Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång

Den 22 maj 2018 hölls en halvtidsavstämning för utredningsarbetet för öppen tillgång, som ingår i Kungliga bibliotekets (KB:s) regeringsuppdrag att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under dagen deltog alla fem utredningsgrupper samt KB:s rådgivande grupp för öppen tillgång och Bibsamkonsortiets styrgrupp. Syftet med avstämningen var att alla utredningsgrupper skulle få presentera sitt pågående arbete samt diskutera gemensamma frågeställningar med övriga grupper.

Fortsätt läsa ”Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång”

Kungliga biblioteket stödjer Knowledge Unlatched

Kungliga biblioteket (KB) bidrar till finansiering av Knowledge Unlatched (KU) för att göra den aktuella kollektionen med 151 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgänglig under 2018.  KB stödjer även KU:s senaste kollektion med ett 30-tal öppet tillgängliga sakkunniggranskade monografier inom ämnet lingvistik från Language Science Press, ett akademikerdrivet tyskt open access förlag.

 

 

Fortsätt läsa ”Kungliga biblioteket stödjer Knowledge Unlatched”

Positive evaluations of open access monograph platform Kriterium

Kriterium is a platform for high-quality peer-reviewed academic books. All publications undergo rigorous peer-review to obtain the Kriterium seal of approval which also assures that the publications are available open access. The platform was launched as a pilot project in 2015 in order to support the monograph in a time of changing publication patterns. Coming to the end of the three-year-long pilot, the project has been evaluated by two scholars: Isak Hammar, Lund and Stockholm University, and Helena Francke of Borås University. They have delivered two separate reports which are positive as regards its continuation and point to a continued need of a national platform for the review, publication, and dissemination of scholarly monographs in Sweden.

 

Fortsätt läsa ”Positive evaluations of open access monograph platform Kriterium”