Gemensam global färdriktning för öppen tillgång – OA2020 och den 14:e Berlinkonferensen

Under två dagar i början av december deltog 170 deltagare från 37 länder från samtliga kontinenter vid den 14:e Berlinkonferensen för öppen tillgång. Deltagarna var särskilt inbjudna och representerade lärosäten och deras organisationer, forskarorganisationer, forskningsfinansiärer, bibliotek och departement, vetenskapliga förlag samt andra initiativ för öppen tillgång. Sverige representerades av Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Anna Lundén, enhetschef Kungliga biblioteket, Thomas Neidenmark, departementssekreterare Utbildningsdepartementet, Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet samt Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet.

Alla deltagare bekräftade  att det finns en stark gemensam och global inriktning genom de principer som OA2020, Plan S och Jussieu Call har tagit fram, för att underlätta en fullständig omställning till omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Ett gemensamt ställningstagande formulerades under konferensen:

We are all committed to authors retaining their copyrights,

We are all committed to complete and immediate open access,

We are all committed to accelerating the progress of open access through transformative agreements that are temporary and transitional, with a shift to full open access within a very few years. These agreements should, at least initially, be cost-neutral, with the expectation that economic adjustments will follow as the markets transform.

Publishers are expected to work with all members of the global research community to effect complete and immediate open access according to this statement.

Pressmeddelandet från Max Planck Gesellschaft finns här.

Dokumentation inklusive presentationer från konferensen finns här.

Läs Astrid Söderbergh Widdings blogginlägg på svenska och engelska.