Välkommen Camilla Hertil Lindelöw

Foto: Jonathan Robson

Vi hälsar Camilla Hertil Lindelöw varmt välkommen till Kungliga biblioteket och arbetet som handläggare i Teamet för öppen tillgång vid enheten för nationell bibliotekssamverkan. Camilla kommer närmast från Södertörns högskolebibliotek där hon arbetat som handläggare för publiceringsfrågor, bland annat med olika bibliometriska analyser. Innan dess arbetade hon vid Stockholms universitetsbibliotek. Camilla deltar även i SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri.