Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör 1 juli

Varför förnyas inte avtalet med Elsevier?

 

Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer; läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

När sägs avtalet med Elsevier upp?

Avtalet för tidskrifter har sagts upp per den 30 juni 2018.

Läs mer här

Hitta öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar

Allt fler artiklar publiceras öppet tillgängliga, både i rena open access-tidskrifter och i prenumerationsbaserade tidskrifter, där en publiceringsavgift betalas för att artikeln ska bli öppet tillgänglig. Det finns även artiklar som är öppet tillgängliga av andra skäl, exempelvis för att de vetenskapliga förlagen tillåter forskaren att parallellpublicera artikeln öppet tillgänglig i institutionella repositorier eller ämnesarkiv. Det enklaste sättet att hitta öppet tillgängliga artiklar är via plugins och söktjänster. I följande text ger vi förslag på några sådana tjänster.

 

Fortsätt läsa

Positive evaluations of open access monograph platform Kriterium

Kriterium is a platform for high-quality peer-reviewed academic books. All publications undergo rigorous peer-review to obtain the Kriterium seal of approval which also assures that the publications are available open access. The platform was launched as a pilot project in 2015 in order to support the monograph in a time of changing publication patterns. Coming to the end of the three-year-long pilot, the project has been evaluated by two scholars: Isak Hammar, Lund and Stockholm University, and Helena Francke of Borås University. They have delivered two separate reports which are positive as regards its continuation and point to a continued need of a national platform for the review, publication, and dissemination of scholarly monographs in Sweden.

 

Fortsätt läsa ”Positive evaluations of open access monograph platform Kriterium”