Open Access in Sweden 2010 – 2016

Since the beginning of 2017, the National Library of Sweden (NLS) has a commission from the Swedish government to coordinate the transition to open access (OA) to research publications in Sweden. As a part of the assignment, NLS plans to report on how open access is developing in Sweden on a yearly basis. The following blog entry summarises the main points of the status report on open access in Sweden between the years 2010 to 2016.

Swedish OA share 2010-2016

 

Fortsätt läsa ”Open Access in Sweden 2010 – 2016”

Gästbloggare Lisa Lovén: Tre miljoner i författaravgifter vid Stockholms universitet

Sedan 2016 kartlägger Stockholms universitetsbibliotek löpande kostnader för författaravgifter eller så kallade APC:er vid Stockholms universitet. Mellan perioden januari till augusti 2017 har kartläggningen visat att universitetet har betalt tre miljoner i författaravgifter.  Till grund för kartläggningen ligger uppgifter hämtade ur universitetets ekonomisystem och arbetet utförs i nära samarbete mellan bibliotekets controller och en bibliotekarie vid sektionen för media.

 

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Lisa Lovén: Tre miljoner i författaravgifter vid Stockholms universitet”

Gästbloggare Karin Henning: Kartläggning av författaravgifter vid Göteborgs universitet

Nu har en arbetsgrupp vid Göteborgs universitet (GU) kartlagt vad universitetet har betalat till förlagen i författaravgifter under 2016.  Sammanlagt var GU:s kostnad för författaravgifter 5,2 miljoner, vilket får ses som en minimikostnad. Genom att multiplicera medelkostnaden för de fakturor som GU kartlagt med antal open access-artiklar som har en ’corresponding author’ affilierad till Göteborgs universitet, kunde vi beräkna en uppskattad maximikostnad på hela 6,7 miljoner.

 

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Karin Henning: Kartläggning av författaravgifter vid Göteborgs universitet”

View recordings from the kick-off conference during Open Access Week 2017

On the 17th of October stakeholders and representatives from the research community met at the National Library of Sweden for an inspirational kick-off to launch the government assignment to coordinate open access to research publications.

Recordings, speaker biographies, and slides from the conference will be published on our Event page daily during the Open Access Week. The presentations are related to the five studies coordinated by the National Library as part of the government assignment.

Gunilla Herdenberg, National Library of Sweden

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden

This event is organised by the National Library of Sweden as a kick-off conference in conjunction with the upstart of the five studies on open access and directed  to its members, invited speakers and guests. All presentations  will be recorded and published open access after the event.

 

Fortsätt läsa ”Kick-off Conference October 17 – Coordination of Open Access to Research Publications in Sweden”