Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar öppet tillgängligt (open access). Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er,  utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

I samarbete mellan OpenAccess.se, SwePub och svenska lärosäten inledde Kungliga biblioteket 2016 en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera Open APC Sweden – ett nationellt öppet repositorium med kostnader för författaravgifter, s.k. Article Processing Charges (APC).

En rapport om det pågående arbetet och resultat från den första workshopen är publicerad på svenska och på engelska.

Data från Open APC Sweden har även integrerats i det internationella Open APC initiative, som drivs och administreras inom ramen för det tyska projektet Intact – Transparent Infrastructure for Article Charges.

I maj 2017 antog SUHF:s styrelse en rekommendation gällande redovisning av kostnader för open access.

Läs alla blogginlägg som rör APC:er på OpenAccess.se

Symposium Open APC Sweden

Den 25 november 2016 bjöd Kungliga biblioteket in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige. Symposiet lockade närmare 90 deltagare. Länkar till program, inspelning och ppt-presentationer finns under fliken Event.