NWO skärper sina krav från ”så snart som möjligt” till ”omedelbar” open access

Från 1 december 2015 skärper Nederländernas forskningsråd NWO sina krav till omedelbar open access till vetenskapliga publikationer. Detta innebär att alla publikationer som är resultat av forskning som finansierats av NWO måste finnas öppet tillgängliga för alla omedelbart vid publiceringstillfället. Anledningen till dessa skärpta krav är att NWO vill bidra till Nederländernas mål för 2024, då all forskning som finansierats av statliga medel ska vara öppet tillgänglig. Med detta är också NWO den första forskningsfinansiären i världen som tar ett sådant steg.

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

3 svenska publikationer har hittills erhållit medel från ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Den 18:e november arrangerade OpenAIRE workshopen “Sharing Research Data and Open Access to publications in H2020”. Målgruppen var så kallade “National Contact Points” och forskningsadministratörer. Bland annat presenterades senaste nytt angående ”FP7 post-grant OA publishing funds”. Det framkom då att antalet artiklar från Sverige som beviljats medel för OA-publicering har ökat från 1 till 3. Se denna PPT för mer information och tydliga instruktioner.

Det finns alltså fortfarande stora möjligheter att söka medel för OA-publicering! Sprid därför gärna denna information i era kanaler.

Publicerat i Finansiering, FP7, Open Access, OpenAIRE, Workshop | Lämna en kommentar

Hearing ang. Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Utbildningsdepartementet börjar i veckan att skicka ut inbjudningar till hearingen angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Inbjudan skickas ut till ett urval av universitet/högskolor, finansiärer samt andra organisationer och forskare. Hearingen äger rum i Rosenbad d. 16 december kl 13.30-17.00. Fokus på hearingen bör vara hur målbilder ska kunna uppnås och hur ansvarsfördelningen för olika åtgärder kan se ut.

Mot bakgrund av att regeringen avser undersöka förutsättningarna för att ge Kungl. biblioteket ett nationellt samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk och Vetenskapsrådet ett nationellt samordningsuppdrag för öppen tillgång till forskningsdata, kommer Kungl. biblioteket och Vetenskapsrådet ges en mer aktiv roll under hearingen.

För frågor kontakta gärna beate.eellend[at]kb.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Call for papers: Mötesplats Open Access, MOA 2016

http://www.kb.se/openaccess/Motesplats-Open-Access/2016/

Mötesplats Open Access 2016

Call for papers: Mötesplats Open Access (MOA)

26-27 april 2016

Arrangeras i samarbete med Stockholms universitet

MOA 2016 öppnar upp brett för olika frågor och teman om open access. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i den öppna tillgången till konstnärliga verk, forskningsdata, monografier och alternativa publiceringsformer. Vad innebär open access inom olika ämnen? Hur skapar man bäst förutsättningar för open access-publicering grundat i forskarnas arbete?

Open access handlar inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation och delaktighet med det omgivande samhället. Forskning sprids och skapas i nya former, på nya sätt och med nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Bidrag kan presenteras på två olika sätt:

 • Föredrag (20 min)
 • Open Space Session: delta med poster, demo eller projekt inklusive 1-2 frågeställningar. Presentera kortfattat (One Minute Madness) i plenum och diskutera sedan med konferensdeltagarna under Open Space Mingel. Avslutas med kort sammanfattning av diskussionen i plenum.

Skicka rubrik för din presentation, en kort beskrivning på cirka tio rader samt vilket alternativ du önskar till: beate.eellend[at]kb.se, senast den 18 januari 2016. Har du frågor får du gärna vända dig till Beate Eellend.

Huvudtalare på MOA 2016 är:

 • Heather Joseph, Executive Director, SPARC
 • Brian Hole, Founder & CEO, Ubiquity Press

Tid: tisdag 26 april – onsdag 27 april 2016 Plats: Aula Magna, Stockholms universitet Tagg: #moa2016

Väl mött önskar programkommittén för MOA 2016!

