100 dagar utan avtal med Elsevier!

Det är nu gått hundra dagar sedan avtalet med Elsevier upphörde. Uppsägningen har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Frågor och synpunkter från forskare till biblioteken har varit betydligt färre än förväntat, något som till viss del kan förklaras av sommarledigheter, men mest beroende på det faktum att accessen är intakt före den första juli 2018 så att många användare ännu inte drabbats så hårt.

De reaktioner som kommit från forskarhåll har varit både positiva och negativa.  Stödet för öppen tillgång är starkt och det är också många som anser att förlagets höga vinstmarginal är oskälig. De som hör av sig med negativa synpunkter har mestadels problem med att de inte får tillgång till de artiklar som de behöver för sin forskning. Alla synpunkter besvaras med en beskrivning av situationen och att alla Sveriges rektorer gemensamt står bakom en enhällig rekommendation att säga upp avtalet.

De pengar som sparas under denna avtalslösa period har vissa lärosäten valt att använda till att betala forskares publiceringsavgifter i rena open access-tidskrifter. En del av pengarna används också för att betala de extra utgifter som uppstår när viktiga artiklar måste köpas in via dokumentleveranstjänster.

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet har tillsatt en utvärderingsgrupp som skall följa upp konsekvenserna av uppsägningen och dess effekter för forskare/studenter, lärosäten/bibliotek och konsortiet i stort. En rapport beräknas vara klar till nästa sommar.

Tyskland och project DEAL har fortfarande inte tecknat något avtal med Elsevier och i flera andra europeiska  länder pågår nu förberedelser för att kunna klara sig utan tillgång till Elseviers tidskrifter, om villkoren rörande open access inte tillfredsställs.

De kontakter som förs med förlaget just nu är av praktisk natur och handlar om hur deltagande organisationer skall få korrekt tillgång till artiklar bakåt i tiden. Några regelrätta förhandlingar med Elsevier förekommmer inte, men Elsevier har gjort några informella kontaktförsök. Svaret har då varit att de är välkomna att kontakta Bibsamkonsortiets styrgruppsordförande, Astrid Söderbergh Widding, för att boka in ett högnivåmöte på plats i Stockholm och det förväntas ske innan årsskiftet.

För frågor, kontakta Bibsamkonsortiets samordnare: Britt-Marie Wideberg, britt-marie.wideberg [at] kb.se