Dialog, Digitalisering, Delaktighet – VA-dagen 2016 om öppen vetenskap

Orginalartikeln är skriven av Vetenskap & Allmänhet och finns publicerad på deras hemsida.

Öppen vetenskap handlar både om hur forskning görs tillgänglig och om hur den bedrivs. På årets VA-dag diskuterades vad öppen vetenskap innebär i praktiken, och hur vi ska få till det i Sverige.

EU:s medlemsländer beslutade i våras att gå mot ett system för öppen vetenskap. Öppen vetenskap är därmed inte längre ett ”om” – det är ett ”när” och ett ”hur”. Detta var temat för VA-dagen 2016 som gick av stapeln den 12 oktober i konferenscentret Tidningshuset i Stockholm.

Bra för forskning, ekonomi och samhälle

Enligt Celina Ramjoué, chef Data Policy for Science DG Connect vid EU-kommissionen förväntas öppen vetenskap vara bra för

 • forskningen, som härigenom kan bli mer effektiv, verifierbar, transparent och interdisciplinär,
 • ekonomin, när öppen vetenskaplig information leder till innovationer,
 • samhället, som får en bredare, snabbare, mer transparent och jämställd tillgång till vetenskaplig information – vilket leder till större inverkan av vetenskap på samhället i sin helhet.

– Sverige är inne på rätt väg när det gäller öppen vetenskap, men jag hoppas att ni också fortsätter att engagera er på europeisk nivå. Det tar lite tid och kräver arbete, men är värt det, sa Celina Ramjoué i sitt anförande på VA-dagen.

Dialog om delar av öppen vetenskap

Begreppet öppen vetenskap är sammansatt av flera olika delar. Här ingår öppen tillgång (till vetenskapliga publikationer och data), att involvera allmänheten – till exempel i medborgarforskning (citizen science), forskningskommunikation, koppling till politiska beslut (vilket ska leda till ett evidensbaserat beslutsfattande), alternativa sätt att mäta vetenskaplig prestation (alternative metrics – altmetrics), och en e-infrastruktur som klarar av att möta delarnas behov.

Några av dessa delar var teman för rundabordsdialoger där VA-dagens drygt 200 deltagare i mindre grupper samtalade om delarnas möjligheter och utmaningar. Dialogerna följdes upp med paneldiskussioner och omröstningar i plenum för att ta fram de viktigaste möjligheterna och utmaningarna.

Omröstningsresultaten kan ni se nedan.

Viktig demokratifråga

Regeringens syn på öppen vetenskap framfördes av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, samtidigt som hon fick ta del av resultaten från VA-dagens omröstningar.

– Tillgång till öppen data och forskningsresultat är en viktig demokratifråga, framhöll Karin Röding.

Vem har då ansvaret för att driva igenom öppen vetenskap i Sverige? Forskarsamhället gemensamt, menade Karin Röding, men poängterade att det även behövs draghjälp från politiskt håll.


Se delar av VA-dagen eller hela evenemanget

De fyra delar av öppen vetenskap som diskuterades i rundabordsdialogerna var öppen tillgång, öppna data, medborgarforskning och ansvarsfull forskning och innovation.

Delarna introducerades av:

I de efterföljande panelsamtalen deltog:

Peter Lång, konstnär och kompositör, inledde dagen med ett anförande om vetenskapliga uttryck i konsten.

Läs om #VAdagen i sociala medier via Storify HÄR

Publicerat i Konferenser, Möten, Nyheter, Open Access, Vetenskaplig kommunikation, Vetenskaplig publicering, Workshop | Lämna en kommentar

CFP – The 21st International Conference on Electronic Publishing

***Apologies for cross postings***

Call For Papers/Proposals

21st International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) 2017

Theme: Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices

Conference dates and location : 6-8 June 2017, Limassol, Cyprus Conference Host: Cyprus University of Technology Conference Venue : Curium Palace Hotel

Website: http://elpub.net

Scope

The International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) is entering its 3rd decade of continuous engagement with the changing landscape of publishing and scholarly communications. The conference this year will focus on the diverse perspectives on Open Science, one of the most widely discussed topics in research communications today.

We invite contributions from members of the communities whose research and experiments are transforming the nature of electronic publishing and scholarly communication.