Birgitta Hellmark Lindgren, Leif Friberg, Jonas Holm, Anna Visuri, Eva Spångberg, Stockholms universitet; Jessica Lindholm, Chalmers; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Anders Wändahl, Karolinska institutet; Klemens Karlsson, Konstfack; Margareta Fathli, KTH; Karl Isaksson, Therese Pietilä, Beate Eellend, openaccess.se, Kungl. biblioteket

Publicerat i Möten, Mötesplats Open Access MOA, Nyheter, Open Access | Lämna en kommentar

National Library of Sweden joins Open Library of Humanities

Pressmeddelande från Open Library of Humanities

https://about.openlibhums.org/2015/11/06/national-library-of-sweden-joins-olh-lps-model/

We are extremely pleased to announce that the National Library of Sweden has joined the Open Library of Humanities’ Library Partnership Subsidy system. The National Library of Sweden (KB) is a research library, with vast foreign and national collections in humanities and social sciences. At KB, all materials, regardless of content or form, are saved for future generations. The National Library coordinates services and programs for all publicly funded libraries in Sweden and runs the national programme OpenAccess.se, which promotes and supports open access publishing in repositories and journals at Swedish institutions of higher education.

The Open Library of Humanities is an academic-led, gold open-access publisher with no author-facing charges. With funding from the Andrew W. Mellon Foundation, the platform covers its costs by payments from an international library consortium, rather than any kind of author fee.

Dr. Martin Paul Eve, a founder and academic project director of the OLH, welcomed the National Library of Sweden: “It is fantastic that the National Library of Sweden has joined the OLH LPS model. We present an extremely affordable solution for an OA transition in the humanities and with the help of institutions like the National Library, we will extend the benefits of open access to these disciplines.”

Dr. Beate Eellend of the National Library and programme manager of OpenAccess.se, added, “It is important to strengthen the transition to open access publishing of scientific results and we are, therefore, delighted to support the innovative publishing model being developed by the Open Library for the Humanities”.

Journals wishing to join the platform should submit an initial enquiry to martin.eve@openlibhums.org. After the September launch of the OLH, applications will be be subject to the platform’s joining procedure. Libraries outside the US and UK interested in joining the OLH Library Partnership Subsidy model should contact Dr. Martin Paul Eve: martin.eve@openlibhums.org. UK-based libraries can join through Jisc Collections at http://www.jisc-collections.ac.uk/Catalogue/Overview/Index/2120. US-based libraries can join through LYRASIS at https://lyrasis.openlibhums.org.

Publicerat i Nyheter | 3 kommentarer

Pressmeddelande: Kriterium sjösätts

Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2015-11-05

Kvalitetsmärkning av vetenskapliga böcker sjösätts

För att stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform etableras en typ av nationell infrastruktur som ska garantera kvaliteten. Kriterium, som startar 5 november, innebär en ny kvalitetsgranskning och fri tillgänglighet för läsarna. Pilotprojektet Kriterium, som är ett samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet, ämnar skapa en granskning och urskiljning av högkvalitativa böcker via peer review-granskning och göra dem fritt tillgängliga via open access-publicering. Kriterium är inte ett förlag, utan en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker, och vill tydliggöra den vetenskapliga bokens kvalitet genom att säkerställa och visa att böcker genomgått en kontrollerad peer review-process enligt förutbestämda riktlinjer.

– Särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena finns ett behov av ett erkänt forum för publicering av det här slaget. Kriteriums stämpel innebär ett erkännande för författarna redan vid publiceringen att det de skrivit är av hög vetenskaplig kvalitet. Därmed erbjuds bokförfattare samma typ av kvalitetsstämpel som idag erbjuds artikelförfattare i peer-review-granskade vetenskapliga tidskrifter, säger Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik vid Göteborgs universitet och ordförande i Kriteriums styrgrupp.

Kriteriums idé är att komplettera befintliga kanaler för bokpublicering. Böcker som ges ut på ett förlag eller i en akademisk skriftserie kan genomgå Kriteriums granskningsförfarande – med akademisk bedömargrupp, vetenskapligt ansvariga och manusgranskare – och ges därefter ut samtidigt av förlaget/serien och av Kriterium. Under pilotprojektet avgränsas samarbetet till svenska förlag och akademiska skriftserier knutna till svenska lärosäten.

