Utredningar

Fem utredningar har initierats inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag. I utredningsgrupperna deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället och lärosätena genom SUHF. I varje grupp deltar också en representant från Kungliga biblioteket som även är ansvarig skribent och sekreterare för gruppens arbete. Utredningsarbetet inleds under hösten 2017 och planeras pågå under hela 2018. Målet med utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar, för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång

Clas-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet; Lars Kloo, Vetenskapsrådet; David Lawrence, Linköpings universitet; Britta Lövgren, Riksbankens Jubileumsfond; Gustav Nelhans, Högskolan i Borås; Mats Viberg, Chalmers, Beate Eellend, Kungliga biblioteket

Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Helena Francke, Högskolan i Borås; Jette Guldborg Petersen, Lunds universitet; Sverker Holmgren, Uppsala universitet; Markku Rummukainen, Formas; Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet; Camilla Smith, Kungliga biblioteket

Öppen tillgång till böcker

Lars Burman, Uppsala universitet; Tommy Dahlén, Forte; Isak Hammar, Lunds universitet; Eva-Maria Häusner, Kungliga biblioteket

Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång

Stefan Eklöf Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering; Åsa Karlsson, Energimyndigheten; Sofie Wennström, Stockholms universitet; Jonas Nordin, Kungliga biblioteket

Uppföljning av krav på öppen tillgång

Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet; Jonas Gilbert, Södertörns högskola; Jonas Holm, Stockholms universitet; Gustav Nilsonne, Karolinska institutet; Ulf Kronman, Kungliga biblioteket