Gästbloggare Lisa Lovén: Tre miljoner i författaravgifter vid Stockholms universitet

Sedan 2016 kartlägger Stockholms universitetsbibliotek löpande kostnader för författaravgifter eller så kallade APC:er vid Stockholms universitet. Mellan perioden januari till augusti 2017 har kartläggningen visat att universitetet har betalt tre miljoner i författaravgifter.  Till grund för kartläggningen ligger uppgifter hämtade ur universitetets ekonomisystem och arbetet utförs i nära samarbete mellan bibliotekets controller och en bibliotekarie vid sektionen för media.

 

Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB, CC-BY

Nya konton för författaravgifter

För att enklare kunna följa kostnadsutvecklingen för författaravgifter införde Stockholms universitet i slutet av 2016 två nya konton i kontoplanen, 57981 författaravgifter och 57982 kringkostnader (färgsidor, figurer och dylikt). För 2017 års kartläggning har vi därför i första hand kunnat stämma av kostnaderna mot dessa två konton, vilket har effektiviserat arbetet och gjort sammanställningen mer heltäckande (åtminstone vad det gäller betalningar för författaravgifter som hanterats via ekonomisystemet).

Kostnader januari – augusti 2017

Hittills har fakturor bokförda till och med sista augusti 2017 kartlagts och kontrollerats. Sammanställningen visar att Stockholms universitet mellan januari till  augusti i år har betalat närmare 3 miljoner kronor i författaravgifter. Av denna summa har 60 % gått till hybrid-OA och 40 % till guld-OA. Tittar man däremot på antalet hybrid kontra guld-artiklar är fördelningen något jämnare, av drygt 150 artiklar är 53 % hybrid-artiklar, medan 47 % är guld-artiklar. Likt tidigare kartläggning ligger snittpriset för en OA-artikel i en hybridtidskrift högre än snittpriset för en artikel i en guld OA-tidskrift, 21 900 kronor jämfört med 16 300 kronor.

Diagrammen nedan visar hur kostnaderna för författaravgifter kan visualiseras per förlag (hybrid- eller guld-OA), per forskningsfinansiär, men också per institution vid universitetet.

Betalda APC:er per förlag vid Stockholms universitet januari – augusti 2017. Klicka på bilden för en förstoring.

 

Kommentar till diagrammet över APC:er per förlag: Resultatet bekräftar den bild som tidigare har rapporterats både nationellt och internationellt, stora kommersiella förlag som Elsevier och Wiley ligger i topp, långt före alla andra.

 

Betalda APC:er per finansiär vid Stockholms universitet januari – augusti 2017. Klicka på bilden för en förstoring.

 

Kommentar till diagramet över APC:er per finansiär: Vetenskapsrådet är, likt tidigare, den enskilt största finansiären, men en betydande del av författaravgifterna har även betalats via universitetets anslag.

Betalda APC:er per institution vid Stockholms universitet januari – augusti 2017. Klicka på bilden för en förstoring.

Kommentar till diagrammet över APC:er per institution: För första gången har en sammanställning även gjorts per institution vid universitetet. Föga förvånande visar diagrammet att det framför allt är vid de naturvetenskapliga institutionerna som fakturor för författaravgifter hanteras.

Ökad medvetenhet om publiceringskostnader

Diagram och siffror likt ovanstående illustrerar tydligt kostnadsutvecklingen för författargifter och är användbara vid diskussion med exempelvis universitetets ledning. På så sätt skapar arbetet med att kartlägga kostnader för författaravgifter en större medvetenhet om publiceringskostnaderna, inte bara på biblioteket, utan även på andra håll på universitetet. Lägger man därtill bibliotekets kostnader för tidskriftsprenumerationer blir det än tydligare att det rör sig om mycket höga totalsummor som går via universitetet till framför allt de stora förlagen.

När årets kartläggning är klar kommer underlaget även att användas för att rapportera in uppgifter till Open APC Sweden. Vi uppmanar andra universitet och högskolor att följa upp konton för författaravgifter. Får vi dessa siffror för hela Sverige skulle det vara till stor hjälp i förhandlingarna med förlagen. Vill ni ha hjälp med metoden så hör av er till oss:

Lisa Lovén, Bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek, Sektionen för media, lisa.loven [at] su.se
Liisa Hänninen, Controller, Stockholms universitetsbibliotek, Administrativa staben, liisa.hanninen [at] su.se

Läs tidigare inlägg om arbetet med att kartlägga APC:er vid SU: Jakten på författaravgifter vid Stockholms universitet

Ett svar på ”Gästbloggare Lisa Lovén: Tre miljoner i författaravgifter vid Stockholms universitet”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.