Symposium Open APC Sweden – inspelningar och presentationer nu tillgängliga på internet

25 november 2017 bjöd Kungliga biblioteket in till symposiet Open APC Sweden. Ca 90 deltagare bland annat från lärosäten, bibliotek och finansiärer lyssnade på ett flertal presentationer om möjligheter och utmaningar med att skapa överblick och kontroll över publiceringskostnader för öppet tillgängliga forskningsresultat.

Symposiet spelades in och presentationer samt ppt-bilder finns nu tillgängliga här.

För frågor kontakta beate.eellend [at] kb.se

 

Gästbloggare Thomas Mattsson: No double dipping

Kostnaderna för hybrid open access  är betydligt högre än för andra affärsmodeller för open access, vilket kan komma att medföra en kraftigt ökad kostnad för ett forskningsintensivt lärosäte i jämförelse med  tidigare prenumerationskostnader. Det konstaterar Thomas Mattson på bloggen Bibliotekshorisonten, ett inlägg som här återpubliceras i sin helhet.

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Thomas Mattsson: No double dipping”

CFP Mötesplats Open Access 2017

Call for Papers and Workshops

26–27 april 2017

Arrangeras i samarbete med Karlstads universitet

MOA 2017 öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Vi fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Och hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Välj mellan Föredrag, Workshop och/eller Posterpresentation

* Föredrag (20 min)

Sedvanlig presentation inklusive frågor

* Workshop (45 min)

Har ni frågeställningar eller förslag gällande open access-utvecklingen som ni vill föra en mer ingående diskussion kring? Skicka in förslag på relevant tema till en workshop under konferensen. Här ges möjlighet att aktivt presentera och diskutera aktuella frågor samt att gemensamt hitta lösningar, nya möjligheter, åtgärda problem eller komma vidare i ett projekt.  Ett inskickat förslag innebär också ett ansvar att vara workshopledare och föra anteckningar under workshopen. Här kan det alltså vara en fördel att vara fler som står bakom förslaget. I förslaget bör även ett mål för workshopen formuleras.

* Posterpresentation

Presentera och visualisera ett projekt eller en studie på en poster. Posterutställning med möjlighet till mingel kommer finnas utanför Aula Magna under konferensens båda dagar.

Skicka rubrik för ditt bidrag, en kort beskrivning på cirka tio rader samt vilket alternativ du önskar till: moa[at]kb.se, senast den 23 januari 2017. Har du frågor får du gärna vända dig till Beate Eellend, beate.eellend[at]kb.se

 

Huvudtalare på MOA 2017

* Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication vid the Modern Language Association, New York, USA

* Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna

Tid: onsdag 26 april – torsdag 27 april 2017
Plats: Aula Magna, Karlstads universitet
Tagg: #moa17

Väl mött önskar programkommittén för MOA 2017!

Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, openaccess.se, Kungliga biblioteket

Dialog, Digitalisering, Delaktighet – VA-dagen 2016 om öppen vetenskap

Orginalartikeln är skriven av Vetenskap & Allmänhet och finns publicerad på deras hemsida.

Öppen vetenskap handlar både om hur forskning görs tillgänglig och om hur den bedrivs. På årets VA-dag diskuterades vad öppen vetenskap innebär i praktiken, och hur vi ska få till det i Sverige.

EU:s medlemsländer beslutade i våras att gå mot ett system för öppen vetenskap. Öppen vetenskap är därmed inte längre ett ”om” – det är ett ”när” och ett ”hur”. Detta var temat för VA-dagen 2016 som gick av stapeln den 12 oktober i konferenscentret Tidningshuset i Stockholm.

Bra för forskning, ekonomi och samhälle

Enligt Celina Ramjoué, chef Data Policy for Science DG Connect vid EU-kommissionen förväntas öppen vetenskap vara bra för

  • forskningen, som härigenom kan bli mer effektiv, verifierbar, transparent och interdisciplinär,
  • ekonomin, när öppen vetenskaplig information leder till innovationer,
  • samhället, som får en bredare, snabbare, mer transparent och jämställd tillgång till vetenskaplig information – vilket leder till större inverkan av vetenskap på samhället i sin helhet.

