Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet har beslutat att efter 20 år inte förnya avtalet med Elsevier. För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande: omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer, läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018

Fortsatt tillgång till publicerade artiklar

Forskare från  deltagande organisationer kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 – juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.  Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här:
http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangliga-artiklar/

Kan min organisation teckna en egen prenumeration på tidskrifter från Elsevier?

SUHF:s förbundsförsamling har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiets styrgrupp att säga upp avtalet då man inte fått något erbjudande som lever upp till konsortiets krav på en hållbar prismodell för att läsa och publicera i Elseviers tidskrifter. Tecknande av egna prenumerationer kan undergräva pågående förhandlingar med Elsevier och bör i möjligaste mån undvikas.

Länkar

Frågor och svar till användare

http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/

Q&A in English

http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/qa-about-the-cancellation-of-the-agreement-with-elsevier-commencing-1-july/

Alternativa accessvägar

http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangliga-artiklar/

Pressmeddelandet på  svenska

http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297

Pressmeddelandet på engelska

https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier-2508242

Ett svar på ”Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.