100 % öppen tillgång i nytt Bibsamavtal med Cambridge University Press

Bibsamkonsortiet har kommit överens om ett nytt licens- och publiceringsavtal med förlaget Cambridge University Press (CUP) för perioden 2019-2021.

Det nya avtalet omfattar publiceringsavgifter för obegränsad publicering av artiklar i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från 1 januari 2019, samt läsrättigheter till de cirka 400 tidskrifter som ingår i CUP Full Collection. Alla forskare vid deltagande organisationer kommer att kunna publicera artiklar öppet tillgängligt utan några extraavgifter. 31 organisationer deltar i avtalet 2019. Samtliga användningsvillkor från det tidigare avtalet bibehålls oförändrade.

Fortsätt läsa ”100 % öppen tillgång i nytt Bibsamavtal med Cambridge University Press”