Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet har beslutat att efter 20 år inte förnya avtalet med Elsevier. För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

– omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer,
– läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer,
– en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018

Fortsatt tillgång till publicerade artiklar
Forskare från  deltagande organisationer kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 – juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.  Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här:
http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Kan min organisation teckna en egen prenumeration på tidskrifter från Elsevier?
SUHF:s förbundsförsamling har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiets styrgrupp att säga upp avtalet då man inte fått något erbjudande som lever upp till konsortiets krav på en hållbar prismodell för att läsa och publicera i Elseviers tidskrifter. Tecknande av egna prenumerationer kan undergräva pågående förhandlingar med Elsevier och bör i möjligaste mån undvikas.

Länkar:
Frågor och svar till användare: http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/

Alternativa accessvägar: http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Pressmeddelande svenska: http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297

Pressmeddelande engelska: https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier-2508242

Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier

Large science publisher Elsevier does not meet the requirements of Swedish universities and research institutes

In order to take steps towards the goal of immediate open access by 2026 set by the Swedish Government, the Bibsam Consortium has after 20 years decided not to renew the agreement with the scientific publisher Elsevier. To be able to make the necessary transition from a subscription-based to an open access publishing system the Bibsam Consortium requires:

– Immediate open access to all articles published in Elsevier journals by researchers affiliated to participating organisations
– Reading access for participating organisations to all articles in Elsevier’s 1,900 journals
– A sustainable price model that enables a transition to open access

The agreement will be cancelled 30th of June
Elsevier has not been able to present a model that meets the demands of the Bibsam Consortium and the current agreement will not be renewed after 30th of June.

Swedish researchers publish approximately 4 000 articles per year in Elsevier journals. In 2017 € 1,3 million was spent on article processing charges, on top of the  € 12 million that organisations spend on licensing fees for reading the Elsevier content.

Astrid Söderbergh Widding, President of Stockholm University, Chairman of the Bibsam consortium steering committee and Head of the negotiation team, says: “Increasing costs of scientific information are straining university budgets on a global scale while publishers operate on high profit margins. An alternative to the current publishing and pricing model is “open access”, where institutions pay to publish their articles and the articles become open for everyone to read, immediately upon publication.

– “We need to monitor the total cost of publication as we see a tendency towards a rapid increase of costs for both reading and publishing. The current system for scholarly communication must change and our only option is to cancel deals when they don’t meet our demands for a sustainable transition to open access.”

Access to Elsevier content
Researchers from participating organisations will continue to have access to articles published during 1995-2017 according to the post termination terms in the current agreement, however the publisher will not give access to new subscription-based content that is published after June 30th on the publisher’s platform. Information about alternative ways to access articles is found here: http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

FACTS: Bibsam Consortium
Since 1996 the National Library of Sweden negotiates license agreements for electronic information resources on behalf of Swedish universities, university colleges, governmental agencies and research institutes. 85 organisations participate in at least one of the 68 agreements and the total turnover 2017 was € 35 million.

Contact information

– Anna Lundén, Head of National Coordination of Libraries, National Library of Sweden
+ 46 70-007 36 14
lunden@kb.se

– Britt-Marie Wideberg, Head of Licensing, National Library of Sweden
+46 70-007 36 60
britt-marie.wideberg@kb.se

Pressmeddelande på svenska: http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297

100 % öppen tillgång (open access) i nytt Bibsamavtal med De Gruyter

Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt avtal med förlaget De Gruyter för läsning och publicering i förlagets tidskrifter under perioden 2018-2020. Avtalet innefattar att all publicering av forskare affilierade till deltagande organisationer görs öppet tillgänglig. Både artiklar publicerade i traditionella prenumerationstidskrifter och rena open access-tidskrifter omfattas av avtalet.  Under 2018 deltar 5 organisationer i avtalet. Dessa organisationer beräknas publicera ca 100 artiklar i De Gruyters tidskrifter under avtalsperioden.

Foto: Chris Liverani via Unsplash

De Gruyter är ett akademiskt förlag som grundades 1749. De publicerar över 700 tidskrifter inom ämnesområden som humaniora, samhällsvetenskap och medicin, naturvetenskap och teknik.

Kungliga biblioteket, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access) enligt det internationella initiativet OA2020.org. Mer information om öppen tillgång i Bibsamkonsortiets avtal finns att läsa här:
http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Open-access/

Läs också:
– De Gruyters pressmeddelande om det nya avtalet
– Publiceringsprocessen beskriven hos De Gruyter

Business as usual, or not? OpenAIRE workshop about alternative publishing models

The 5th of April OpenAIRE arranged a workshop on the theme: Beyond APCs: alternative open access publishing business models. 50 participants attended the workshop at the Dutch Royal Library in The Hague. Annica Wentzel from National Library of Sweden, and Sofie Wennström from the Stockholm University Library, represented the Swedish Open Access working groups.

Photo: Annica Wentzel

Fortsätt läsa ”Business as usual, or not? OpenAIRE workshop about alternative publishing models”

Skiftande vindar för vetenskapliga tidskrifter som strävar mot öppen tillgång till vetenskap

Den 6 mars 2018 anordnades ett samrådsmöte på Kungliga biblioteket, KB, med ett sjuttiotal tidskriftsredaktörer och andra aktörer inom den vetenskapliga publiceringskedjan. Bakom inbjudan stod den grupp som i KB:s regi utreder hur ett framtida ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång ska kunna utformas. Syftet med samrådsdagen var att låta de aktörer komma till tals som kommer att vara närmast berörda av utredningens förslag, nämligen tidskriftsredaktionerna själva (inbjudan).

Jonas Nordin. Foto: Camilla Lindelöw

Fortsätt läsa ”Skiftande vindar för vetenskapliga tidskrifter som strävar mot öppen tillgång till vetenskap”

Anmälan öppen till LOA 2018

Kungliga biblioteket bjuder in till en konferens som handlar om övergången från licensbaserad till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. LOA 2018 vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem och om medieförsörjning.

Photo: Scandic Continental/ Published with permission of TripAdvisor.

Fortsätt läsa ”Anmälan öppen till LOA 2018”