100 % öppen tillgång i nytt Bibsamavtal med Cambridge University Press

Bibsamkonsortiet har kommit överens om ett nytt licens- och publiceringsavtal med förlaget Cambridge University Press (CUP) för perioden 2019-2021.

Det nya avtalet omfattar publiceringsavgifter för obegränsad publicering av artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från 1 januari 2019, samt läsrättigheter till de cirka 400 tidskrifter som ingår i CUP Full Collection. Alla forskare vid deltagande organisationer kommer att kunna publicera artiklar öppet tillgängligt utan några extraavgifter. 31 organisationer deltar i avtalet 2019. Samtliga användningsvillkor från det tidigare avtalet bibehålls oförändrade.

Fortsätt läsa ”100 % öppen tillgång i nytt Bibsamavtal med Cambridge University Press”

Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth

 Summary in English

Some Swedish universities have been collecting APC data for several years. This workshop gathered the ones who already work with APC data and those who want to start, to share experiences. The lessons learned included:

  • University libraries have seen the use for this type of data, and other stakeholders start to, but there is an explicit need for library management to make room in the organisation for this new workflow.
  • What is to count as publishing fees? Apart from APCs, the data gathering has shown that other fees such as color fees, page fees etc also exist. We also discussed the language checking costs, as these are probably constantly rising as more and more researchers are pushed towards publishing in English speaking channels.
  • Since 2017, the accounting system of universities have a new financial code for APCs. However, as with all novelties, we see that it will take some time to identify the type of costs that should be registered here (not print costs) and to have all relevant costs registered here. Some universities had estimations of about 50 % of costs registered with this new financial code.
  • Currency issues are old problems which will follow us into the world of paying for publishing. If this could be handled at a central level it would be of great relief to the individual universities.

Interested to know more? Please contact openaccess@kb.se

Deltagare diskuterar på APC-workshop 5 oktober

Fortsätt läsa ”Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth”

Q&A about the cancellation of the agreement with Elsevier commencing 1 July

Why was the agreement with Elsevier not renewed?

Elsevier has not been able to meet the demands of the Bibsam Consortium: immediate open access to all articles published in Elsevier’s journals by researchers affiliated to one of the consortium’s participating organisations; reading access to Elsevier’s 1900 journals for participating organisations, and, lastly, a sustainable price model which makes a transition to open access possible.

 

 

 

 

When will the Agreement with Elsevier be terminated?

The current agreement for Elsevier’s journals has been cancelled as of the 30th of June 2018.

Read more

 

Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång

Den 22 maj 2018 hölls en halvtidsavstämning för utredningsarbetet för öppen tillgång, som ingår i Kungliga bibliotekets (KB:s) regeringsuppdrag att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under dagen deltog alla fem utredningsgrupper samt KB:s rådgivande grupp för öppen tillgång och Bibsamkonsortiets styrgrupp. Syftet med avstämningen var att alla utredningsgrupper skulle få presentera sitt pågående arbete samt diskutera gemensamma frågeställningar med övriga grupper.

Fortsätt läsa ”Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång”

Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers

Swedish researchers can now publish their articles in Frontiers’ Open Access journals through a simplified process with discounted fees, thanks to a national agreement announced today between Frontiers and the National Library of Sweden (NLS), on behalf of the organisations participating in the Bibsam Consortium.

Fortsätt läsa ”Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers”

Gästbloggare Maja Pelling: Positiva utvärderingar av Kriterium

Nu har pilotprojektet Kriterium, en plattform för sakkunniggranskade vetenskapliga monografier som finns öppet tillgängliga, utvärderats av Isak Hammar, verksam vid Lunds och Stockholms universitet och Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. De båda utvärderingarna visar på behovet av en nationell struktur för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i Sverige.

 

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Maja Pelling: Positiva utvärderingar av Kriterium”