Important dates:

1 November 2016 Submission Site Open

15 December 2016 Submission Deadline for Extended Abstracts

20 January 2017 Author Decision Notification

15 March 2017 Submission of Full Paper for Final Review

1 April 2017 Return of final review

10 May 2017 Submission of Final Paper

30 May 2017 Proceedings uploaded

6-8 June 2017 Conference

Contact Information:

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:

General Chair: Fernando Loizides < fernando.loizides@gmail.com > Emerging Interactive Technologies Lab., University of Wolverhampton, UK

Programme Chair: Leslie Chan <chan@utsc.utoronto.ca>, Centre for Critical Development Studies, University of Toronto Scarborough, Canada

 

Publicerat i Konferenser, Open Access, Vetenskaplig kommunikation, Vetenskaplig publicering | Lämna en kommentar

Debatt om öppen tillgång (open access) i Dagens Nyheter

Tre repliker inkom till Kungliga bibliotekets och Vetenskapsrådets debattartikel ”Att göra forskning tillgängligt för alla kräver mer stöd”.

Med titeln ”Öppen vetenskap behöver inte kosta en enda krona” argumenterar Anders Eklund, docent i medicinsk informatik, för att det redan idag är möjligt att göra forskning tillgänglig helt gratis genom pre-prints och parallellpublicering.

Cissi Billgren Askwall, Vetenskap och allmänhet & Robert Watt, Forskom betonar i sin replik ”Belöna forskare som ger tillgång till forskningsresultat” bland annat behovet att forskare på olika sätt belönas när de tillgängliggör sin forskning, t.ex genom kommunikation och samverkan med det omgivande samhället.

I repliken ”Öppen tillgång till forskning räcker inte” menar fyra forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att traditionella sätt för forskare att nå ut med sina forskningsresultat utanför akademin håller på att brista och att det därför behövs en stärkt och fungerande infrastruktur för samverkan och delaktighet.

Med slutrepliken ”Ekonomin måste klaras när forskning publiceras öppet” avslutar Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet debatten genom att understryka behovet av ekonomiska resurser och säkrad kvalitetsgranskning för att övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem ska gå att genomföra på ett hållbart sätt.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

”Ekonomin måste klaras när forskning publiceras öppet”

Slutreplik publicerad i Dagens Nyheter (dn.se) 4 oktober 2016

Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket uppskattar att flera aktörer valt att kommentera vår debattartikel som handlar om att forskningsresultat måste göras tillgängliga för alla till en lägre kostnad och med bibehållen kvalitetsgranskning. Sven Stafström, Vetenskapsrådet, och Gunilla Herdenberg, Kungliga biblioteket, ger sin slutreplik på DN Debatt om öppen tillgång till forskningsresultat.

Våra respektive organisationer arbetar redan i den riktning som Askwall och Watt pekar ut som vägen mot öppen tillgång till forskningsresultat. Vi har gemensamt föreslagit regeringen att införa nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat. Förslaget inkluderar också nödvändiga steg för att tillgängliggöra forskningsdata och tar upp att forskningsfinansiärer och lärosäten behöver använda alternativa och kompletterande sätt för att bedöma forskares meriter. Vi erbjuder forskare råd och stöd om vetenskaplig publicering med öppen tillgång och sedan flera år kräver Vetenskapsrådet att resultat från forskning som myndigheten finansierat ska finnas öppet tillgängliga. Forskarna kan använda forskningsbidraget för att täcka kostnaderna.

Vi anser att öppet tillgängliga forskningsresultat leder till ett effektivare forsknings- och innovationssystem. Liksom flera av debattörerna vill vi också lyfta fram behovet av forskningskommunikation för att nå ut med forskningen till fler grupper i samhället. Kommunikation om forskning är en självklar del av ett effektivt forsknings- och innovationssystem och bidrar såväl till att motverka faktaresistens som att upprätthålla förtroende och intresse för forskning som till att forskningen får ett genomslag.

Det alternativ som Eklund föreslår med plattformar där forskarna publicerar sina preprints är intressant och, som han påpekar, ökar nu antalet sådana plattformar. Men eftersom forskningen som publiceras på detta sätt inte är sakkunniggranskad får dessa preprints inte samma status gällande artikelns vetenskapliga innehåll eller som merit när forskaren söker anställning eller forskningsbidrag.

