Open Science – föreläsningsserie vid Stockholms universitet

Gästblogg av Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

I samband med vårt forskningsdataprojekt under hösten 2016 noterade vi att det fanns ett behov av att skapa en arena där forskningsstödjande funktioner och kanske även forskarna själva skulle kunna ta del av exempel från olika discipliners förutsättningar för öppen tillgång till forskningsdata. I samband med att en av projektdeltagarna Lars Arvestad, lektor vid Department of Numerical Analysis and Computer Science (förkortat Nada), erbjöd sig att inom projektet berätta om hur bioinformatiker arbetar med lagring och delning av data föddes idén om att göra en publik föreläsningsserie på temat Open Science. Vi såg en möjlighet att inte enbart begränsa oss till förutsättningarna lokalt vid Stockholms universitet utan även bidra i det nationella arbetet för öppen vetenskap.

I föreläsningsserien har vi bjudit in engagerade och intresserade forskare inom naturvetenskapliga och humanvetenskapliga discipliner från olika lärosäten. Dessa har både övergripande och med konkreta exempel från sin vardag beskrivit sin syn på öppen vetenskap, vilka möjligheter och utmaningar som finns samt hur de arbetar med öppen tillgång. Vi har även bjudit in andra aktörer som arbetar med öppen vetenskap i forskningsinfrastrukturer eller i annan forskningsstödjande funktion.

Föreläsningsserien har pågått sedan oktober 2016. Vi har hunnit med 13 intressanta föredrag med 14 presentatörer som har delat med sig av sin syn på möjligheter och utmaningar inom specifika delar i arbetet med öppen publicering, öppna data och öppen vetenskap. Här kan du se vilka som hållit föredrag i serien.

Ambitionen har varit att hålla det enkelt och lätt tillgängligt. Vi har arbetat med det öppna formatet – en presentation på svenska eller engelska i 30-60 minuter på Scenen i det öppna rummet i biblioteket under lunch- eller eftermiddagstid, med möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Med föredragshållarnas godkännande har vi filmat och publicerat presentationerna för att nå en så bred publik som möjligt. Målsättningen har varit att dela med oss och tillgängliggöra kunskap, information och status för öppen tillgång i Sverige snarare än en stor publiktillströmning i det fysiska rummet vid Stockholms universitetsbibliotek. Vi har i snitt haft mellan femton till ett drygt trettiotal åhörare på föredragen. Vi har medvetet varierat vilka som presenterar våra inbjudna gäster som en del i vårt arbetssätt att arbeta funktionsinriktat och inte skapa personberoende funktioner.

Vi är väldigt stolta och glada över att vi kunde avsluta OS-serien för den här terminen den 11/5 med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widdings syn på Open Science ur ett rektorsperspektiv. Astrid konstaterade att det i arbetet med att utveckla och implementera forskningsstödjande tjänster för att hantera, tillgängliggöra, lagra och bevara öppna forskningsdata och forskningsresultat, är mycket viktigt med en engagerad och insatt ledning som stödjer och prioriterar arbetet med öppen vetenskap vid lärosätet och deltar i det nationella och internationella arbetet med öppen vetenskap.

Rektors presentation tillsammans med tidigare presentationer finns att ta del av här.

Inom kort kommer även en svensk och engelsk textsammanfattning av rektors presentation.

Till hösten fortsätter vi med fler intressanta presentationer inom föreläsningsserien om öppen vetenskap. Eventuellt i en annan form men med samma målsättning att dela med oss och sprida olika aktörers syn på specifika delar inom open science.

Trevlig sommar!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

You’re Invited: LIBER / SPARC Europe Workshop in Patras, Greece

Bridging the gap between policy and practice: How do we make open the default?

We are happy to announce and invite you to a workshop, jointly hosted by SPARC Europe and the LIBER Open Access Working Group. Please join us!

The event will take place just before the start of LIBER2017 in Patras, Greece, on July 5th at 9:00 am.

The aim of the workshop will be to collect and discuss good practices and current issues and challenges related to Open Access and Open Data implementation today. We will focus primarily on four questions or conundrums:

1)  How can institutions engage more with researchers to enable more Open Access/Open Data sharing?

2) How can we simplify the process of publishing Open Access/Open Data for researchers and/or administrators?

3) How can institutions reward researchers for contributing more to Open Access/Open Data?

4) How can institutions take more of lead in the dissemination of their research information?

