”Double-dipping” och Elsevier

Några artiklar om ”double-dipping” och Elseviers inställning till detta:

The empire strikes back: Alicia Wise, the head of open-access publishing at Elsevier, tells Adam Smith why she thinks the concept of double dipping has become meaningless.
https://adamesmith.files.wordpress.com/2014/11/nov-2014-the-empire-strikes-back-alicia-wise-elsevier-profile.pdf

How can Elsevier claim that its OA revenue stream is separate from subscriptions in a hybrid environment?
https://www.martineve.com/2015/02/14/how-can-elsevier-claim-that-its-oa-revenue-stream-is-separate-from-subscriptions-in-a-hybrid-environment/

The costs of double dipping – Research Libraries UK
http://www.rluk.ac.uk/about-us/blog/the-costs-of-double-dipping/

 

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | Lämna en kommentar

Välkommen till Mötesplats Open Access 2015!

I år arrangeras Mötesplats Open Access i Malmö den 14-15 april i samarbete mellan Malmö högskola och programmet OpenAccess.se vid Kungl. Biblioteket.

Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata. Vi har också en paneldiskussion med forskare från Malmö högskola, som ger sina perspektiv på Open Access.

Övriga föredrag kommer bland annat att handla om publiceringspraktiker, att använda Open Access samt forskningsdata. Liksom de senaste åren har vi även en ”Open Space”-session med korta posterpresentationer och möjligheter till diskussion och frågor.

Varmt välkommen till Orkanen på Malmö högskola den 14-15 april!

Program och anmälan: http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Sista anmälningsdag: 22 mars

 

Väl mött i Malmö i vår!

Programkommittén för MOA 2015 (Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Madeleine du Toit och Peter Nilén, Malmö högskola;  Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Karl Isaksson, Beate Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. Biblioteket).

 

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Ny handläggare för Open Access och publiceringsfrågor på Kungl. biblioteket

Nu finns Beate Eellend på plats som handläggare för Open Access och publiceringsfrågor på Kungl. biblioteket.

Beate är fil.dr i etnologi med inriktning mot kulturgeografi. Hon har tidigare arbetat som forskningssekreterare på forskningsrådet FORMAS, där hennes huvudsakliga arbetsuppgift var att organisera mångvetenskapliga beredningsgrupper inom hum/sam-området.

I sin forskning har Beate bland annat undersökt vilka konsekvenser som EU:s policyprogram och makroregionala strategier kan få nationellt och lokalt i människors vardag. Genom sina erfarenheter som forskare och forskningssekreterare ser hon både den stora betydelsen av och utmaningarna med Open Access där vetenskapliga publikationer ges ökad synlighet och tillgänglighet såväl inom som utanför den akademiska sfären.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OA och monografier – två rapporter

Major HEFCE study of monographs and open access sheds light on complex issues

The Monographs and Open Access Project considers the place of monographs in the arts, humanities and social science disciplines, and how they fit into the developing world of open access to research. It concludes that open access for monographs has a great deal to contribute to scholarly communication, but that the challenges of introducing it will be real and policy should take account of the various issues identified in the report.

HEFCE News

 

Full Report on the KU Proof-of-Concept Pilot now available

Cultural Science Journal has published a full report on the KU Pilot project (Vol. 7, No. 2, 2014, ISSN 1836-0416).

“Knowledge Unlatched: A Global Library Consortium Model for Funding Open Access Scholarly Books. Full Report on the Proof-of-Concept Pilot 2014” provides information about the Knowledge Unlatched proof-of-concept Pilot, which took place between January 2012 and September 2014.

Press release (pdf)

Report (pdf)

 

Publicerat i Nyheter, Projekt | Lämna en kommentar

OA-avtal hos Taylor & Francis

Även i Österrike har man träffat ett intressant OA-avtal. Denna gång är förlaget Taylor & Francis.

