16 rekommendationer för öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader – och det bör tillsättas en grupp för samråd kring dessa frågor. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som Kungliga biblioteket (KB) i dag överlämnar till regeringen. De är resultatet av ett gemensamt utredningsarbete av KB, lärosäten, forskningsfinansiärer och forskarsamhället. Utredningsarbetet har genomförts inom ramen för KB:s nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Foto: KB/Eric Eskilsson

Läs mer i KB:s pressmeddelande här.