Pilotprojektet Kriterium drivs som ett samarbete mellan de tre nämnda universiteten och har representanter i styrgruppen från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Biblioteket. Två förlag med vetenskaplig utgivning, Nordic Academic Press och Makadam, är adjungerade i arbetet. Via lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier. Göteborgs universitet är värd för projektet.

Publiceringsbeslut är taget för de två första böckerna inom projektet, och under vintern 2015/16 kommer dessa att ges ut. Manuskript kan lämnas in för bedömning under stora delar av året. Idag den 5 november öppnar projektet en första period där forskare – via sin utgivare, vare sig detta är ett förlag eller en akademisk skriftserie – kan skicka in manus för granskning. Denna period pågår fram till den 15 januari. Mer information om Kriterium finns på hemsidan: www.kriterium.se. Granskningsprocessen beskrivs i större detalj under fliken Publicera och Kriteriums organisationsstruktur under fliken Organisation & styrning.

Kontaktpersoner: Åke Ingerman, Göteborgs universitet, ordförande i Kriteriums styrgrupp, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, ake.ingerman@gu.se, 031-786 2637 Katarina Bernhardsson, Lunds universitet, representant i Kriteriums styrgrupp, projektledare och forskare i litteraturvetenskap. katarina.bernhardsson@litt.lu.se, 0732-073 071

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SCOAP3 Forum, webinarium 18 november

Vill du lära dig mer om SCOAP3? Den 18:e november arrangerar SCOAP3 Executive Committee SCOAP3 Forum, ett webinarium som kommer ge en uppdatering över SCOAP3 initiativet, hur det ser ut idag och utbyta idéer för fortsättningen.

Temat i år är: “The impact of SCOAP3”. Presentationerna kommer bland annat att diskutera författaravgifter, status av publicerade artiklar samt vilka fördelar som finns för bibliotek, forskningsfinansiärer och forskare.

Två identiska sessioner ges onsdagen den 18 november, kl 9.00-11.00 samt kl 17.00-19.00.

För att delta, registrera dig via denna länk.

 

Publicerat i SCOAP3 | Lämna en kommentar

COAR (Confederation of Open Access Repositories) tar fram riktlinjer för repositorietjänster

Ett växande antal tidskriftsförlag har börjat erbjuda tjänster till repositorierna. Dessa tjänster skiljer sig visserligen åt mellan olika förlag men gemensamt för dem är att de generellt sett erbjuder automatiserad överföring av innehåll (metadata och/eller artiklar) direkt till repositorierna. COAR har tagit fram följande riktlinjer för att underlätta för sina medlemmar att fatta välgrundade beslut angående sådana tjänster. Dessa riktlinjer baseras på repositoriernas gemensamma mål och värde, nämligen att genom ett starkt nätverk erbjuda öppen tillgång till vetenskapliga resultat.

COAR rekommenderar att repositorierna enbart ingår avtal som innefattar följande villkor:

 • Att tjänsterna inkluderar överföring av både fulltexter och metadata in till repositoriet samt att överföringen ska genomföras antingen före eller vid själva publiceringstillfället. Metadata som länkas från repositoriet till fulltextartiklar som är otillgängliga bakom betalväggar bidrar inte till att öka deras tillgänglighet och har enbart som syfte att locka besökare till förlagens websidor.
 • Att tjänsterna inte ska vara belagda med embargotider längre än 12 månader (idealt 6 månader inom STM-området) samt att befintliga embargotider hos förlagen inte ska förlängas när tjänsterna börjat användas.

Repositorierna uppmuntras också att begära licencer som möjliggör återbruk och utvinning av innehållet i fulltexterna, vid det tillfälle då embargotiderna löpt ut.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

CfP Elpub 2016 i Göttingen

*** Apologies for cross postings ***

Call for Papers

20th International Conference on Electronic Publishing (Göttingen, Germany)

Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas

7-9 June 2016, Göttingen, Germany

Conference web site: www.elpub.net

FB: https://www.facebook.com/ELPUBConference

Twitter: https://twitter.com/Elpub2016

 

Proceedings will be published open access by IOS Press. Selected papers will be published in a special edition of the Journal Information Services & Use.

