Alternative routes to scholarly articles and research outputs

Many scholarly and peer-reviewed articles can be read open access today on the web. A number of free services and archives have developed tools and services helping users to discover research output in an easy and simple way: through installing a browser extension or plug-in; by using academic search engines and archives, or, by contacting the author directly. In the following text, we list a selection of services and ways to find scientific articles. The choice is yours.

Photo: Christian Stahl, Unsplash

 

Fortsätt läsa ”Alternative routes to scholarly articles and research outputs”

KB:s inspel till Styr- och resursutredningen

Kungliga biblioteket (KB) uppskattar den öppenhet och transparens som Styr- och resursutredningen visar och har lämnat synpunkter på det övergripande modellförslag som presenterades i januari 2018. KB välkomnar utredningens grundläggande ansats som utgår från att ett nytt styr- och resurssystem baseras på högskolans viktiga grundpelare, dvs. de akademiska kärnvärdena, samhällsansvaret och det svenska högskolelandskapet. Det är även angeläget att utredningen beaktar de krav och nya möjligheter som digitaliseringen av högre utbildning och forskning kan leda till, vilket också konstateras i utredningens kommittédirektiv.

Fortsätt läsa ”KB:s inspel till Styr- och resursutredningen”

Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers

Swedish researchers can now publish their articles in Frontiers’ Open Access journals through a simplified process with discounted fees, thanks to a national agreement announced today between Frontiers and the National Library of Sweden (NLS), on behalf of the organisations participating in the Bibsam Consortium.

Fortsätt läsa ”Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers”

How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017

A core question discussed at the LIBER Annual Conference 2017 in Patras, Greece – Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age – was how libraries can achieve an open and sustainable research and information lifecycle in order to ensure the accessibility, usability and long-term preservation of research outputs. The popular conference attracted more than 300 delegates offering workshops, keynotes, and presentations on a broad spectrum of open science issues, as open access, open research data, text and data mining, copyright, metrics, infrastructural issues, and management.

 

Fortsätt läsa ”How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017”