KB:s remissyttrande över UKÄ:s rapport ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”

Kungliga biblioteket (KB) stödjer i huvudsak UKÄ:s förslag i rapporten ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”.

I tillägg till KB:s kommentarer på rapporten föreslår KB att implementeringen av öppen vetenskap inkluderas i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av forskning.

KB föreslår två sätt på vilka aspekter för öppen vetenskap kan inkluderas i kvalitetssäkringen av forskning:

  • Att lärosätenas implementering av öppen vetenskap, utifrån Europakommissionens rekommendationer, införs som en tematisk utvärdering, enligt UKÄ:s förslag. En sådan tematisk utvärdering kan utgå ifrån samtliga uppgifter som lärosätena ansvarar för, dvs. utbildning, forskning och samverkan. En sådan utvärdering skulle också kunna fungera mycket väl som såväl pilottest som metodutveckling, så som det beskrivs i UKÄ:s rapport.
  • Att implementeringen av strategier/handlingsplan för öppen vetenskap inkluderas i UKÄ:s bedömningsområden.

Läs hela yttrandet här.