SCOPE

The International Conference on Electronic Publishing (Elpub) reaches its 20th anniversary! Elpub 2016 continues the tradition, and brings together scholars, publishers, lecturers, librarians, developers, entrepreneurs, users and all other stakeholders interested in issues regarding electronic publishing in widely differing contexts.

Elpub 2016 will have a fresh look on the current ecosystem of scholarly publishing including the positioning of stakeholders and distribution of economic, technological and discursive power. Elpub will also open the floor for emerging alternatives in how scholars and citizens interact with scholarly content and what role dissemination and publishing plays in these interactions. Questions to be raised include: What is the core of publishing today? How does agenda setting in emerging frameworks like Open Science function and what is the nature of power of the referring scholarly discourses? How does this relate to the European and world-wide Open Science and Open Innovation agenda of funders and institutions, and how does this look like in publishing practice?

The conference will investigate the position and power of players and agents, – e.g. scholars and their networks, legacy and academia-owned publishers, research institutions and e-infrastructures – as well as their respective agendas. When looking at these interlinked topics, we aim to sharpen the view for current challenges and ways forward to reshape the publishing system. You are most welcome to join us in this exciting discussion!

Topics include but are not restricted to:

Enhancing publishing, access and reuse

 • Publishing models on the move (business and funding models, tools, services and roles)
 • Open access revisited (publishing solutions, mandates and compliance, licenses, recommendations, disciplinary initiatives)
 • New publishing paradigm (data publishing and citation, open pre/post publication peer review, executable papers, nano-publications)
 • Interoperability and standards (metadata, identifier, vocabularies, repository integration, scalability, middleware infrastructure)

Quality, trust, skills and competencies

 • Research integrity (authorship and contributor roles, scientific rigor, fraud and paper retraction, reproducible research)
 • Ethical and legal issues (authority, reliability, trust, copyright, privacy)
 • New types of quality assurance (user comments, pre/post publication (open) peer review, etc.)
 • Maintaining high quality standards (cost transparency, management and monitoring of publication costs)

Transforming digital collections

 • Digital collections as data, from processing and visualisation to data citation and new types of publications
 • User engagement and interaction (strategies and incentives, models for participatory projects/experiments, data quality and management, open science, crowd-sourcing)
 • Reader / Information seeking behaviour and testing
 • Enhanced research infrastructures and publishing environments (digital humanities, tools, workflows, interoperability, digital editions)

Data mining and knowledge discovery

 • Big Data and its role in publishing (including use cases, technologies)
 • Text and data mining (natural language processing, text harvesting, dynamic formatting)
 • Open Data, Open Linked Data (solutions, methods, tools, open data challenges)
 • Association mining (knowledge linking, discovery, presentation)
 • Visualization (clustering, graphs, knowledge maps, augmented reality)
 • User behavior and personalization technologies (user studies, social tagging, recommendation services)

Measuring impact and reuse

 • Social networks and interaction analysis (author collaboration trends, publication trends)
 • Bibliometrics and Altmetrics
 • Author identifiers and profiles, citation and attribution

Submission

All submissions are subject to peer review. For each accepted paper, at least one author is expected to register for the conference to present the paper. Inclusion in the proceedings is conditional upon registration of at least one author per paper.

Moreover, upon submitting a workshop or demonstration, the proposers commit that in case their submission is accepted, all people committed to support the event (speakers, lecturers, panel members, etc.) will physically attend and coordinate it.

Papers submitted to this conference must not have been accepted or be under review by another conference or by a journal. The accepted papers will be published by IOS Press in a digital format open access conference proceedings book. Papers will be indexed in DBLP, Scopus and other abstracting and indexing services.

After the conference, selected papers will be published open access in the journal Information Services & Use (http://www.iospress.nl/journal/information-services-use/) under a Creative Commons license, subject to suggested alterations and suitable expansion of the work.

Furthermore, all accepted papers and posters will be archived at the Elpub Digital Library: http://library.elpub.net/. All contents published in the Elpub proceedings are distributed open access via the conference archive under the terms of the Creative Commons Attribution license, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Paper submission and review will be managed via the EasyChair system. To submit a paper, please use the appropriate template and follow the specific instructions available at the conference website (http://www.elpub.net).

