Sök efter öppet tillgängliga artiklar

Exempel på olika plugins

Det finns ett antal plugins eller tillägg till webbläsare som Chrome och Firefox som kan installeras för att göra det lättare att hitta öppet tillgängliga artiklar:

 
 

Unpaywall är ett tillägg som gör det enkelt att hitta öppna artiklar.

 

Open Access Button är ett tillägg för att både hitta öppna versioner av artiklar och förmedla en förfrågan till artikelförfattaren om att göra en låst artikel öppet tillgänglig via ett institutionellt arkiv.

 

Google Scholar Button är ett tillägg som gör det enklare att använda Google Scholar för att hitta fulltextartiklar.

 

Lazy Scholar är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga artiklar och de artiklar som användare har tillgång till via institutionella abonnemang.

 

Kopernio är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga versioner av en artikel och artiklar användaren har tillgång till via abonnemang.  Kräver registrering.

Exempel på vetenskapliga arkiv och söktjänster

ALLMÄNT
Index och söktjänst från Bielefelds universitetsbibliotek för vetenskapligt material, där cirka 60 procent är öppet tillgängligt.

ALLMÄNT
Index och söktjänst för vetenskaplig output från arkiv och tidskrifter från hela världen.

ALLMÄNT
DOAJ är en lista över och söktjänst för att hitta öppet tillgängliga, högkvalitativa och sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter och artiklar.

ALLMÄNT
Googles index och söktjänst för vetenskapligt innehåll på webben.

ALLMÄNT
I OpenDOAR går det att söka efter arkiv med öppet tillgängligt material och i själva innehållet, det vill säga i fulltexten.

ALLMÄNT
OSF Preprints är en plattform med öppet tillgängliga preprints. Ett preprint är ett färdigt manus som delas offentligt innan sakkuniggranskning och publicering av en traditionell vetenskaplig tidskrift, en process som kan ta lång tid. Fördelen med att publicera preprints är att snabba på den vetenskapliga kommunikationen genom att sprida nya vetenskapliga resultat och för att få feedback från vetenskapssamhället. Center for Open Science (COS) som står bakom plattformen är en icke-vinstdrivande verksamhet med målet att öka öppenhet och reproducerbar forskning.

BIOLOGI
Arkiv för öppet tillgängliga artiklar inom biologi (Cold Spring Harbor Laboratory).

FYSIK, MATEMATIK, DATA
Arkiv för öppna artiklar inom fysik, matematik, datavetenskap och liknande vetenskaper (Cornell University).

HUMANIORA
Arkiv för öppna artiklar och andra typer av material inom humaniora.

MEDICIN, BIOLOGI
Arkiv för öppna artiklar inom medicin och biologi (National Library of Medicine).

SAMHÄLLSVETENSKAP
Öppet arkiv för samhällsvetenskaper

Läs mer

Orlowitz, Jake. ”You’re a Researcher Without a Library: What Do You Do?.” Medium. 2017-11-15.  https://medium.com/@jakeorlowitz/youre-a-researcher-without-a-library-what-do-you-do-6811a30373cd (Accessed 2017-12-19)

Fler länkar till öppet tillgängliga arkiv finns i Open Access Directory (OAD)