Öppen tillgång i Bibsamavtalen

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access). I följande avtal får deltagande organisationer antingen rabatt på publiceringsavgifter eller sänkta licensavgifter i samband med publicering med öppen tillgång.

Nedan visas kortfattad information, bland annat vilken CC-licens som används när en författare publicerar en artikel open access hos något av förlagen. Mer om CC-licenser finns att läsa här, och på svenska här. Kontaktpersoner på de deltagande organisationerna har tillgång till licensavtalen och mer information genom systemet ConsortiaManager.

ACM Digital Library 2015-2018

Rabatt på licensavgift: Ja
Rabatt på följande års licensavgift baserad på inbetalade publiceringsavgifter.

CC-licens:

För ytterligare information se:
https://www.acm.org/openaccess

 

American Chemical Society 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Reducerat, fast pris. Ytterligare rabatt för ”ACS members”.

CC-licens: CC-BY eller CC-BY-NC-ND

För ytterligare information se:
http://acsopenaccess.org/acs-authorchoice/

 

BMJ 2017-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
25% vid medlemskap i BMJ. Bibsamavtalet ger 20% rabatt på medlemsavgiften. Se bilaga 6 i avtalet.

CC-licens: CC-BY-NC (or as required by funders) (bilaga 6 i avtalet)
https://authors.bmj.com/open-access/copyright-licences/ 

För ytterligare information se:
http://authors.bmj.com/open-access/

 

Cambridge Core (Journals) 2018

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Konsortiet får ett begränsat antal kostnadsfria publiceringsavgifter.

CC-licens: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND eller CC-BY-NC-SA https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-resources/creative-commons-licenses

För ytterligare information se:
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies

 

De Gruyter 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
90% rabatt på De Gruyter Journals, hybridtidskrifter
30% rabatt på De Gruyter Open Journals, rena OA-titlar

CC-licens: CC-BY och CC-BY-NC (1.1 i avtalet) https://www.degruyter.com/dg/page/open-access-copyright/copyright

För ytterligare information se:
https://www.degruyter.com/dg/page/open-access

Frontiers 2018-2021

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 10%

CC-licens: CC-BY (1.7 I avtalet) https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines#OpenAccess

Avtal: Frontiers-Bibsam-2018-2021

För ytterligare information se:
https://blog.frontiersin.org/2018/06/01/sweden-open-access-publishing-deal/

 

Inderscience 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 20%

CC-licens: CC BY eller CC BY-NC-ND 

För ytterligare information se:
http://www.inderscience.com/info/inauthors/author_oa.php

 

IOS Press 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Reducerat, fast pris (1200 EUR). Se bilaga 1 i avtalet.

CC-licens: CC-BY

För ytterligare information se:
http://www.iospress.nl/service/authors/open-library-ios-press-open-access-option/

 

IOP 2017-2019

Rabatt på licensavgift: Ja
Deltagande organisationer får tillbaka en del av de publiceringsavgifter som betalats för betalande organisations forskare. Summan dras av från licensavgiften följande år.

CC-licens: CC-BY (schedule 8 i avtalet) https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/cc-by-licence-current/

För ytterligare information se:
http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess

 

ISPG 2016-2018

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja, 10%
Se Schedule 3 i avtalet.

CC-licens:

För ytterligare information se:
http://www.dragonflypubservices.com/our-partners/ispg

 

Karger 2017-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
50% rabatt i rena open access-tidskrifter (inte på hybridtidskrifter). Se Schedule 3 i avtalet.

CC-licens: CC BY-NC-ND eller CC BY-NC-ND. CC BY when required https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA#oalicenses

För ytterligare information se:
https://www.karger.com/OpenAccess/AboutOA

 

RSC Read & Publish 2018-2019

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

Gold OA-titlar ingår inte i avtalet men publicering i dessa är globalt rabatterad.
RSC Advances rabatterad APC: 500 GBP (2018-02-20). Från och med 2019 fullt pris per APC: 750 GBP
Chemical Science: 100% rabatterad avgift (2018-02-20)

CC-licens: CC BY eller CC BY NC (2.1 I schedule E i avtalet)
http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/#open-access-licences

För ytterligare information se:
http://pubs.rsc.org/en/ 

 

Springer Compact 2016-2018

Rabatt på publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång.

Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens: CC-BY, i några få fall CC-BY-NC (1.5 i avtalet)
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

För ytterligare information se:
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice/springer-compact/agreements-swedish-authors

 

Taylor & Francis 2018-2020

Rabatt på publiceringsavgifter: Ja
Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 491 artiklar under 2018. Publiceringsavgiften förskottsbetalas av deltagande organisationer.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND (11.2 i avtalet)
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-agreements-your-options/

För ytterligare information se:
http://www.tandfonline.com/openaccess

 

Wiley 2016-2018

Rabatt på licensavgift: Ja
Förlaget korrigerar årligen sina priser för samtliga kunder, som kompensation för andelen artiklar som publicerats med öppen tillgång. Det pris som redovisas för att delta i Bibsamkonsortiets avtal är baserat på det rabatterade priset vid avtalets början. Se bilaga 6 i avtalet.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC eller CC-BY-NC-ND (https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/open-access-agreements.html

För ytterligare information se:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816521.html