KB stödjer tjänster för öppen tillgång

Kungliga biblioteket ger finansiellt stöd till ett antal infrastrukturella tjänster och alternativa publiceringsmodeller. Syftet är att stödja omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Infrastrukturella tjänster

DOAJ
En katalog som indexerar och ger åtkomst till kvalitetssäkrade, sakkunniggranskade tidskrifter med öppen tillgång

COAR
Nästa generations repositorier

SPARC Europe
En icke-vinstdrivande medlemsorganisation för öppen tillgång och öppen vetenskap. Organisationens medlemmar bestående bland annat akademiska institutioner, konsortier, finansiärer, forskningsinstitut och förlag.

Sherpa/Romeo
En databas över förlagens copyright- och självarkiveringspolicyer

Project COUNTER
Tillhandahåller standarder som gör det möjligt för medieförsörjare att räkna användningen av e-resurser

Innehållstjänster

Knowledge Unlatched
En plattform där bibliotek tillsammans kan gå in med medel för att göra aktuella förlagsutgivna böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgängliga

Kriterium
En plattform för granskning, publicering och spridning av öppet tillgängliga högkvalitativa vetenskapliga böcker

Open Library of Humanities
En icke-vinstdrivande publiceringsplattform som stöder akademiska tidskrifter inom humaniora samt publicerar en egen tvärvetenskaplig tidskrift

Open Book Publishers
Ett icke-vinstdrivande open access-förlag inom humaniora och samhällsvetenskap