100 % öppen tillgång (open access) i nytt Bibsamavtal med De Gruyter

Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt avtal med förlaget De Gruyter för läsning och publicering i förlagets tidskrifter under perioden 2018-2020. Avtalet innefattar att all publicering av forskare affilierade till deltagande organisationer görs öppet tillgänglig. Både artiklar publicerade i traditionella prenumerationstidskrifter och rena open access-tidskrifter omfattas av avtalet.  Under 2018 deltar 5 organisationer i avtalet. Dessa organisationer beräknas publicera ca 100 artiklar i De Gruyters tidskrifter under avtalsperioden.

Foto: Chris Liverani via Unsplash

De Gruyter är ett akademiskt förlag som grundades 1749. De publicerar över 700 tidskrifter inom ämnesområden som humaniora, samhällsvetenskap och medicin, naturvetenskap och teknik.

Kungliga biblioteket, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access) enligt det internationella initiativet OA2020.org. Mer information om öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal finns att läsa här:
http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Open-access/

Mer information

– De Gruyters pressmeddelande om det nya avtalet
– Publiceringsprocessen beskriven hos De Gruyter