Rabatt för publiceringsavgifter i Kargers OA-tidskrifter

Bibsamkonsortiet har sedan 2009 ett avtal med Karger Publishing. Inom avtalet erbjuder Karger ett tidskriftspaket på cirka 80 tidskrifter inom framförallt medicin. Vid sidan av detta ger avtalet också 50% rabatt i förlagets rena OA-tidskrifter.

Foto: Jesse Orrico, Unsplash

Publiceringsavgifterna i förlagets 18 guld OA-tidskrifter varierar från tidskrift till tidskrift och avtalet ger 50 % rabatt på publiceringsavgiften i dessa (det vill säga inte på hybridtidskrifter).

Under 2016 publicerade 7 av de deltagande organisationerna 19 artiklar i OA-tidskrifterna. 16 av dessa betalades med en APC. Karger har återbetalat 50% av dessa APC:er till Kungliga biblioteket enligt avtal. KB överför nu återbetalningen till de berörda organisationerna.

2017 deltar 12 organisationer i Bibsamkonsortiets avtal. Mer information om öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal finns att läsa här:

http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Open-access/