– Sverige är inne på rätt väg när det gäller öppen vetenskap, men jag hoppas att ni också fortsätter att engagera er på europeisk nivå. Det tar lite tid och kräver arbete, men är värt det, sa Celina Ramjoué i sitt anförande på VA-dagen.

Dialog om delar av öppen vetenskap

Begreppet öppen vetenskap är sammansatt av flera olika delar. Här ingår öppen tillgång (till vetenskapliga publikationer och data), att involvera allmänheten – till exempel i medborgarforskning (citizen science), forskningskommunikation, koppling till politiska beslut (vilket ska leda till ett evidensbaserat beslutsfattande), alternativa sätt att mäta vetenskaplig prestation (alternative metrics – altmetrics), och en e-infrastruktur som klarar av att möta delarnas behov.

Några av dessa delar var teman för rundabordsdialoger där VA-dagens drygt 200 deltagare i mindre grupper samtalade om delarnas möjligheter och utmaningar. Dialogerna följdes upp med paneldiskussioner och omröstningar i plenum för att ta fram de viktigaste möjligheterna och utmaningarna.

Omröstningsresultaten kan ni se nedan.

Viktig demokratifråga

Regeringens syn på öppen vetenskap framfördes av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, samtidigt som hon fick ta del av resultaten från VA-dagens omröstningar.

– Tillgång till öppen data och forskningsresultat är en viktig demokratifråga, framhöll Karin Röding.

Vem har då ansvaret för att driva igenom öppen vetenskap i Sverige? Forskarsamhället gemensamt, menade Karin Röding, men poängterade att det även behövs draghjälp från politiskt håll.


Se delar av VA-dagen eller hela evenemanget

De fyra delar av öppen vetenskap som diskuterades i rundabordsdialogerna var öppen tillgång, öppna data, medborgarforskning och ansvarsfull forskning och innovation.

Delarna introducerades av:

I de efterföljande panelsamtalen deltog:

Peter Lång, konstnär och kompositör, inledde dagen med ett anförande om vetenskapliga uttryck i konsten.

Läs om #VAdagen i sociala medier via Storify HÄR

CFP – The 21st International Conference on Electronic Publishing

***Apologies for cross postings***

Call For Papers/Proposals

21st International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) 2017

Theme: Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices

Conference dates and location : 6-8 June 2017, Limassol, Cyprus Conference Host: Cyprus University of Technology Conference Venue : Curium Palace Hotel

Website: http://elpub.net

Scope

The International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) is entering its 3rd decade of continuous engagement with the changing landscape of publishing and scholarly communications. The conference this year will focus on the diverse perspectives on Open Science, one of the most widely discussed topics in research communications today.

We invite contributions from members of the communities whose research and experiments are transforming the nature of electronic publishing and scholarly communication.

Important dates:

1 November 2016 Submission Site Open

15 December 2016 Submission Deadline for Extended Abstracts

20 January 2017 Author Decision Notification

15 March 2017 Submission of Full Paper for Final Review

1 April 2017 Return of final review

10 May 2017 Submission of Final Paper

30 May 2017 Proceedings uploaded

6-8 June 2017 Conference

Contact Information:

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:

General Chair: Fernando Loizides < fernando.loizides@gmail.com > Emerging Interactive Technologies Lab., University of Wolverhampton, UK

Programme Chair: Leslie Chan <chan@utsc.utoronto.ca>, Centre for Critical Development Studies, University of Toronto Scarborough, Canada

 

OpenAIRE Newsletter September 2016

If you can’t see this e-mail, view it online

OpenAIRE celebrates Open Access Week 2016

By providing one webinar for every day of the week

internationalOAweek2016 200We are thrilled to join forces with open access organizations  for a week of open science immersion! We have prepared one webinar for every day between 24-28 October touching upon a wide range of topics, specifically focussing on OpenAIRE actions take us all on step further in Open Access and Open Science: Open Science primer, Open Repositories, Research Data, policies and information for researchers and project coordinators.
Read More- - -

It just keeps getting better

Zenodo relaunched!

zenodologo newZenodo, the collaborative OpenAIRE-CERN open repository for all scientific output, has just been relaunched with new and improved features. More data, more space, improved integration and automatic linking are just some of the updates the Zenodo team have in store for you.
Read More
- - -

What is the role of repositories in the Open Science ecosystem?