New open access offset agreement for Austria announced

The Austrian Science Fund (FWF), the Austrian Academic Consortium (Kooperation E-Medien Österreich, KEMÖ), and Taylor & Francis Group have today announced a two year pilot which will offset article publishing charges paid by the Austrian Science Fund against subscription costs for KEMÖ members.

This offset amount will be used by the Austrian Academic Consortium members to reduce the costs of their new or existing subscriptions. In so doing, the agreement allows Taylor & Francis Group to fully acknowledge the funding provided by FWF for researchers to publish on an open access basis in the hybrid journals that make up Taylor & Francis Group’s Open Select program.

T & F Newsroom

Jämför tidigare inlägg om Nederländerna och Storbritannien OA-avtal hos Springer och Wiley!

Publicerat i Licenser, Nyheter | Lämna en kommentar

Vetenskapsrådets förslag om nationella riktlinjer för open access lämnade till regeringen

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Vetenskapsrådet har i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information och presenterar i den här rapporten sitt förslag till hur riktlinjerna bör utformas. I rapporten finns även förslag till vidare uppdrag, utredningar och fördelning av ansvar, samt förslaget att regeringen inrättar en nationell samordningsfunktion vid lämplig myndighet, med uppdrag att koordinera arbetet.

”Nu har vi lämnat vårt förslag om nationella riktlinjer för open access”
Sven Stafström, generaldirektör (2015-01-15)

Det är viktigt att den forskning som finansieras av offentliga medel också kommer samhället till del. Att publikationer och data från sådan forskning är öppet tillgängliga är inte bara en fråga om att förbättra spridningen och bidra till bättre forskning. Det är även en demokratifråga och en fråga om att öka nyttan av forskningen i samhället.

Idag lämnar Vetenskapsrådet sitt förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. I och med detta styr Sverige tydligt mot mer öppna och tillgängliga publiceringsformer. Förslaget är brett förankrat och har arbetats fram i samarbete med Kungliga biblioteket och i dialog med andra relevanta aktörer.

Publicerat i Nyheter, Policy | Lämna en kommentar

Opening up open access på Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april 2015 – Call for Papers – OBS! förlängt datum till 23 januari


Än är det inte försent att skicka in bidrag till Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april. Bidrag kan skickas in till och med den 23 januari 2015.


Programkommittén för Mötesplats Open Access bjuder nu in att anmäla bidrag och presentationer kring arbete med open access. Vi passar samtidigt på att avslöja våra internationella keynotes och årets fokus och tema.

På Mötesplats Open Access 2015 öppnar vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskning. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskning sprids i nya former (eller på nya sätt) och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Call for papers
Vi välkomnar nu ditt bidrag bland annat inom temaområdena:

  • Forskarstöd – relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
  • Spridning till andra grupper i samhället – allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan, medier etc.
  • Genomslag – sociala medier, altmetrics, etc.
  • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjlighet att presenteras antingen ett föredrag om 20 minuter eller som en kort femminuterspresentation, kompletterad med en poster i konferensens open space-session.

Skicka rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till ilona.johansson[at]kb.se senast den 23 januari 2015.

Keynotes
Vi kan redan nu avslöja våra två första internationella gäster! Keynotes blir Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata.
Läs mer om konferensen på http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Tid: tisdag 14 april – onsdag 15 april 2015
Plats: Orkanen, Malmö högskola
Tagg: #moa2015

Med vänlig hälsning,
Programkommittén MOA 2015

Programkommittén består av Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Ulf Kronman, KTH; Karl Isaksson, Beate Feldmann Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

 

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Elsevier lanserar ny OA-tidskrift för alla discipliner

Elsevier Launches Open Access Journal That Will Publish Sound Research Across All Disciplines

Elsevier, a world-leading provider of scientific, technical and medical information products and services, has announced it is developing a new open access journal covering all disciplines. The journal will be developed in close cooperation with researchers, enabling continuous improvement in line with their needs and feedback. The official launch is planned in 2015.

The new journal will be as much technology-driven as it will be community-driven. Authors are to enjoy a step-by-step, quick and intuitive submission and publishing experience. Data from and technology behind Scopus will enable efficient matching of papers to relevant editors and reviewers, shortening peer review times. Also, integrated smart technologies, developed at Elsevier and Mendeley, will make papers easily discoverable and will connect them to the relevant research communities and readers.

Press release

Publicerat i Licenser, Nyheter | Lämna en kommentar

OA-avtal hos Springer och Wiley

Två intressanta OA-avtal i Nederländerna respektive Storbritannien

Springer och VSNU

Negotiations with Springer have yielded an agreement in principle for 2015 and 2016. Instead of a paid subscription model, the publisher will now charge for the open access publication of articles in almost all Springer journals (1,500 titles). This concerns all articles by corresponding authors from institutions currently entering into the new agreement with Springer. Researchers will not have to pay APC’s for these articles. All journals previously featured in the portfolio will remain accessible to Dutch researchers, who will continue to enjoy current user rights. This agreement will result in a minimal rise in costs, reflecting a win-win situation for the Dutch scientific community: no APC’s will apply for the 1,500 journals in question.

VSNU Open Access Newsletter

Wiley och JISC

John Wiley and Sons has announced a pilot agreement, brokered by Jisc, for articles published on an open access basis. The agreement follows discussions, between Jisc, Wiley and the UK library community, and is intended to enable greater support for universities during the transition to open access.

Running from January 2015 to December 2017, the agreement provides credits for article processing charges (APCs) to universities that license Wiley journal content under the terms of the Jisc journal agreement. This means that universities that pay both subscription charges for publications and fees to make articles open access will receive APC credits based on the total prior year spend. The APC credits will be available when publishing in the Wiley Open Access journal publishing program as well OnlineOpen, Wiley’s hybrid open access option.

Customers need to have a Wiley Open Access Account set up to be eligible to receive their APC credits. Wiley Open Access Accounts provide discounts on APCs and the Account Dashboard reduces the administrative burden on both authors and institutions.

Jisc News

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | 1 kommentar

Call for Papers ELPUB 2015

*** Apologies for cross postings ***
________________________________________


Call for Papers


19th International Conference on Electronic Publishing

Scale, Openness and Trust: New Avenues for Electronic Publishing in the Age of Infinite Collections and Citizen Science


1-2 September 2015, Malta


Conference web site:
www.elpub.net

Proceedings will be published open access by IOS Press. Selected papers will be published in a special edition of the journal Information Services & Use. ________________________________________


Scope

The International Conference on Electronic Publishing (Elpub) approaches its 20th anniversary. Elpub 2015 is the 19th edition of the conference and it will continue the tradition, bringing together academics, publishers, lecturers, librarians, developers, entrepreneurs, users and all other stakeholders interested in issues regarding electronic publishing in widely differing contexts.

Elpub 2015 will in particular focus on the interplay of two dimensions of electronic publishing – the ever growing volume of digital collections, and the improved understanding of the widest user group: that of citizens. This exciting theme will encompass human, cultural, economic, social, technological, legal, commercial and other relevant aspects.

We aim to provide a forum for discussing how scale of collections, openness and trust change the way citizens contribute to modern research.

We invite contributions from members of communities whose research and experiments are transforming the nature of electronic publishing and scholarly communication.


Topics include but are not restricted to:


Avenues for engagement with digital collections

•       User engagement (strategies and trends, incentives, models for participatory projects/experiments, data quality and management, open science)

•       Methods for crowd-sourcing contributions (demonstrations, platforms, open annotation, games)

•       Disciplinary views on public participation in the digitization of collections (e.g. biodiversity, geography, history, music, art, astronomy, languages)

•       Enhanced research infrastructures and publishing environments (digital humanities, tools, workflows, interoperability, digital editions)

•       Ethical and legal issues (authority, reliability, trust, copyright, authorship, privacy)


Publishing, access and reuse

•       Publishing models (business and funding models, tools, services and roles)

•       Open access (publishing solutions, mandates and compliance, licenses, recommendations, disciplinary initiatives)

•       New publishing paradigm (data publishing and citation, open pre/post  publication peer review, executable papers, nano-publications)

•       Good practices and quality standards (authorship and contributor roles, cost transparency, management and monitoring of publication costs, new metrics for credit and attribution, reproducible research)

•       Interoperability (metadata, identifier, vocabularies, repository integration, scalability, middleware infrastructure)

•       Legal and ethical issues (security, privacy and copyright issues)

•       Digital preservation (cultural heritage, content authentication, certification)


Data mining and knowledge discovery

•       Text and data mining (natural language processing, text harvesting, dynamic formatting)

•       Open Data, Open Linked Data (solutions, methods, tools, open data challenges)

•       Association mining (knowledge linking, discovery, presentation)

•       Visualization (clustering, graphs, knowledge maps, augmented reality)

•       Legal issues (copyright, database rights, licensing, etc.)


Online social networks for scientific communication

•       User behavior and personalization technologies (user studies, social tagging, recommendation services)

•       Social interaction analysis (author collaboration trends, publication trends)

•       Network analysis (modelling and visualization of science networks)

•       Bibliometrics and Altmetrics (data appraisal, citation and attribution)

•       Security, privacy and integrity (online ethics, privacy policies)


Submission

All submissions are subject to peer review. For each accepted paper, at least one author is expected to register for the conference to present the paper. Inclusion in the proceedings is conditional upon registration of at least one author per paper.


Moreover, upon submitting the workshop, tutorials and panels proposals, the proposers commit that in case their submission is accepted, all people involved (speakers, lecturers, panel members, etc.) will physically attend and coordinate it.


Papers submitted to this conference must not have been accepted or be under review by another conference or by a journal. The accepted papers will be published by IOS Press in a digital format open access conference proceedings book. Papers will be indexed in DBLP, Scopus and other abstracting and indexing services.

After the conference, selected papers will be published open access in the journal Information Services & Use (
http://www.iospress.nl/journal/information-services-use/) under a Creative Commons license.

Furthermore, all accepted papers and posters will be archived at the Elpub Digital Library:
http://library.elpub.net/. All contents published in the Elpub proceedings are distributed open access via the conference archive under the terms of the Creative Commons Attribution license, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Paper submission and review will be managed via the EasyChair system. To submit a paper, please use the appropriate template and follow the specific instructions available at the conference website (
http://www.elpub.net).
All full papers, short papers and posters must be written in English and submitted via the Easy Chair submission system (
https://www.easychair.org/conferences/?conf=elpub2015) in PDF format.

Submission guidelines

For all submissions follow the IOS Press instructions and tools which are available at the following URL: IOS Press template (
http://www.iospress.nl/service/authors/latex-and-word-tools-for-book-authors)

Contributions are invited for the following categories:

•       Full papers (manuscript up to 10 pages)

•       Short papers (manuscript up to 6 pages)

•       Posters (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Tutorials (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Workshops (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Demonstrations (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)


Important dates

13 December 2014        Submission Site Open (Easy Chair – Elpub2015,
https://www.easychair.org/conferences/?conf=elpub2015)
15 February 2015        Submission Deadline for Abstracts (Time: 11:59 PM, PST)

31 March 2015            Author Decision Notification

15 May 2014              Submission of Camera Ready Version

15 June 2015            Early Bird Registration Deadline

15 August 2015          Final Registration Deadline


Conference dates and location: 1-2 September 2015, University of Malta

Conference Host: University of Malta

General Chair: Milena Dobreva, University of Malta

Programme Chair: Birgit Schmidt, University of Göttingen

Committees: Programme Committee (
http://www.easyconferences.eu/elpub2015/?page_id=118)

Looking forward to your contributions to and participation in the conference,

Birgit and Milena

Dr Birgit Schmidt, University of Göttingen

Prof Milena Dobreva, University of Malta

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd