Öppen tillgång i Bibsamavtalen

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access). I följande avtal får deltagande organisationer antingen rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i samband med publicering med öppen tillgång.

Nedan visas kortfattad information, bland annat vilken CC-licens som används när en författare publicerar en artikel open access hos något av förlagen. Mer om CC-licenser finns att läsa här, och på svenska här. Kontaktpersoner på de deltagande organisationerna har tillgång till licensavtalen och mer information genom systemet ConsortiaManager.

ACM Digital Library 2019

Rabatt på licensavgift: Ja
Rabatt på följande års licensavgift baserad på inbetalade publiceringsavgifter. Rabatten är densamma för alla kunder globalt, oberoende av vad var och en betalat i prenumerationsavgift. 2019 är rabatten per kund 61,35 USD.

CC-licens: Författaren kan välja mellan olika licenser. För mer information se https://www.acm.org/publications/openaccess#rights

För ytterligare information se:
https://www.acm.org/publications/authors/information-for-authors

American Chemical Society 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Reducerat, fast pris. Ytterligare rabatt för ”ACS members”.

CC-licens: CC-BY eller CC-BY-NC-ND

För ytterligare information se:
http://acsopenaccess.org/acs-authorchoice/

AIP 2019-2021

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, för vissa organisationer och vissa tidskrifter. Se ConsortiaManager för mer information.

CC-licens: CC-BY 4.0

För ytterligare information se:
https://publishing.aip.org/librarians/open-access-policy

BMJ 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
25% vid medlemskap i BMJ. Bibsamavtalet ger 20% rabatt på medlemsavgiften. Se bilaga 6 i avtalet.

CC-licens: CC-BY-NC (or as required by funders) (bilaga 6 i avtalet)
https://authors.bmj.com/open-access/copyright-licences/ 

För ytterligare information se:
http://authors.bmj.com/open-access/

Cambridge Core (Journals) 2019-2021

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-resources/creative-commons-licenses

För ytterligare information se:
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies

De Gruyter 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
90% rabatt på De Gruyter Journals, hybridtidskrifter
30% rabatt på De Gruyter Open Journals, rena OA-titlar

CC-licens: CC-BY och CC-BY-NC (1.1 i avtalet) https://www.degruyter.com/dg/page/open-access-copyright/copyright

För ytterligare information se:
https://www.degruyter.com/dg/page/open-access

Frontiers 2018-2021

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 10%

CC-licens: CC-BY (1.7 I avtalet) https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines#OpenAccess

Avtal: Frontiers-Bibsam-2018-2021

För ytterligare information se:
https://blog.frontiersin.org/2018/06/01/sweden-open-access-publishing-deal/

Inderscience 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 20%

CC-licens: CC BY eller CC BY-NC-ND 

För ytterligare information se:
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_oa.php

IOS Press 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Reducerat, fast pris (1200 EUR). Se bilaga 1 i avtalet.

CC-licens: CC-BY

För ytterligare information se:
http://www.iospress.nl/service/authors/open-library-ios-press-open-access-option/

IOP 2017-2019

Rabatt på licensavgift: Ja
Deltagande organisationer får tillbaka en del av de publiceringsavgifter som betalats för betalande organisations forskare. Summan dras av från licensavgiften följande år.

CC-licens: CC-BY (schedule 8 i avtalet) https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/cc-by-licence-current/

För ytterligare information se:
http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess

Karger 2017-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
50% rabatt i rena open access-tidskrifter (inte på hybridtidskrifter). Se Schedule 3 i avtalet.

CC-licens: CC BY-NC-ND eller CC BY-NC-ND. CC BY when required https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA#oalicenses

För ytterligare information se:
https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA

Mark Allen Healthcare 2019-2021

Rabatt på publiceringsavgifter: Obegränsad publicering av artiklar utan extra kostnad i de tidskrifter som stödjer publicering med öppen tillgång.

CC-licens: CC BY 4.0

För ytterligare information se:
https://www.magonlinelibrary.com/page/authors/submissions

RSC Read & Publish 2018-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

Gold OA-titlar ingår inte i avtalet men publicering i dessa är globalt rabatterad.
RSC Advances rabatterad APC: 500 GBP (2018-02-20). Från och med 2019 fullt pris per APC: 750 GBP
Chemical Science: 100% rabatterad avgift (2018-02-20)

CC-licens: CC BY eller CC BY NC (2.1 I schedule E i avtalet)
http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/#open-access-licences

För ytterligare information se:
http://pubs.rsc.org/en/ 

Springer Compact 2016-2018

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens: CC-BY, i några få fall CC-BY-NC (1.5 i avtalet)
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

För ytterligare information se:
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swedish-authors

Taylor & Francis 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 491 artiklar under 2018. Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND (11.2 i avtalet)
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-agreements-your-options/

För ytterligare information se:
http://www.tandfonline.com/openaccess

Wiley 2016-2018

Rabatt på licensavgift: Ja
Förlaget korrigerar årligen sina priser för samtliga kunder, som kompensation för andelen artiklar som publicerats med öppen tillgång. Det pris som redovisas för att delta i Bibsamkonsortiets avtal är baserat på det rabatterade priset vid avtalets början. Se bilaga 6 i avtalet.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC eller CC-BY-NC-ND (https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/open-access-agreements.html

För ytterligare information se:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816521.html