Bibsam Open

Höstens informationstillfälle för organisationerna som deltar i Bibsamkonsortiet har fått namnet Bibsam Open för att berätta om hur övergången från ett licensbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem framskrider! Tillställningen ägde rum på Kungliga Biblioteket (KB) i Humlegården den 4 oktober och lockade 50 gäster på plats och ungefär 60 personer deltog också via länk.

Först ut bland presentatörerna var Beate Eellend, KB:s samordnare för samordningsuppdraget öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Beate började sin presentation med att berätta om Plan S – ett open access-initiativ för forskningsfinansiärer på Europanivå som formulerat 10 principer för att snabba på övergången till öppen tillgång. Efter detta gick Beate över till att berätta om utredningsarbetet kring finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Temat kring öppen tillgång fortsatte sedan med Camilla Lindelöw, handläggare för öppen tillgång, som berättade om KB:s arbete med att kartlägga de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor. Ett nytt uppdrag som KB fick i regleringsbrevet för 2018.

Därefter lämnades mikrofonen över till Wilhelm Widmark, överbibliotekarie för Stockholms Universitetsbibliotek och vice ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp, och Britt-Marie Wideberg, samordnare för Bibsamkonsortiet, som gav en lägesrapport kring förhandlingsläget med Elsevier, en internationell utblick och återkoppling från forskarsamhället. Efter pausen fortsatte David Lawrence, överbibliotekarie på Linköpings universitet, att prata om uppsägningen av Elsevier-avtalet ur ett lärosätesperspektiv. Biblioteket har använt pengarna som annars hade gått till Elsevier-avtalet bl.a. genom att inrätta ökat stöd till forskare som publicerar sig i open access-tidskrifter. De har också gjort en survival guide för forskare som inte kommer åt de artiklar de söker.

Lisa Olsson, från Stockholms universitetsbibliotek, presenterade den fjärde delrapporten i utvärderingen av Springer Compact och följdes av Annica Wentzel, licenshandläggare på KB, som gav en lägesrapport från omförhandling med Springer Nature där kraven från förhandlingsgruppen är:

  • Lägre läsavgift som successivt sjunker
  • Färre antal förskottsbetalade artiklar
  • Delad risk angående publiceringsprognosen
  • Lägre/rabatterad APC, samma APC-nivå för alla år i avtalet
  • Rena OA-tidskrifter ska inkluderas

Programmet avslutades med generella konsortienyheter av Britt-Marie Wideberg som berättade om vad som hänt sedan sist inom konsortiet och hälsade fem nya deltagande organisationerna (Forte, Inspektionen för vård och omsorg, Regeringskansliet, SIEPS och Transportstyrelsen) välkomna. Det är många omförhandlingar på gång inför 2019 och  ett intensivt förhandlingsarbete pågår just nu. Allteftersom förhandlingarna blir klara publiceras erbjudandena i Consortia Manager.