Parallellpublicering, som Eklund också tar upp, det vill säga att en artikel som publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift också görs öppet tillgänglig, är i enlighet med Vetenskapsrådets regelverk. Många tidskrifter kräver dock ett till två års ensamrätt på det publicerade materialet. Detta innebär att det tar lång tid innan forskningsresultaten görs öppet tillgängliga. Det är ett problem. Ett annat problem är att parallellpublicering kräver att vi fortsätter betala för prenumerationsbaserade tidskrifter som inte är öppet tillgängliga.

Preprints och parallellpublicering har än så länge inte påverkat det rådande oligopolet av vetenskapliga förlag eller den pågående ökningen av förlagens prenumerationsavgifter. Internationellt har utvecklingen lett till att till exempel Harvard University varnar sina forskare för att man inte längre har råd med de höga prenumerationsavgifterna. Man uppmanar därför forskarna att publicera sina artiklar i open access-tidskrifter. Flera svenska lärosäten står inför liknande ekonomiska problem.

För att klara övergången till ett öppet publiceringssystem måste en rad aktörer agera på flera områden som vi skriver i vår artikel. I övergången behövs också ekonomiska resurser, inte bara för att finansiera författaravgifter utan även för att stödja alternativa publiceringsmodeller och för att underlätta mindre förlags processer att omvandla redan befintliga, prenumerationsbaserade tidskrifter till öppet tillgängliga. Samtidigt är det helt nödvändigt att genom hela övergångsperioden säkra kvalitetsgranskningen av forskningen som publiceras.

Nu ser vi fram emot både samarbeten och insatser för att förverkliga att forskningsresultat och forskningsdata görs öppet tillgängliga för alla att ta del av!

Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket

Sven Stafström, Generaldirektör för Vetenskapsrådet

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

OpenAIRE Newsletter September 2016

If you can’t see this e-mail, view it online

OpenAIRE celebrates Open Access Week 2016

By providing one webinar for every day of the week

internationalOAweek2016 200We are thrilled to join forces with open access organizations  for a week of open science immersion! We have prepared one webinar for every day between 24-28 October touching upon a wide range of topics, specifically focussing on OpenAIRE actions take us all on step further in Open Access and Open Science: Open Science primer, Open Repositories, Research Data, policies and information for researchers and project coordinators.
Read More- - -

It just keeps getting better

Zenodo relaunched!

zenodologo newZenodo, the collaborative OpenAIRE-CERN open repository for all scientific output, has just been relaunched with new and improved features. More data, more space, improved integration and automatic linking are just some of the updates the Zenodo team have in store for you.
Read More
- - -

What is the role of repositories in the Open Science ecosystem?

The view from the Coalition of OA Repositories

integration 1364673 960 720 300x200Kathleen Shearer, the executive director of COAR, published a response to an article written by Richard Poynder on September 22, 2016. Although some of Richard Poynder’s comments definitely reflect the current reality, he made a number of other somewhat questionable assertions, in particular that institutional repositories (IRs) have failed. Poynder’s comments possibly reflect a misleading narrative entering into the dialogue about Open Access.
Read More

- - -

How to take full advantage of text & data mining in research

OpenMinTeD: Exploring TDM Licensing in practice

OpenMinted futureTDM factsEven if researchers can lawfully access and read scientific material, for instance publications through their university library, copying a substantial part of works may infringe copyright in those works. This constitutes a major problem when it comes to Text and Data Mining (TDM). Thomas Margoni from University of Glasgow discusses the challenges we face and how these are addressed in OpenMinTeD, an EU-funded project, that builds bridges between legally accessible content and TDM services.
Read More

- - -

Reviewing-disseminating-assessing research

New methods, indicators and tools in the scope of Open Science

 

3 openauplogo 200The recently EU-funded project OpenUP aspires to come up with a cohesive framework for the review-disseminate-assess phases of the research fit to support and promote Open Science. This comes in a very timely manner with EU’s European Open Science Cloud initiative, as OpenUP’s efforts will lead to policy recommendations for the EU and organizations across Europe. A very enthusiastic consortium will roll out seven pilots which will analyze and evaluate emerging mechanims and how these are perceived by different stakeholders within (open) scholarly communication.

Read More

- - -

Finnish National OpenAIRE Workshop

Infrastructure and Networking for Open Science

OpenAIREworkshopFinlandThe Finnish national OpenAIRE workshop in the end of August  2016 underlined for one more time Finland’s commitment to Open Science. The event painted a broad picture of the current scene of Open Science starting from the European level down to local university level developments, focussing on the importance of infrastructures and the human support.
Read More

- - -

Charting the road to open peer review

An overview of OpenAIRE activities to explore quality, openness and transparency

peerreview 300x216OpenAIRE is involved in numerous activities and events to aid and move forward the different aspects of Open Science. Among them we are investigating Open Peer Review through surveys, experiments and workshops. View a summary of our activities and parcicipate in our ongoing survey.
Read More

- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

Eastern Partnership E-Infrastructure Conference
Thursday, 06 October 2016 @ University of Georgia
REFLECTIVE 2014 & 2015 Projects’ joint conference
Tuesday, 18 October 2016 @ Brussels, Belgium
PUBMET 2016
Thursday, 20 October 2016 @ Zadar, Croatia
Open Science on the move
Monday, 24 October 2016 @ KBR, Keizerslaan 4, 1000 Brussels
National Open Access Conference & OpenAIRE National Workshop
Monday, 24 October 2016 @ Izmir – Turkey
European Pathways to Open Science
Tuesday, 25 October 2016 @ Universität Wien, Aula am Campus, Spitalgasse 2, 1090 Wien
Open Access Week 2016 @EKT
Tuesday, 25 October 2016 @ NHRF, Vas. Konstantinou 48, GR-116 35, Athens
Seminar Publish for Impact in Open Access week 2016
Thursday, 27 October 2016 @ Delft
OpenAIRE workshop for UK universities. Open access in Horizon 2020
Tuesday, 01 November 2016 @ The Studio Birmingham – 7 Cannon Street Birmingham B2 5EP
OpenCon 2016
Saturday, 12 November 2016 @ Washington, DC
 
Publicerat i EU, Horizon 2020, Open Access, OpenAIRE | Lämna en kommentar

Publiceringskostnader

Detta inlägg är skrivet av Thomas Mattsson, bibliotekarie vid Högskolan i Jönköping, och är tidigare publicerat på hans blogg ”Bibliotekshorisonten”. Följ gärna hans blogg för fler intressanta inlägg, bl.a. om open access.

Se även inbjudan till symposiet Open APC Sweden på Kungliga biblioteket 25 november 2016.

Författar- eller publiceringsavgifter är en av de snabbast växande intäktskällorna för de vetenskapliga förlagen. Det är samtidigt en av de utgiftsposter som forskare och deras lärosäten har minst kännedom om. Lärosäten som påbörjat arbetet med att sammanställa kostnader för publiceringsavgifter har kunnat konstatera att det är svårt att få en överblick över de totala kostnaderna på grund av att de kan budgeteras och betalas på många olika sätt. Gjorda sammanställningar omfattar därför endast de kostnader som kunnat återfinnas. Utöver det som redovisats finns ytterligare kostnader i en omfattning som i de flesta fall inte kan beräknas.

Den bild av publiceringskostnaderna som växer fram ur lärosätenas uppgifter är ännu ofullständig och i behov av kompletteringar. En allt tydligare bild kan dock skönjas när de enskilda organisationernas uppgifter sammanställs på nationell och internationell nivå. Inte minst gäller det när uppgifter från forskningsfinansiärer ingår i undersökningarna.

I det här blogginlägget presenteras tre studier som publicerats under 2016. En av dem är gjord av en forskningsfinansiär, en är baserad på uppgifter inrapporterade från lärosäten och fristående forskningsinstitut och en är en sammanställning av uppgifter från både forskningsfinansiärer och lärosäten. Studierna är gjorda i Storbritannien, Tyskland och Österrike, tre EU-länder med delvis olika förutsättningar för open access-publicering.

Storbritannien
I maj 2016 publicerade det brittiska bibliotekskonsortiet, Jisc, en studie av publiceringsavgifter som dels baseras på frivilligt inrapporterade uppgifter från 40 lärosäten, dels på de uppgifter om författaravgifter som lämnats till forskningsfinansiärerna Research Councils UK (RCUK) och Charity Open Access Fund (COAF). Den senare inkluderar bland annat Wellcome Trust.

Storbritannien har profilerat sig som ett land där OA-publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter, så kallad hybridtidskriftspublicering, utgör en viktig del av övergången till helt avgiftsfinansierad vetenskaplig publicering. Cirka 80% av de sammanlagt drygt 10.700 OA-artiklar för budgetåret augusti 2014 – juli 2015 som ingått i studien är därför artiklar publicerade i hybridtidskrifter.

Den genomsnittliga publiceringskostnaden för en artikel i en hybridtidskrift var GBP 1.882 och för en artikel i en ren OA-tidskrift GBP 1.354. I genomsnitt var därmed hybridtidskrifterna 39% dyrare att publicera sig i jämfört med de rena OA-tidskrifterna. För båda tidskriftstyperna var dock kostnadsspridningen stor.

Intressant att notera är kostnadsökningarna för publiceringsavgifter. Mellan 2014 och 2015 ökade den genomsnittliga författaravgiften i en hybridtidskrift med 9%, medan motsvarande ökning för de rena OA-tidskrifterna var 22% (beräkningarna är baserade på kostnader för 14 lärosäten).

Att kostnaderna för författaravgifter ökar för båda tidskriftstyperna och att prisskillnaderna mellan enskilda tidskrifter börjar bli allt mindre förklarar studiens författare på följande sätt:

”As institutions gain awareness of APC pricing and form expectations of how much they are willing to pay, publishers adapt. The initial wide variety in APC prices and their general convergence shows that APC prices are not grounded in the actual cost of producing an article but rather are reflections of what the market can bear.”

För Storbritanniens del har de APC-beräkningar som gjordes 2012 för den utredning som sedan kom att ligga till grund för den brittiska OA-politiken kommit att bli ett riktmärke för kostnadsnivåerna:

”Although other data available at the time suggested the average APC was lower than that figure, the estimate has proved to be a self-fulfilling prophecy as institutions have come to expect to pay this amount.”

På grund av hybridtidskriftsdominansen har de fem största mottagarna av författaravgifter under perioden 2013 – 2015 varit de förlag som även tar emot de största abonnemangsavgifterna: Elsevier, Wiley, Nature Publishing, Oxford University Press och Springer. Elsevier svarade ensamt för ca 25% av författarintäkterna under budgetåret 2014-2015.

De brittiska lärosätenas kostnader för kända publiceringsavgifter var under 2014 ca 12% av de samlade belopp som erlades till förlagen. Övriga 88% utgjordes av prenumerationsavgifter. För att komma till rätta med de dubbla kostnader som uppkommer genom de två betalningsflödena har Jisc förhandlat fram offset-avtal med ett antal förlag. Avtalen har resulterat i kostnadsreduktioner. En oönskad bieffekt av offset-avtalen är tyvärr att de har gjort det svårt att redovisa rättvisande kostnader för enskilda artikelpubliceringar inom ramen för avtalen. Jisc har uppmärksammat problemet och utformar nu tydligare redovisningsmetoder.

Förlag som slutit offset-avtal har inte kunnat se några större ökningar av intäkterna från författaravgifter. Elsevier, som inte har något offset-avtal med Jisc, kunde däremot uppvisa en stor ökning av sina publiceringsintäkter. Bland de faktorer som avgör var en forskare väljer att publicera sig, verkar därmed inte författaravgifternas storlek vara av avgörande betydelse.

(Den första uppföljningen av offset-avtalet med Springer, verkar emellertid kunna peka på att offset-avtal kan medföra stora ökningar av antalet OA-artiklar beroende på minskade kostnader. Uppgifterna avser hittills endast första halvåret 2016 och är därför inte en del av den aktuella studien.)

Österrike
Österrikisk forskning finansieras till övervägande del av en enda central forskningsfinansiär, Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – FWF (Austrian Science Fund). För alla projektansökningar som beviljats före november 2014 är fondens stöd till OA-publicering indelat i tre delar:

 • stöd för publicering i rena OA-tidskrifter (maximalt EUR 3.000 per artikel),
 • stöd för publicering i hybridtidskrifter (maximalt EUR 3.000 per artikel) och
 • stöd för övriga kostnader.

Projekt som beviljats stöd efter november 2014 kan inte längre få ersättning för kategorin övriga kostnader. För OA-tidskrifter har maxbeloppet sänkts till EUR 2.500 per tidskrift och för hybridtidskrifter ersätts nu maximalt EUR 1.500 per artikel.

I den studie av författaravgifter för åren 2013-2015 som FWF publicerade i april 2016 har begränsningarna från november 2014 ännu inte hunnit slå igenom i resultatet. Under 2015 fördelade sig ersättningarna från FWF på följande sätt:

 • gyllene OA, 14%
 • hybrid OA, 77%
 • övriga kostnader, 9%

I likhet ned den brittiska studien utgör hybridtidskrifternas andel nästan 80%.

En intressant del av studien från FWF är kategorin övriga kostnader, som bland annat inkluderar ”page charges, colour figures, submission fees”. Kostnaderna avser i första hand tilläggsavgifter vid publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter, men har i vissa fall även introducerats för OA-tidskrifter. Det genomsnittliga beloppet för denna typ av kostnad var EUR 1.273 under 2015, en ökning med 18% sedan 2013.

För 2015 var den genomsnittliga publiceringsavgiften för hybridtidskrifter i den österrikiska studien EUR 2.606, medan motsvarande avgift för OA-tidskrifter var EUR 1.453. Hybridtidskrifterna hade därmed nästan 80% högre genomsnittliga författaravgifter än OA-tidskrifterna. I beräkningarna ingår ändå kostnadsreduktioner för ett antal hybridtidskrifter på grund av det österrikiska bibliotekskonsortiets offset-avtal med några förlag.

I jämförelse med 2014 var de genomsnittliga kostnadsökningarna för både hybrid OA och gyllene OA ca 13%.

Tre förlag var de dominerande mottagarna av publiceringsavgifter från FWF under 2015: Elsevier, Wiley och Springer. Tillsammans svarade de för drygt 57% av kostnaderna för hybridtidskrifter, 24% av kostnaderna för OA-tidskrifter och 35% av övriga kostnader.

Tyskland
I augusti 2016 publicerades en studie av publiceringsavgifter vid 30 tyska lärosäten och forskningsinstitut. Undersökningen baserades på frivilligt inrapporterade uppgifter till projektet Open APC. Totalt ingick drygt 7.400 artiklar publicerade mellan 2005 och 2015. Max-Planck-Gesellschaft svarade ensamt för 39% av samtliga artiklar i studien.

Till skillnad mot situationen i Storbritannien och Österrike var 99% av artiklarna i Tyskland publicerade i rena OA-tidskrifter. Mindre än 1% av artiklarna hade publicerats i hybridtidskrifter. Orsaken till fördelningen står att finna i de regler för ersättning av författaravgifter som den största tyska forskningsfinansiären, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), har satt upp. I korthet innebär regelverket att vare sig publicering i hybridtidskrifter eller författaravgifter överstigande EUR 2.000 ersätts av DFG.

Den genomsnittliga publiceringskostnaden under 2015 var EUR 1.417. Under 2014 var snittpriset EUR 1.285. Kostnadsökningen mellan de båda åren var därmed ca 10%.

Avslutande kommentarer

De brittiska erfarenheterna pekar på en marknad för publiceringsavgifter där kostnaderna stiger för såväl gyllene som hybrid OA. Avgifterna för hybrid OA är dock betydligt högre än för gyllene OA. Studien bekräftar att de stora vetenskapliga förlagen genom sina hybridtidskrifter har flyttat över sin dominerande roll även till marknaden för OA.

Den österrikiska studien ger ytterligare bevis för den stora prisskillnaden mellan hybrid OA och gyllene OA. Studien belyser också problemet med att förlag, förutom avgifter för OA, även belägger artiklar med diverse andra avgifter för publicering. Omfattningen av sådana extrakostnader behöver antagligen studeras närmare.

Från Tyskland redovisas erfarenheter av att forskningsfinansiärer kan styra forskarna till publicering i form av gyllene OA genom att inte ersätta publiceringsavgifter i hybridtidskrifter. På grund av dominansen för gyllene OA var den genomsnittliga publiceringsavgiften i Tyskland under 2015 den lägst redovisade i någon av de tre studierna. Högst genomsnittlig kostnad hade de brittiska publiceringarna i hybridtidskrifter.

Att ett fåtal förlag har dominerat den prenumerationsbaserade vetenskapliga publiceringsmarknaden är inte någon nyhet. Med hjälp av hybridtidskrifterna kan förlagen dessutom bevara den nuvarande marknadsdominansen även efter en övergång till OA. Marknaden för rena OA-tidskrifter har däremot sett annorlunda ut. De traditionella förlagens marknadsandelar har där varit relativt begränsade, men har genom uppköp och allt fler nystartade OA-tidskrifter gradvis kommit att öka. Trots växande marknadsandelar för de största vetenskapliga förlagen har marknaden för OA-tidskrifter ändå verkat kunna erbjuda en motvikt till den situation som råder för de prenumerationsbaserade tidskrifterna. Desto mer överraskande är därför FWF-rapportens slutsatser rörande gyllene OA.

