Gästbloggare Karin Henning: Kartläggning av författaravgifter vid Göteborgs universitet

Nu har en arbetsgrupp vid Göteborgs universitet (GU) kartlagt vad universitetet har betalat till förlagen i författaravgifter under 2016.  Sammanlagt var GU:s kostnad för författaravgifter 5,2 miljoner, vilket får ses som en minimikostnad. Genom att multiplicera medelkostnaden för de fakturor som GU kartlagt med antal open access-artiklar som har en ’corresponding author’ affilierad till Göteborgs universitet, kunde vi beräkna en uppskattad maximikostnad på hela 6,7 miljoner.

 

Photo: Volkan Olmez, Unsplash

I arbetet med fakturorna stötte arbetsgruppen på en hel del konstigheter. Det kanske mest anmärkningsvärda är alla de kringkostnader som förlagen debiterar för. Varför tar man betalt för färgtryck när artiklarna publiceras digitalt?  Vi hittade också exempel på dubbla debiteringar där förlagen har tagit betalt för både ’ordinarie’ publicering och för open access-publicering. En annan välkänd paradox i publiceringsekonomin är den rörande skillnaden mellan hybrid- och guldartiklar. Baserat på de data som har skickats in till Open APC Sweden betalade GU i genomsnitt 14 000 kronor för en artikel i en guldtidskrift, men hela 23 600 kronor för en artikel i en hybridtidskrift.

Uppdraget till kartläggningen av författaravgifter kom från Göteborgs universitetsbiblioteks (GUB) strategiska ledningsgrupp med syfte att lyfta kostnadsfrågan för publicering inom universitetet. Rapporten är nu överlämnad till beställaren och vi hoppas att frågan även kommer upp i GU:s ledning inom en snar framtid. I rapporten föreslår arbetsgruppen bland annat att GU bör underteckna OA2020 och att lärosätet bör stödja välrenommerade open access-förlag genom tecknande av medlemskap. Arbetsgruppen föreslår även att GUB fortsätter arbetet med att leverera data till Open APC Sweden.

När arbetet påbörjades fann arbetsgruppen i likhet med vad rapporten från kartläggningen vid Stockholms universitet (SU) visar, att det är svårt att få fram alla fakturor. Dels eftersom det inte fanns ett specifikt konto i ekonomisystemet, dels eftersom arbetsgruppen inte fick ut underlag från alla förlag. Arbetsgruppen hoppas att det fortsatta arbetet med att samla in och rapportera APC-kostnader förenklas genom det särskilda konto för APC-kostnader som införts vid lärosätet, i enlighet med SUHF:s rekommendation (REK 2017:2).

Arbetsgruppen som har kartlagt författaravgifterna vid GU har bestått av följande representanter:

  • Karin Henning och Pauline Jönsson, Digitala tjänster, Team Publicering och bibliometri, GUB
  • Inger Petersson och Annica Rydholm, Digitala tjänster, Team E-resurser, GUB
  • Katarina Gustafsson, Bibliotekskansliet, GUB
  • Rangnar Nilsson, Forsknings- och innovationskontoret, GU

Vi delar samma goda erfarenheter som SU vad gäller arbetsgruppens sammansättning, där de olika kompetenserna har kompletterat varandra väl.

Hela rapporten finns att läsa i fulltext via GUPEA.

Gästblogginlägg av Karin Henning.