OpenGrey

System for Information on Grey Literature in Europe, contains 700.000 bibliographical references of grey literature (paper) produced in Europe and allows you to export records and locate the documents.

Examples of grey (gray) literature include technical or research reports, doctoral dissertations, some conference papers, some official publications, and other types of grey literature.

OpenGrey covers Science, Technology, Biomedical Science, Economics, Social Science and Humanities.

Möte om open access-krav – uppdaterat program ute nu!

Det finns platser kvar till halvdagsseminariet 12 oktober – Open access-krav: dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten. Man kan anmäla en deltagare från varje lärosäte/forskningsfinansiär och ytterligare deltagare i mån av plats. Välkommen med din anmälan senast 30 september Läs mer

Mer om Elseviers policy för parallellpublicering

Styrgruppen för OpenAccess.se antog vid sitt möte i maj ett kritiskt uttalande om Elseviers policy för parallellpublicering. Detta presenteras i ett tidigare blogginlägg.

Under sommaren har Elseviers ”Director of Universal Access” Alicia Wise kommit med ett svar som hon också bett oss att publicera.

Elseviers svar på uttalande

Jag har sedan svarat henne.

Svar till Elseviers svar på uttalande

Fortsättning följer! Kommentarer är välkomna!

/Jan Hagerlid

Report from the Research Data in the humanities and arts project

In a follow up to a project done by Göteborg University, Lund University and the Swedish Agricultural University , a study was conducted focusing on research data issues in the humanities and arts, with the basis being some 20 in-depth interviews conducted with researchers from the participating universities (Göteborg, Linköping, Lund and Malmö – Svensk Nationell Datatjänst (SND) was also involved)
The objective was to look at paving the road for increased availability of research data in the humanities and arts by studying researchers’ responses to the broad questions of:
– Where and how should research data be stored?
– What data should be available open access?
– What should be the coupling between a university’s open archive and SND?
– How should one make the coupling between the data and related publications?
Results of the interviews showed some common, key issues which will need addressing before research data in the humanities and arts is systematically made available:
– Clarity for researchers as to copyright as it relates to research data and even data ownership;
– Creation of metadata for datasets of sufficient quality;
– The breadth of research data in the humanities and arts, as well as the diversity of formats (not necessarily electronic), coupled with current storage practice, which is often non-existent;
– Researchers’ concerns and attitudes should also not be under estimated: fears for theft of data (or that others will analyze and publish, resulting in fewer publications for the original researcher), fears for discoveries of errors, uncertainty about the technical side of data handling, lack of motivation to store data and make it available (especially freely available)…
A number of case studies, were looked at in more detail, research projects where the researchers were willing to work closely with our project. These included Swedia 2000, a research project in language research at Lund and Göteborg Universities, Cultural Probes technique applied at Malmö University and Art through city space at Linköping University. These combined illustrate very well the issues raised above, but also show the potential when data in the humanities and arts is coupled to publication.
The full report can be found at: http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/#Forskningsdata

Utlysning av projektbidrag

KB utlyser projektbidrag för 2012 med sista ansökningsdag den 15 september. Ett av områdena i utlysningen är open access. Där anges också några prioriterade insatser. Läs mer här.

Möte om open access-krav den 12 oktober

Open access-krav – dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten

OpenAccess.se arrangerar i samarbete med Vetenskapsrådet en halvdag för dialog och diskussion om open access-krav och stöd till forskare som publicerar open access.

Tid: 12 oktober 2011, kl. 13.00-16.30
Plats: Vetenskapsrådet

Preliminärt program: Företrädare för forskningsfinansiärerna presenterar motiv, utformning och uppföljning av sina open access-krav. Ansvariga på lärosätena redovisar hur man informerar och ger stöd till forskare för att svara mot kraven. Presentationerna följs av diskussion och frågor.
Syftet med dagen är att höja kunskapsnivån hos båda parter och förhoppningsvis bidra till att ge bra information till forskare.

Vi vill bjuda in företrädare för svenska forskningsfinansiärer och de ansvariga för öppna arkiv och open access vid universitet och högskolor.

Seminariet kommer att vara kostnadsfritt men med ett begränsat antal platser. Man kan anmäla en deltagare från varje lärosäte/forskningsfinansiär och ytterligare deltagare i mån av plats.

Fullständigt program och anmälan läggs ut i början av september men boka in dagen redan nu!

OpenAccess.se och Vetenskapsrådet

Kontaktpersoner:

Lisbeth Söderqvist, fornamn.efternamn@vr.se

Jan Hagerlid, fornamn.efternamn@kb.se

Aina Svensson, fornamn.efternamn@kb.se

EU öppnar en offentlig konsultation om open access

EU-kommissionen gick  den 15 juli ut med en offentlig konsultation (remiss kanske vi skulle säga) om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Rubriken är ”Digital agenda: more open access to scientific information – Commission seeks views.” Alla är välkomna att lämna svar, både enskilda medborgare, organisationer, företag och myndigheter. Tiden är relativt kort, sista dag för att svara är den 9 september 2011.

Detta är ett led i förberedelserna för ett nytt meddelande om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Detta ska komma i slutet av 2011 och kommer att följas av rekommendationer till medlemsstaterna.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på konsultationen! Ska man svara som organisation måste man starta snabbt. Man ska använda en färdig enkät där man också kan lämna fria kommentarer.

Pressmeddelandet om konsultationen finns här

Mer information finns här