Kungliga biblioteket testar Dimensions

I övergången från att betala för licenser till att betala för att publicera öppet tillgängligt behövs översikt över utvecklingen. Utöver redan sammanställda internationella och nationella rapporter, t ex Vetenskapsrådets rapporter (bland annat Vetenskaplig produktion – analys av det vetenskapliga forskningssystemet), sammanställer Kungliga biblioteket (KB) även egna dataunderlag för förhandlingarna med förlagen. I arbetet använder vi olika datakällor, bland annat Swepub och Open APC Initiative/Open APC Sweden. Under 2019 testar KB även Dimensions Analytics, en ny produkt från Digital Science. Dimensions Analytics erbjuder ett gränssnitt liknande InCites (Clarivate) och SciVal (Elsevier). Förutom publikationer indexerar Dimensions även forskningsfinansiering och altmetrisk data via altmetric.com. För öppen tillgång används öppen data från Unpaywall. KB:s förhoppning är att global data från Dimensions kommer att komplettera de nationella data vi arbetar med idag.

Kontakt: Camilla Lindelöw, camilla.lindelow[at]kb.se, dataanalytiker och handläggare öppen tillgång

Pressmeddelande från Digital Science om KB och Dimensions