EU öppnar en offentlig konsultation om open access

EU-kommissionen gick  den 15 juli ut med en offentlig konsultation (remiss kanske vi skulle säga) om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Rubriken är ”Digital agenda: more open access to scientific information – Commission seeks views.” Alla är välkomna att lämna svar, både enskilda medborgare, organisationer, företag och myndigheter. Tiden är relativt kort, sista dag för att svara är den 9 september 2011.

Detta är ett led i förberedelserna för ett nytt meddelande om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Detta ska komma i slutet av 2011 och kommer att följas av rekommendationer till medlemsstaterna.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på konsultationen! Ska man svara som organisation måste man starta snabbt. Man ska använda en färdig enkät där man också kan lämna fria kommentarer.

Pressmeddelandet om konsultationen finns här

Mer information finns här

Open Access Week in Sweden – ny grupp på openaccessweek.org

24-30 oktober 2011 firar hela världen Open Access-veckan! På openaccessweek.org finns nu även en grupp Open Access Week in Sweden där man kan enkelt gå med och dela med sig sina aktiviteter under veckan eller få inspiration för nya idéer. Tack till Kristina Graner, Chalmers Bibliotek, för initiativet!

Göteborgs Universitetsbiblioteket kommer att bidra med några evenemang under veckan, bl.a. en diskussionspanel om fri tillgång, finansiering och OA:s framtid, seminarier om forskningsfinansiärernas krav om OA publicering och bibliometri. Jag har också skrivit om detta på gruppens forum. Vi på GUB befinner oss mitt i planeringen och ser fram emot veckan, vi är tacksamma för kommentarer och hoppas på informationsutbyte.

Jag vill gärna uppmuntra er att gå med i gruppen och att skriva om era aktiviteter antingen på gruppens sida eller här på bloggen.

/Stefanie Stehling

Elseviers nya policy för parallellpublicering

Får ni frågor från forskare som undrar om det fortfarande är tillåtet att parallellpublicera artiklar från Elsevier? Den nya policyn innehåller nämligen formuleringar som kan skapa osäkerhet för forskare som omfattas av open access-krav.

Styrgruppen för OpenAccess.se har gjort ett uttalande med en tolkning av Elseviers policy som förhoppningsvis kan vara ett stöd för alla som arbetar med open access och öppna arkiv och får sådana frågor.

Läs mer om detta och hela styrgruppens uttalande här

OA-policy och öppet artikelarkiv på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har antagit en open access-policy som träder i kraft den 1 juli 2011. Policyn uppmuntrar KIs forskare att i största möjliga utsträckning fritt tillgängligöra sina publikationer utifrån gällande förlagsvillkor och tillämpliga krav från forskningsfinansiärer och myndigheter. Läs hela policyn på: http://kib.ki.se/node/72762

I samband med det har ett öppet arkiv inrättats där forskare och forskarstuderande verksamma vid KI kan parallellpublicera sina artiklar. Ta en titt, men förvänta er inga mängder av artiklar ännu. Det vill säga, förvänta er inte fler än en artikel: http://publications.ki.se/.

/Caroline Karregård

Elsevier-artikel om open access på Chalmers och Malmö högskola

Jonas Gilbert och Jessica Lindholm har skrivit en artikel ”Establishing an Open Access Culture among Researchers: Experiences and Challenges at Two Academic Organizations in Sweden” i Elseviers Serials Review (nr 2 2011) om open access i Sverige och om arbetet på sina respektive organisationer.
Nås på http://dx.doi.org/10.1016/j.serrev.2011.03.014 för dig som har prenumeration, annars i sin författarversion på http://hdl.handle.net/2043/12081.

KTH:s policy för vetenskaplig publicering

KTH har i dagarna antagit en policy för vetenskaplig publicering. Enheten för Publiceringens infrastruktur (PI-enheten) vid ECE-skolan (Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande) har på uppdrag av rektor tagit fram ett förslag till policy. I uppdraget ingick även att utarbeta en strategi för implementering av policyn. Vi har arbetat i samarbete med en kontaktgrupp för publiceringsfrågor som består av 9 forskare från KTH:s olika skolor.

Utgångspunkten för policyn har varit att KTH och KTH:s forskning skall synliggöras i största möjliga utsträckning både för det internationaella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt.  Vetenskaplig publicering är till för att synliggöra och kommunicera forskning samt ge en kvalitetsstämpel på forskningsresultat. Policyn är därför utformad med utgångspunkt att Open Access inte kan ses isolerat utan skall ses i ett bredare perspektiv. Därför uppmanas KTH:s forskare att publicera sig Open Access men också att publicera sig i ledande internationella tidskrifter. Tidigt i processen var vi tveksamma om vi verkligen skulle skriva forskarna på näsan att publicera sig i ledande vetenskapliga tidskrifter för det borde de väl redan göra. Reaktionerna var dock positiva bland forskare i olika nämnder.

Vidare uppmanas KTH:s forskare även att medverka till populärvetenskapliga forskningspresentationer. Viktigt för att synliggöra KTH är också att alla forskare namnger KTH på ett enhetligt sätt samt att alla publikationer registreras i DiVA. Likaså skall publikationer som utges av KTH publiceras i DiVA i fulltext.

En viktig del av att kunna uppfylla policyns krav är att vi på PI-enheten åtar oss att importera poster från WoS/ISI. Detta gör vi veckovis och säkerställer därmed den bibliografiska kvalitén  genom att vi anger rätt organisation och KTH-ID, samt att posterna innehåller ISI och DOI-nummer. Vi håller på att retrospektivt komplettera databasen tillbaka till 2005. Vi beräknar att ca 85% av alla våra tidskriftsartiklar finns i WoS/ISI. Resterande måste dock forskarna själva registrera.

En viktig roll för PI-enheten är att informera och hjälpa till med parallellpublicering och andra frågor som rör Open Access. Vi planerar att besöka och informera alla KTH:s forskare på ett eller annat sätt nu i vår och under hösten. Tidsmässigt passar detta väl in då DiVA nyligen har fått nya funktioner som underlättar parallellpublicering.

Läs hela policyn: http://www.lib.kth.se/main/assets/files/pi/Beslut_243.pdf

/Klemens Karlsson

Uttalande från Nederländerna om Elseviers open access-policy

”UKB, the consortium of the thirteen Dutch university libraries and the Koninklijke Bibliotheek, is deeply concerned about the fact that Elsevier has recently adapted its Open Access policy such that it prevents the growth of the digital availability of the international scientific output of scholars in The Netherlands.”

UKB är mycket oroad över Elsevier nu vill förhandla direkt med universitet och forskningsinstitutioner om vilka rättigheter deras forskare har att lägga ut artiklar i öppna arkiv. Man beklagar varje steg som kan begränsa tillgången till forskningsresultat och menar att denna policy från Elesevier skapar ökande oklarhet hos forskare om deras rättigheter som författare.

Läs hela uttalandet här