Kungliga biblioteket stödjer Knowledge Unlatched

Kungliga biblioteket (KB) bidrar till finansiering av Knowledge Unlatched (KU) för att göra den aktuella kollektionen med 151 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgänglig under 2018.  KB stödjer även KU:s senaste kollektion med ett 30-tal öppet tillgängliga sakkunniggranskade monografier inom ämnet lingvistik från Language Science Press, ett akademikerdrivet tyskt open access förlag.

 

 

Genom sitt stöd till KU deltar KB i en gemensam global satsning där 450 bibliotek runt om i världen väljer att gå in med medel för att göra aktuella förlagsutgivna böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgängliga. När bibliotek går ihop och friköper kollektioner av e-böcker blir priset förmånligare än om varje organisation köper böckerna var för sig. De titlar som ingår i varje kollektion väljs ut av en urvalskommitté med 40 bibliotekarier från 12 olika länder.

Det finansiella stödet till KU är en del av Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Förutom KB finns Stockholms universitet med bland de organisationer som stödjer satsningen på open access-monografier.

Mer information

Aktuell titellista
Knowledge Unlatched
Language Science Press
Language Science Press Blog