The view from the Coalition of OA Repositories

integration 1364673 960 720 300x200Kathleen Shearer, the executive director of COAR, published a response to an article written by Richard Poynder on September 22, 2016. Although some of Richard Poynder’s comments definitely reflect the current reality, he made a number of other somewhat questionable assertions, in particular that institutional repositories (IRs) have failed. Poynder’s comments possibly reflect a misleading narrative entering into the dialogue about Open Access.
Read More

- - -

How to take full advantage of text & data mining in research

OpenMinTeD: Exploring TDM Licensing in practice

OpenMinted futureTDM factsEven if researchers can lawfully access and read scientific material, for instance publications through their university library, copying a substantial part of works may infringe copyright in those works. This constitutes a major problem when it comes to Text and Data Mining (TDM). Thomas Margoni from University of Glasgow discusses the challenges we face and how these are addressed in OpenMinTeD, an EU-funded project, that builds bridges between legally accessible content and TDM services.
Read More

- - -

Reviewing-disseminating-assessing research

New methods, indicators and tools in the scope of Open Science

 

3 openauplogo 200The recently EU-funded project OpenUP aspires to come up with a cohesive framework for the review-disseminate-assess phases of the research fit to support and promote Open Science. This comes in a very timely manner with EU’s European Open Science Cloud initiative, as OpenUP’s efforts will lead to policy recommendations for the EU and organizations across Europe. A very enthusiastic consortium will roll out seven pilots which will analyze and evaluate emerging mechanims and how these are perceived by different stakeholders within (open) scholarly communication.

Read More

- - -

Finnish National OpenAIRE Workshop

Infrastructure and Networking for Open Science

OpenAIREworkshopFinlandThe Finnish national OpenAIRE workshop in the end of August  2016 underlined for one more time Finland’s commitment to Open Science. The event painted a broad picture of the current scene of Open Science starting from the European level down to local university level developments, focussing on the importance of infrastructures and the human support.
Read More

- - -

Charting the road to open peer review

An overview of OpenAIRE activities to explore quality, openness and transparency

peerreview 300x216OpenAIRE is involved in numerous activities and events to aid and move forward the different aspects of Open Science. Among them we are investigating Open Peer Review through surveys, experiments and workshops. View a summary of our activities and parcicipate in our ongoing survey.
Read More

- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

Eastern Partnership E-Infrastructure Conference
Thursday, 06 October 2016 @ University of Georgia
REFLECTIVE 2014 & 2015 Projects’ joint conference
Tuesday, 18 October 2016 @ Brussels, Belgium
PUBMET 2016
Thursday, 20 October 2016 @ Zadar, Croatia
Open Science on the move
Monday, 24 October 2016 @ KBR, Keizerslaan 4, 1000 Brussels
National Open Access Conference & OpenAIRE National Workshop
Monday, 24 October 2016 @ Izmir – Turkey
European Pathways to Open Science
Tuesday, 25 October 2016 @ Universität Wien, Aula am Campus, Spitalgasse 2, 1090 Wien
Open Access Week 2016 @EKT
Tuesday, 25 October 2016 @ NHRF, Vas. Konstantinou 48, GR-116 35, Athens
Seminar Publish for Impact in Open Access week 2016
Thursday, 27 October 2016 @ Delft
OpenAIRE workshop for UK universities. Open access in Horizon 2020
Tuesday, 01 November 2016 @ The Studio Birmingham – 7 Cannon Street Birmingham B2 5EP
OpenCon 2016
Saturday, 12 November 2016 @ Washington, DC
 

Öppen inbjudan till symposium Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar open access. Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

I samarbete mellan OpenAccess.se, SwePub och svenska lärosäten har Kungliga biblioteket inlett en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera en öppen nationell databas över kostnader för författaravgifter, s.k. Article Processing Charges (APC).

Symposium Open APC Sweden

Kungliga biblioteket bjuder in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige. Symposiet är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är den 14 november.

Tid: 25 november, kl. 9.30-15.00
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården
Program: Symposium Open APC Sweden

Varmt välkomna!