KB arrangerade öppet webbforum för utredningar om öppen tillgång

10 oktober-31 oktober 2018 arrangerade KB ett öppet webbforum för det utredningsarbete om öppen tillgång som genomförs inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

I det pågående arbetet med att ta fram rekommendationer på lösningar för öppen tillgång är det viktigt för alla utredningsgrupper att inhämta synpunkter och ta emot inspel från berörda parter i hela forskningssystemet. För att ge alla berörda parter möjligheter att lämna kommentarer och förslag arrangerade Kungliga biblioteket ett öppet webbforum. Riktade förfrågningar om inspel har även skickats till ett urval av myndigheter och organisationer inom forskningssystemet.

Syftet är att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla utredningarnas rekommendationer. Publicerade utkast är en första version av utredningstexterna och dess tillhörande rekommendationer. Utredningarnas rekommendationer och innehåll är ännu preliminära och vi välkomnar konstruktiva kommentarer och tydliga förslag på förbättring och utveckling. Eftersom utredningarna under denna period genomförs fristående från varandra finns i nuläget också överlappande frågeställningar mellan de olika utredningarnas teman.

KB och openaccess.se tackar för inkomna inspel!

 

Ett svar på ”KB arrangerade öppet webbforum för utredningar om öppen tillgång”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.