100 % öppen tillgång i nytt Bibsamavtal med Cambridge University Press

Bibsamkonsortiet har kommit överens om ett nytt licens- och publiceringsavtal med förlaget Cambridge University Press (CUP) för perioden 2019-2021.

Det nya avtalet omfattar publiceringsavgifter för obegränsad publicering av artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från 1 januari 2019, samt läsrättigheter till de cirka 400 tidskrifter som ingår i CUP Full Collection. Alla forskare vid deltagande organisationer kommer att kunna publicera artiklar öppet tillgängligt utan några extraavgifter. 31 organisationer deltar i avtalet 2019. Samtliga användningsvillkor från det tidigare avtalet bibehålls oförändrade.

Lina Waltin, inköpssamordnare vid KIB, säger i en kommentar att:

Det är lovvärt att det nya avtalet innehåller både sänkta läskostnader och obegränsad publicering i hybrid- och rena OA-titlar, samtidigt som CUP planerar att omvandla flera tidskrifter till ren OA. Förhoppningsvis kan det här avtalet vara ett steg på vägen mot ett ekonomiskt hållbart publiceringssystem.

 Cambridge University Press är ett akademiskt förlag som publicerar cirka 400 tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap naturvetenskap, teknik och medicin och som satsar på ökad utgivning av rena OA-tidskrifter. Läs även förlagets pressmeddelande om avtalet för mer information.

Läs även Cambridge Core Blog om det nya avtalet och Cambridge Core med information för forskare.

Kungliga biblioteket, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access) enligt det internationella initiativet OA2020.org. Mer om öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal finns att läsa här.