Your story

In preparation for the workshop, we are looking for several examples of good practices to share in each of the four sessions. You will have the opportunity to tell your stories of practices that have worked, as well as challenges you are faced with.

These will be incorporated into the workshop, where you can speak to your progress as well as concerns. If you have an initiative you would like to submit for discussion please contact us by 20 May, and provide us with a title, a short description, and indicate which session your good practice best applies. Please send your suggestion to sofie.wennstrom@sub.su.se

We look forward to facilitating an experience that will result in concrete takeaways to help you and others achieve greater Open Access to publications and Open Data in your institution or country.

This workshop is an opportunity to meet old friends and make new ones in the context of resolving common challenges together. LIBER and SPARC Europe invite you to join us!

You can sign up for the workshop and conference here.

Kind regards,

LIBER Working Group on Open Access

Sparc Europe

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OpenAIRE Newsletter April 2017

If you can’t see this e-mail, view it online

Save the Date: The OpenAIRE FAIR 6-8 September

Athens Conference: Policies, infrastructures and services serving Open Science

 

1 OSF2017 smallWhat are the elements required in the transition to open access? How do we change the culture to publish research in a more open manner? What tools and services are needed to support research? These and other key topics will be presented over the three day conference.

Read More- - -

Calling FP7 projects! Funding Open Access Publications set to continue

How to create a more Sustainable OA Market?

 

2 FP7 Post Grant OA 300x113The OpenAIRE FP7 Post Grant Pilot has been granted an extension. A recently held workshop on the FP7 Post-Grant OA Pilot was organized by LIBER to involve all stakeholders and presented a report on a more sustainable OA Market. Read more for a summary of the day and details about the Pilot extension period.
Read More

- - -

Take a Peer at the Results

Results from over 3,000 respondents show open peer review is moving mainstream!

 

3 OpenAIRE survey report 300x426 smallOpen peer review (OPR) is a cornerstone of the emergent Open Science agenda. Yet to date no large-scale survey of attitudes towards OPR. OpenAIRE is hence proud to release the results of its survey conducted in Autumn 2016, which gauged the views of over 3,062 editors, authors and reviewers. The results show that OPR is moving mainstream, with respondents reporting high levels of enthusiasm and experience.
Read More

- - -

8th OpenAIRE workshop: Legal issues in Open Research Data

Recordings and presentations available

4 8thOpenAIREworkshop smallThe 8th OpenAIRE workshop took place as part of the RDA Ninth Plenary Meeting, Barcelona, and explored legal hindrances and possible solutions to open up research data. With the presentation of legal studies in making data open and interoperable, lessons learnt from the funders and with a critical understanding of issues related to text and data mining, data privacy and licenses, the event was an excellent opportunity to deepen all these issues. Check out the recordings and presentations!
Read More

- - -

I4OC: the new initiative for Open Citations

Promoting the unrestricted availability of scholarly citation data.

5 I4OCSix organisations recently announced the establishment of the Initiative for Open Citations (I4OC): OpenCitations, the Wikimedia Foundation, PLOS, eLife, DataCite, and the Centre for Culture and Technology at Curtin University. OpenAIRE is proud to be amongst the initial group of 33 organisations, including The Internet Archive and Mozilla, to formally put their name behind I4OC as stakeholders in support of openly accessible citations.
Read More

- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

Managing the Data Deluge: roles and responsibilities for your institution
Friday, 05 May 2017 @ Senate House, London
Open Access Erasmus staff week 2017
Monday, 08 May 2017 @ University of Liège (Belgium) – libraries network of the University of Liege (ULg Library)
PAGES OSM 2017: the 5th Open Science Meeting
Tuesday, 09 May 2017 @ Auditorio de Zaragoza Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza, Spain
Biltstein Symposium 2017: Open Science and the Chemistry Lab of the Future
Monday, 22 May 2017 @ Hotel Jagdschloss Niederwald, Rüdesheim, Germany
UKeiG Training: Open Access, Open Data, Open Science: Anatomy of a disruptive technology
Wednesday, 24 May 2017 @ CILIP 7 Ridgmount Street WC1E 7AE London United Kingdom
The Spring 2017 euroCRIS Membership Meeting: The (expanding) functionality and position of CRISs today
Monday, 29 May 2017 @ Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

FP7 Post-Grant Open Access Pilot förlängs till februari 2018

Detta innebär att det är möjligt att söka medel för publicering i ”rena” open access-tidskrifter i ytterligare 10 månader. Inga övriga förändringar i piloten kommer att ske. Läs mer här

Publicerat i Finansiering, Författaravgifter, FP7, Nyheter, OpenAIRE, Publikationer | Lämna en kommentar

SCOAP3 – ännu fler artiklar inom partikelfysik blir öppet tillgängliga!

