Om oss

Teamet för öppen tillgång

Teamet för öppen tillgång arbetar med Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och ingår i LOA-gruppen (se nedan).

Beate Eellend, fil. dr. är samordnare för regeringsuppdraget. Beate har en bakgrund som forskare och har arbetat som forskningssekreterare vid forskningsrådet Formas. Hon sitter i styrelsen för SPARC Europe samt är Sveriges NOAD i OpenAIRE och kontaktperson för OA2020.

Camilla Hertil Lindelöw är handläggare och kommer närmast från Södertörns högskolebibliotek där hon arbetat som handläggare för publiceringsfrågor samt med olika bibliometriska analyser. Innan dess arbetade hon vid Stockholms universitetsbibliotek.

Camilla Smith är handläggare för open access- och licensfrågor. Camilla har tidigare arbetat som projektledare för SwePub-projektet vid Kungliga biblioteket samt har en bakgrund som biträdande avdelningschef för dåvarande avdelningen för e-resurser vid Stockholms universitetsbibliotek.

Kontakt

E-post:   openaccess@kb.se
Twitter:  @OpenAccess_se
Blogg:    OpenAccess.se

Beate Eellend, samordnare
E-post: beate.eellend[at]kb.se
Tfn: 010-709 36 40

Camilla Hertil Lindelöw, handläggare
E-post: camilla.lindelow[at]kb.se

Camilla Smith, handläggare
E-post: camilla.smith[at]kb.se

Gruppen för Licenser och Open Access (LOA)

LOA-gruppen administrerar ett nationellt bibliotekskonsortium – Bibsamkonsortiet – som förhandlar omkring 40 e-resursavtal åt universitet och högskolor, myndigheter och forskningsinstitut.

LOA driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer genom att kombinera arbetet med open access och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag. Följaktligen strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

LOA-gruppen ingår i enheten för Nationell bibliotekssamverkan. Enhetschef är Anna Lundén.

Kontakt

Anna Lundén, enhetschef
Tfn 010-709 36 14
E-post: anna.lunden[at]kb.se

Britt-Marie Wideberg, samordnare Bibsamkonsortiet
E-post: britt-marie.wideberg[at]kb.se