Gruppen för öppen tillgång

Gruppen för öppen tillgång ingår i KB:s samverkansplattform ”Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling”. Gruppens uppgift är att vara rådgivande och att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med fokus på att bidra i arbetet med de olika utredningarna. I gruppen ingår representanter från Sveriges universitets- och högskole-förbund (SUHF), Vetenskapsrådet (VR), Östersjöstiftelsen (ÖSS), Sveriges Unga Akademi (SUA) samt specialbiblioteken.

Ordförande

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet

Ledamöter

Jonas Gilbert, Södertörns högskola; Jens Hjerling-Leffler, Sveriges unga akademi; Ericka Johnson, Sveriges unga akademi; Britta Lövgren, ÖStersjöstiftelsen; Jenny Samuelsson, Länsmuseet Västernorrland; Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet; Mats Viberg, Chalmers; Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek (vice ordförande); Beate Eellend, Kungliga biblioteket (sekreterare), Camilla Smith, Kungliga biblioteket (adjungerad)

Minnesanteckningar publiceras löpande på gruppens sida på Forum för bibliotekssamverkan och utveckling.