American Physical Scociety (APS), ett av de mest renommerade förlagen inom fysikområdet, kommer från och med 2018 att delta i SCOAP3 – the Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.

CERN (the European Organization for Nuclear Research) har tecknat ett avtal med APS och enligt detta kommer artiklar inom högenergifysik från och med januari 2018 publiceras med öppen tillgång i tre av APS tidskrifter utan extra kostnad för artikelförfattarna. De tre tidskrifter från förlaget som kommer att ingå i avtalet är: Physical Review C, Physical Review D och Physical Review Letters. Dessa tidskrifter ingår i Bibsamkonsortiets paket och som en följd av detta kommer avgifterna för prenumerationerna att reduceras och insatsen till SCOAP3 att justeras uppåt. Mer information och detaljerade uträkningar kommer att skickas ut till de deltagande lärosätena så fort dessa finns tillgängliga.

Totalt kommer drygt 5 600 artiklar att kunna publiceras med öppen tillgång inom SCOAP3 under åren 2018 och 2019.

CERN Press Release: http://press.cern/press-releases/2017/04/cern-and-american-physical-society-sign-open-access-agreement-scoap3
APS Press Release: http://www.aps.org/newsroom/pressreleases/scoap3.cfm
SCOAP3: http://scoap3.org

Publicerat i SCOAP3 | Lämna en kommentar

ESAC:s workshop om effektiv hantering av författaravgifter

Idag hanteras avgifter för open access-publicering på flera sätt hos inblandade parter –förlag, finansiärer, forskare, bibliotek och offentligt finansierade forskande myndigheter och lärosäten. Den 9-10 mars deltog därför Annica Wentzel och Camilla Smith från Kungliga biblioteket på ESAC:s workshop i Wien med temat ”Putting pay-as-you-publish into practice: Towards an automated APC handling”.

Annica Wentzel och Camilla Smith utanför Bundesministerium für Bildung (BMB). Foto: Solveig Wikstrøm

Workshoppen handlade om praxis kring offset- och open access-avtal samt rekommendationer för hantering av författaravgifter. Under de två dagarna stod tre teman i fokus:

 • Författar- och artikelidentifiering & verifiering
 • Information om finansiärer & finansiering
 • Fakturering & rapportering

Deltagarna var överens om att förlagen bör automatisera processen för identifiering av författare och open access-artiklar, så långt det är möjligt. Bland annat diskuterades användning av standardiserade identifikatorer som ORCID för forskare och Ringgold för organisationer. Ett problem som särskilt framhölls var den komplexa situationen när en forskare byter affiliering och hur det ska hanteras.

När det gäller att identifiera vilken organisation som ska betala författaravgifterna blir användningen av rollen ‘corresponding author’ alltmer vedertagen. Det behövs dock en mer tydlig definition av begreppet. Under workshoppen framkom det också att uppgifter om vem som finansierat författaravgifterna är otydliga, vilket  gör det svårt att etablera gemensamma arbetssätt.

Deltagare på ESAC:s workshop. Foto: Annica Wentzel

Deltagarna var eniga kring behovet av standardiserade metadata om fakturerade artiklar direkt från förlagen. Slutligen diskuterades vilka uppgifter som bör specificeras i förlagens fakturor för en effektiv hantering av författaravgifter.

Resultatet av workshoppen har nu publicerats i form av rekommendationer: ”Customer Recommendations for Article Workflows and Services for Offsetting” (1st Draft, March 2017).

Publicerat i ESAC, Finansiering, Författaravgifter, Licenser, Nyheter, OA_Intact, Open Access, Vetenskaplig publicering, Workshop | Kommentarer inaktiverade för ESAC:s workshop om effektiv hantering av författaravgifter

Stor ökning av antal beviljade ansökningar från Sverige i FP7 Post-Grant Open Access Pilot

Från mars 2016 till mars 2017 ökade antalet beviljade ansökningar från Sverige i FP7 Post-Grant Open Access Pilot från 10 stycken till 23 stycken.