All full papers, short papers and posters must be written in English and submitted via the EasyChair submission system in PDF format.

Submission guidelines

All submissions should be made via EasyChair. For all submissions follow the EasyChair link instructions and tools which are available at the following URL: https://easychair.org/conferences/?conf=elpub2016

Contributions are invited for the following categories:

 • Full papers (manuscript up to 10 pages)
 • Short papers (manuscript up to 6 pages)
 • Posters (abstract min. of 500 words submission and then with the option to publish a manuscript between 2 – 4 pages if the authors choose).
 • Workshops (abstract min. of 500 words)
 • Demonstrations (abstract min. of 500)

Important dates

26 October 2016 Call for Papers

1 November 2015 Submission Site Open

15 December 2015 Submission Deadline

8 February 2016 Author Decision Notification

7 March 2016 Submission of Camera Ready Version

15 April 2016 Early Bird Registration Deadline

20 May 2016 Final Registration Deadline

7-9 June 2016 Conference

 

Conference dates and location: 7-9 June 2016, University of Göttingen, Germany

Conference Host: University of Göttingen

General Chair: Birgit Schmidt, University of Göttingen, Germany

Programme Chair: Fernando Loizides, University of Wolverhampton, UK

Programme Committee

Ana Alice Baptista, University of Minho,Portugal

Margo                Bargheer          University of Goettingen        Germany

Chiara                Bearzotti           Max Planck Institute for Metereology           Germany

George              Buchanan         City University London            UK

Leslie                  Chan                   University of Toronto               Canada

Jan                      Engelen             Katholieke Universiteit Leuven                         Belgium

Paola                  Gargiulo            CINECA              Italy

Stamatios         Giannoulakis   Cyprus University of Technology                      Cyprus

Herbert             Gruttemeier   CNRS                  France

Arunas               Gudinavicius   Vilnius University                       Lithuania

Alexia                 Kounoudes      Cyprus University of Technology                      Cyprus

Peter                  Linde                  Blekinge Institute of Technology                      Sweden

Natalia               Manola              University of Athens                Greece

Eva                      Méndez Rodríguez                    Universidad Carlos III de Madrid                      Spain

Pierre                 Mounier           Open Edition   France

Panayiota         Polydoratou    Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki                         Greece

Andreas            Rauber              TU Wien            Austria

Laurent             Romary             DARIAH             Germany

Anthony           Ross-Hellauer University of Gottingen          Germany

Andrea              Scharnhorst     DANS-KNAW  Netherlands

John                   Smith                 University of Kent                     UK

Josef                  Steinberger     University of West Bohemia Czech Republic

Niels                   Stern                  NORDEN           Denmark

Xenia                  van Edig            Copernicus Publications          Germany

Jens                    Vigen                 CERN                  Switzerland

Marios               Zervas                Cyprus University of Technology                      Cyprus

 

Looking forward to your contributions to Welcoming you the conference,

Birgit Schmidt and Fernando Loizides

ElPub 2016 Chairs

 

———————————————————-

 

Publicerat i Vetenskaplig publicering | Lämna en kommentar

Ny grupp för OpenAccess.se och publiceringsfrågor

Arbetet med att bemanna alla grupper i KB:s ”Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling” pågår och förfrågan om att utse ledamöter till respektive grupp har skickats ut till berörda organisationer.

Gruppen för OpenAccess.se och publiceringsfrågor kommer att arbeta enligt följande direktiv:

Gruppens uppgift på en övergripande nivå är att stödja och ge KB input i arbetet med open access och publiceringsfrågor genom att främja öppen tillgång till forskningsresultat från svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut. Mer specifika arbetsuppgifter kommer att vara avhängiga av regeringens fortsatta hantering av Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång. En övergång till open access kommer att innefatta omfördelning av kostnader och ekonomisk omställning, där KB kan tilldelas uppgifter enligt Vetenskapsrådets förslag.

Gruppens sammansättning kommer bestå av:

 • Forum för specialbibliotekschefer (1 ledamot)
 • SUHF (5 ledamöter varav 1 ordförande)
 • Vetenskapsrådet + övrig forskningsfinansiär (2 ledamöter)
 • KB (1-2 adjungerade ledamöter)

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar