Internationella Open Access-veckan, 19-25 oktober 2015

Temat för 2015 års Open Access Week är ”Open for Collaboration” och har som syfte att belysa hur samarbete både kan inspirera och utveckla oa-rörelsen, samt att utforska hur samverkan mellan olika brukargrupper kan bidra till att sätta standarder för tillgängliggörandet av vetenskaplig kommunikation.

På openaccessweek.org finns ännu enbart ett (1) evenemang i Sverige registrerat.

Programmet openaccess.se tar gärna emot information om andra planerade svenska evenemang under oa-veckan och inbjuder till att sprida denna information via bloggen.

Hör gärna av er till mig (beate.eellend[at]kb.se) om ni har tankar eller idéer kring detta.

Läs mer på SPARC:s hemsida.

 

Senaste OA-nytt från Nederländerna

Med målet att alla vetenskapliga publikationer ska vara omedelbart öppet tillgängliga (Guld Open Access) 2024, har Nederländerna nu under sommaren vidtagit en rad signifikanta åtgärder.

Efter att de långdragna förhandlingarna för att nå en tillfredsställande överenskommelse med Elsevier gått i stå, sjösatte i början av juli de holländska universiteten via VSNU, sin nationella plan att åter bojkotta förlaget. Som ett första steg i denna bojkott har VSNU bett alla chefredaktörer för tidskrifter som ges ut av Elsevier att säga upp sina befattningar. Om detta inte får någon effekt är nästa steg att be alla redaktörer att lämna sina positioner inom Elsevier. Därefter kan VSNU komma att vända sig direkt till forskarna och be dem att inte publicera sina artiklar i tidskrifter från Elsevier. Som respons på den utlysta bojkotten skickade Elsevier kort därefter e-post till holländska forskare.Vilka konsekvenser denna bojkott kan komma att få har självfallet diskuterats under sommaren, inte minst på bloggar och twitter.

I augusti återupptogs förhandlingarna mellan Elsevier och VSNU. Förbundet flaggar nu dock för att tillgången till nyligen utgivna Elsevier-artiklar kan komma att stoppas under 2016. Utifrån denna farhåga har VSNU skickat ut en enkät till holländska forskare för att undersöka hur dessa kan komma att reagera på en sådan restriktion, samt för att synliggöra möjliga lösningar på ett sådant scenario.

Parallellt med att bojkotten lanserades, antogs ”the Dutch Copyright Law” av den nederländska senaten. Denna lag innefattar bland annat en rättslig grund för forskare anställda vid holländska universitet att göra sina resultat tillgängliga via open access. En av svagheterna med denna lag är emellertid att någon embargotid inte fastställs, istället anges att forskningen ska göras tillgänglig för allmänheten efter ”a reasonable period of time”. Dessutom gäller principerna enbart under nederländsk lag. För de forskare som skriver kontrakt med t.ex. amerikanska eller brittiska förlag är det, om inte annat överenskommes, dessa länders lagar som styr. För en vidare recension av lagen se denna artikel av Thomas Dysart (2015).

I början av augusti presenterade den nederländska forskningsfinansiären NWO sina modifierade kriterier för finansiering av open access-publicering. En maximal budget på 6 000 euro går att söka för varje forskningsprojekt, med kriteriet att artiklarna publiceras i rena OA-tidskrifter. Några publiceringar i hybridtidskrifter kommer således inte att finansieras av NWO.

I ljuset av dessa händelser i Nederländerna, som sannolikt kan komma att ge konsekvenser för OA-utvecklingen såväl nationellt som internationellt, blir det än mer intressant att följa det nederländska ordförandeskapet i EU under den första terminen av 2016. Open Access och Open Science står då på agendan som prioriterade områden och det är uppenbart att Nederländerna förbereder sig väl för sin uppgift.