Piloten har pågått sedan 30 maj 2015 och det återstår enbart två månader innan projektet har nått sitt slut. Hittills har 799 ansökningar till medel för publiceringsavgifter för forskningsprojekt inom FP7 beviljats. 743 av dessa har gällt forskningsartiklar och 43 har gällt monografier och böcker. Resterande är konferensrapporter eller kapitel i böcker.

Läs mer i den 9:e rapporten här.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stor ökning av antal beviljade ansökningar från Sverige i FP7 Post-Grant Open Access Pilot

Swedish OpenAIRE event “Opportunities in Open Science”

This blog post was previously posted on the OpenAIRE blog

On January 19th the National Library of Sweden organised a national OpenAIRE seminar, in collaboration with the Swedish Research Council and Vinnova, the Swedish Agency for Innovation Systems.

Recordnings and ppt-slides are available here.

This is a summary of the seminar:

Gunilla Herdenberg, National Librarian and Director General of the National Library of Sweden, opened the seminar ”Opportunities in Open Science”, which was held in a full auditorium at the National Library of Sweden on the 19th of January 2017. Gunilla Herdenberg welcomed the considerable interest shown for the seminar, which was a joint arrangement by the National Library of Sweden, the Swedish Research Council and Vinnova. The National Library of Sweden has a government assignment to coordinate the implementation of national principles for Open Access to scientific publications.

“We know that nation-wide collaboration between stakeholders is needed in order to achieve the goal of Open Access.”

Sven Stafström, Director General of the Swedish Research Council also welcomed the audience and noted that the seminar constitutes an important opportunity to discuss the significance of Open Access for Sweden. The Swedish Research Council has a certain interest in Open Access, having a government assignment to meet the goals set out in the Research Bill, but Sven Stafström also stressed that the issue is far-reaching.

Making research more accessible to the general public underpins the work against post-truth and false news. Benefiting society at large is also part of Open Science”.

Jean Claude Burgelman, Head of Unit, Directorate General for Research and Innovation of the European Commission held the opening address, stating that Open Science is already a reality today and something which will become increasingly apparent in the coming few years.

“Open Science can be compared to e-commerce, and its effect on economic transactions. Digitisation is changing the nature of science and how we value publishing and the merit system.”

Jean Claude Burgelman asked the audience to ponder the speed of development, what it was like in 2010, what it is like today and what it will be like in five years time. Today new digital possibilities enable researchers to publish a peer-reviewed article within one month instead of it taking two years, as was previously the case.

“If you publish your research in a blog instead of in Nature, how will it be assessed in five years time?”

Jean Claude Burgelman emphasised that the development will bring increased value to the taxpayers and a more sound relation between science and society, but there are many issues to take into consideration and much work still to do. Measures have to be taken to address key issues about the system for financing scholarly publishing, how to measure and evaluate research quality and impact, how to realise Open Data and how to embed Open Science in society through Citizen Science and Open Education.

According to Jean Claude Burgelman, there is already a new ecosystem of services in place, which will change the current situation, and there is wide consensus and a strong will at the European level to realise the Open Science Policy. EU’s ”Open Science Policy Platform”, which Burgelman is operating within, is key for this work and they also consult with and collect stakeholder’s input and best practices, and advise the European Commission directly.

”The Open Science Policy Platform can catalyse ideas but we need to have an overarching view as the research community is divided and we need everyone on board.”

To be able to publish Open Research Data there have to be regulations, but also technical considerations which allow researchers to publish Open Data without them needing to be engineers. Jean Claude Burgelman referred to the FAIR data sharing principles (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) as a prerequisite for researchers in the European Union to be able to collect, analyse and publish research data without leaving one’s desk.

”Everything is connected. Open Science constitutes a paradigm shift where nothing evolves in a linear fashion but evolves simultaneously. It is difficult, therefore, to create regulations making this transition self-generating and self-perpetuating in order for it continue evolving even at the dissolution of the European Union.”

Beate Eellend, Open Access Coordinator at the National Library of Sweden, commenced her presentation with pointing out that the seminar ”Opportunities in Open Science,” which she has been the main organiser of, is part of the National Library of Sweden’s work as National Open Access Desk (NOAD) for OpenAire.

Beate Eellend emphasised the goals set out in the Swedish Research Bill concerning Open Access, and the fact that stakeholders must now cooperate in order to meet these. As the national coordinating office for Open Access in Sweden, the National Library will, within its government assignment, coordinate the transition to Open Access to scientific publications.

