén, enhetschef
Tfn 010-709 36 14
E-post: anna.lunden[at]kb.se

Britt-Marie Wideberg, samordnare Bibsamkonsortiet
E-post: britt-marie.wideberg[at]kb.se