Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör 1 juli

Varför förnyas inte avtalet med Elsevier?

 

Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer; läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

När sägs avtalet med Elsevier upp?

Avtalet för tidskrifter har sagts upp per den 30 juni 2018.

Läs mer här

Q&A about the cancellation of the agreement with Elsevier commencing 1 July

Why was the agreement with Elsevier not renewed?

Elsevier has not been able to meet the demands of the Bibsam Consortium: immediate open access to all articles published in Elsevier’s journals by researchers affiliated to one of the consortium’s participating organisations; reading access to Elsevier’s 1900 journals for participating organisations, and, lastly, a sustainable price model which makes a transition to open access possible.

 

 

 

 

When will the Agreement with Elsevier be terminated?

The current agreement for Elsevier’s journals has been cancelled as of the 30th of June 2018.

Read more

 

Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet har beslutat att efter 20 år inte förnya avtalet med Elsevier. För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande: omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer, läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018

Fortsätt läsa ”Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information”

Öppet brev till Elsevier från COAR

Kritiken växer mot Elseviers försök att bromsa open access-utvecklingen. Igår publicerade COAR (Confederation of Open Access Repositories) ett öppet brev riktat till Elsevier. I brevet ansluter sig COAR till protester inom forskarsamhället mot Elseviers sätt att genom lobbying och inskränkningar av författarrättigheter  gå emot krav på open access. COAR skjuter särskilt in sig på att Elsevier motarbetar krav från universitet och högskolor att forskare ska parallellpublicera sin artiklar i lärosätenas öppna arkiv. Elsevier kräver ju numera att lärosätena som har ett open access-krav ska sluta ett särskilt avtal med Elsevier. Annars har deras forskare inte längre rätt att lägga ut kopior av sina artiklar (den godkända författarversionen) enligt Elseviers allmänna policy. OpenAccess.se har kritiserat Elsevier för samma sak och även publicerat Elseviers mycket restriktiva förslag till avtal. Läs mer här.

COAR är en ideell organisation som vill främja tillgängligheten till forskningsresultat genom utvecklingen av globala nätverk av öppna arkiv. COAR representerar över 80 insitutioner från 24 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.

Elsevier tries to block institutional OA mandates

Elsevier obviously is trying to block institutions from adopting open access mandates by its policy of demanding separate agreements. The kind of agreements with Higher Education Institutions (HEIs) proposed by Elsevier represent a huge step backwards concerning author rights.

Background
The Steering Committee of the OpenAccess.se in May 2011 made a statement critical to Elsevier’s policy on author rights, which now requires specific agreements with universities or research funders if they have an open access mandate. The committee urged Elsevier to withdraw the new clause and recommended ”that Swedish universities with open access mandates refrain from concluding separate agreements with Elsevier. Instead, this issue should be managed along with negotiations over national license agreements with Elsevier”.
The statement was commented by Alicia Wise, Director of Universal Access from Elsevier, to which I responded. You will find our exchange of comments here.
Alicia had written ”we are still in test-and-learn mode for institutional agreements.” We also had a number of questions. So when Elsevier proposed a pilot for manuscript posting in Sweden involving a number of institutions we were prepared to take a closer look at it.

A pilot proposal was formulated by Elsevier, Proposal for systematic posting pilot in Sweden 2011 _ 10 November 2011

Response to Elsevier proposal
This proposal has now been discussed by the Steering Committees of the Swedish BIBSAM (licensing) consortium and of the OpenAccess.se. Both steering committees came to the conclusion that we should withdraw from further negotiations on this proposal.
In a Response to Elsevier’s OA pilot proposal for Sweden the position of these committees is explained:
”The main objection is that the embargo times – varying from 12 to 48 months – in the proposal will severely restrict and deteriorate the rights of authors to deposit copies of their articles in their institutional repositories.”

”We want researchers at all HEIs – irrespective of their institution having an OA mandate or not – to have the right to post at least the accepted author version of their articles in Elsevier journals in their institutional repository immediately after publication.”

”When other publishers try to adapt their policies to OA mandates Elsevier instead seems to have chosen the alternative of trying to block OA mandates. We do not think this is a wise policy in the long run.”

/Jan Hagerlid, coordinator of the OpenAccess.se programme

P.S. I have noticed that there is now a website where researchers publicly declare that they do not want to work for Elsevier. Most of them write “won’t publish, won’t referee, won’t do editorial work”