”In regards to publications, we have come a long way, even though we have not yet met all objectives. Concerning research data though, there remains a great deal to achieve, both nationally and internationally.”

Beate Eellend pointed out that transparency on the total cost of publication (TCP) is a very important factor in the shift to Open Access. It concerns having control of both subscription fees and author processing charges (APCs) paid in order to cover the cost of open access publishing. Other important aspects are to create incentives for Open Access and to meausure and evaluate compliance with policy recommendations and mandates by research funders and higher education institutions.

Sofie Björling, Director of the Department of Research Infrastructures, the Swedish Research Council, underlined that cooperation and coordination are important aspects of realising Open Science. The Swedish Research Council will receive the governments assignment to coordinate open research data in Sweden.

”Open Access to scholarly publications and research data are interconnected. The process of making research data accessible requires looking at the whole data management cycle and coordinating stakeholders. Higher education institutions play a key role in this cooperation.

Karin Röding, State Secretary to Helene Hellmark Knutsson, Sweden’s Minister for Higher Education and Research, summarised the goal set out in the Research Bill regarding Open Access to research output. She stated that scholarly publications, as well as research data, should be made openly accessible as soon as possible. To make this possible she emphasised cooperation, as previous speakers had done.

”It feels very satisfying to see representation from all concerned stakeholders, including research funders and higher education institutions.”

Karin Röding also noted that considerable efforts will be needed in order to realise such extensive changes as the transition to Open Access, but that it must be realised by the stakeholders. However, the Ministry of Education and Research have no plans to intervene in this process.

Birgit Schmidt, Scientific Manager of OpenAIRE, Goettingen State and University Library, reported on the work on Open Access to publications and research data respectively. Horizon 2020 is the EU framework programme for research and innovation, which stipulates that Open Access should be the norm and that open access to publications should be ensured, and publications should be deposited, as soon as possible. OpenAIRE supports researchers depositing their publications within the stipulated 6-12 month embargo period. OpenAire offers the possiblity to publish with Zenodo if there are no other possible repositories available to a researcher. ”It is reasonable to expect that researchers should plan how to reach the highest possible degree of Open Access. This could mean describing which route to take to accomplish this in the research proposal,” said Birgit Schmidt.

The advice Birgit Schmidt gave to researchers was: ”Give it a try. Negotiate with your chosen publisher. Press for Open Access. Do not bend. If they say no, opt out of publishing with them”.

To reach the goal of Open research data, the European Union is backing a standard for data management called FAIR, which stands for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable. The objective is to secure the highest possible level of access to research data, which could mean using open, non-proprietary formats, for example CSV instead of Excel.

A very important aspect of FAIR is that one can choose NOT to publish data, e.g. on grounds of ethical concerns or commercial reasons. A central tenet of Open research data is not only to make research output visible, but also the method, such as workflow, tools, code etc.

 The FAIR-project has produced guidelines and a template for Data Management Plan (DMP), to assist researchers in planning on how to save and license research data in an accessible way.

”Give it a try, it is actualy quite simple. For support, please contact OpenAIRE’s helpdesk.”

A panel of researchers with experiences in Open Science discussed and shared best practices.

Sara Hägg, Associate Professor, Karolinska institutet: ”Open research data empowers my genetic research which would not have been possible had I not had access to these open structures. In part it concerns getting access to the big data needed, partly due to the fact that I can immediately use the results of other studies in my own research. A challenge in the field of Open Science is that many researchers work in ignorance of each other, even while working with the same data.”

Dick Kasperowski, Senior Lecturer, The University of Gothenburg: “The possibilities are endless. There is, for example, enormous interest among citizens to contribute data to projects like “Galaxy Zoo.” It is a goldmine if we can make use of such Citizen Science. Data driven research is a development which will bring about a paradigm shift. The challenge facing us now is to develop protocols that will facilitate data access and sharing.”

Björn Nystedt, Head of Facility, SciLifeLab: “It is of course extremely useful and efficient with Open Science, which many have pointed out today, but it is also great fun. The party has just begun. Now is the time to learn how to handle this big data we will get access to, since it will demand a completely new level of science. Ethical issues must also be addressed openly as Google will soon find out whether you have Alzheimers long before you learn about it yourself.”

Lukas Smas, Senior Research Fellow, Nordregio: “The party has certainly only begun, so we do not yet now what is going to happen. Among many good things there will also be much that will be difficult with this transition. Many parties are involved in a project and many expectations will clash. In successful projects there should be a win-win situation, so it is important at the outset to take a clear stance so that all parties are aware of current practice and principles.”

The concluding dialogue on some of the challenges Sweden faces with Open Science, was held by a panel comprising representatives from the scientific community, business and the public sector.

Jens Hjerling-Leffler, Associate Professor, Young Academy of Sweden: “The most important thing is not to discuss the positive aspects alone, since they are so incredibly obvious. There are for example financial issues which must be solved. We must not create a system whereby researchers pay to publish, which would then be exploited by scholarly journals.”

Eva-Marie Rigné, Research and Development Officer, Swedish Association of Local Authorities and Regions: “How will knowledge created outside of universities and research organisations be included, for example research carried out at a clinic of a regional hospital? We have discussed this issue with the Swedish Research Council and how such research results can be included in the national publications database SwePub, but as yet have reached no solution.”

Jan-Eric Sundgren, Senior Adviser, Association of Swedish Engineering Industries: “Since this is only the “beginning of the party,” we must ensure that the business community is involved in these issues going forward. This is not the case today. If I were to go to my colleagues and ask: “What do you know about Open Science?” the answer would be: “What?”. My experience from Volvo is that Open Science can bring great opportunities, but companies are very different from each other, and they exist primarily to create value for their shareholders, not to create knowledge per se. There has to be an opt-out clause, therefore, when companies participate in research projects. It is also of importance to regulate ownership of Open research data.”

Annelies Wilder-Smith, Professor, Norrland’s University Hospital, Umeå University: “Open Science is fundamental in the work on the Zika virus, and there is no way around this development. However, we must be aware of the risks, one of which is data violation and its use in unethical ways.”

This text is written by Dag Kättström, Freelance Journalist and published under a CC-By license.

 

 

Publicerat i EU, Horizon 2020, Konferenser, Nyheter, Open Access, OpenAIRE, Vetenskaplig publicering, Vetenskapsrådet | Kommentarer inaktiverade för Swedish OpenAIRE event “Opportunities in Open Science”

Inför en enda licens för open access

I en debattartikel i tidningen Curie argumenterar Laurent Fournier, licenshandläggare på Kungliga biblioteket, för en av de mest generösa licenserna, Creative Commons Erkännande (CC-By), som standard. Läs hela debattinlägget här.

Publicerat i Creative Commons, Licenser, Nyheter, Open Access | Kommentarer inaktiverade för Inför en enda licens för open access

OAI10 Workshop in Geneva 21-23 June 2017

The OAI10 CERN-UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication is taking place at University of Geneva, Geneva, on 21-23 June 2017. The meeting’s web site is https://indico.cern.ch/event/405949/.

There are six plenary sessions:

 • Technical Session
 • Copyright and Licensing
 • OA Transformation – From Subscription to OA
 • OA Outside the Academy
 • Social Media as a Research Data Source
 • The Future of Repositories

The tutorials, which start the Workshop on Wednesday, are devoted to:

 • Open Science Café ”all you ever wanted to know about open science but were afraid to ask”
 • Interoperability for Discovery and Navigation: ResourceSync and Signposting
 • An IP-law Perspective on Research Data Usability and Interoperability
 • Playing the Name Game: Best (and Worst) Practices for Collecting and Using ORCID iDs
 • Authoring, annotations, and notifications in decentralised Web
 • All Aboard! Open Science Workflows for Widespread Adoption

Instead of breakout groups, an ”unconference” will take place on Thursday afternoon. It will allow participants to propose, vote on and run sessions themselves.

There will also be 30+ posters displayed, with a minute-madness session for authors to present them. We will soon issue a call for posters.

The OAI Workshops provide a space for all those interested in developments in scholarly communication to come together to learn from each other, to exchange ideas, and to hear papers from leading experts in the field. They are rather prominent European events in the year in which they are held. Registration is open at 

https://indico.cern.ch/event/405949/registrations/2142/.

The OAI Organisers (see https://indico.cern.ch/event/405949/page/4542-organisation) look forward to meeting you all in Geneva in June.

From the OAI10 Organising Committee with cheers

// Ulf Kronman, Kungliga biblioteket för Jens Vigen, CERN 

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för OAI10 Workshop in Geneva 21-23 June 2017