Genom att slå samman uppgifterna om publiceringskostnader i OA-tidskrifter från FWF och de brittiska forskningsfinansiärer som ingår i Charity Open Access Fund kunde drygt 1.000 artiklar publicerade som gyllene OA under 2015 studeras. Sett till kostnaderna var de fem största förlagen:

 • Public Library of Science (PLOS), 28%
 • BioMed Central, 21%
 • Elsevier, 9%
 • Frontiers Research Foundation, 8%
 • Nature Publishing Group, 8%

Så långt ser bilden bra ut. Tar man däremot hänsyn till att Springer äger BioMed Central och Nature Publishing Group samt även kontrollerar Frontiers Research Foundation, blir bilden en annan:

 • Springer, 37%
 • Public Library of Science (PLOS), 28%
 • Elsevier, 9%

Tillsammans tog de tre förlagen emot 74% av publiceringsavgifterna för gyllene OA.

När de brittiska kostnaderna adderas till de österrikiska, blir den genomsnittliga publiceringskostnaden EUR 1.682. Under 2014 var motsvarande kostnad EUR 1.288. På ett år har därmed kostnaden stigit med 31%.

Kraftigt stigande kostnader för gyllene OA och en tilltagande marknadsdominans för ett mindre antal förlag har fått FWF att avsluta sin studie med en varning och en uppmaning:

”These data show that even if a full Open Access publishing system based on APCs is achieved, we will still face the same situation as in the current subscription system: The prices will increase and it is very likely that in 10 to 15 years two or three commercial giants will not only dominate the publication market but the entire academic workflow as well.

Thus, for a functional market in the future, increased competition is necessary. More investment in alternative Open publication models from public and private funding bodies is needed in order to avoid a price increase in the future.”

Det förefaller allt mer angeläget att finna alternativa publiceringsformer för OA. Att för mycket förlita sig på förlagslösningar för publicering och meritvärdering kan i värsta fall leda till att vi är tillbaka där vi startade, men med betydligt högre kostnader. Det är sällan en god idé att försöka lösa ett problem genom att tillsätta mer av det som ursprungligen gav upphov till problemet.

 


Litteratur

Jahn, Najko & Tullney, Marco (2016): A study of institutional spending on open access publication fees in Germany. PeerJ 4:e2323.
https://peerj.com/articles/2323/

Rieck, Katharina; Haslinger, Doris; Meischke-Ilic, Sasa; Kirindi-Hentschel, Ünzüle & Reckling, Falk (2016): Analysis of the publication costs of the Austrian Science Fund (FWF) in 2015.
https://figshare.com/articles/Austrian_Science_Fund_FWF_Publication_Cost_Data_2015/3180166

Shamash, Katie (2016): Article processing charges (APCs) and subscriptions : monitoring open access costs.
https://www.jisc.ac.uk/reports/apcs-and-subscriptions

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Öppen inbjudan till symposium Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar open access. Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll av publiceringskostnader har uppmärksammats och behovet av nationellt och internationellt samarbete är stort.

I samarbete mellan OpenAccess.se, SwePub och svenska lärosäten har Kungliga biblioteket inlett en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att etablera en öppen nationell databas över kostnader för författaravgifter, s.k. Article Processing Charges (APC).

Symposium Open APC Sweden

Kungliga biblioteket bjuder in till ett symposium på temat öppna APC-data i Sverige. Symposiet är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är den 14 november.

Tid: 25 november, kl. 9.30-15.00
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården
Program: Symposium Open APC Sweden
Anmälan: till anmälningsformuläret

 

Varmt välkomna!

 

Publicerat i Bibliometri och analys, Finansiering, Konferenser, Möten, Open Access, Publiceringsmönster, SwePub | Lämna en kommentar

Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? (2/2)

☛ Detta är den andra delen av en text som börjar här.


Bra licensvillkor för TDM

Då kommer vi till en annan frågeställning: vad är bra licensvillkor för att forskarna optimalt ska kunna utföra TDM? För den som förhandlar licensavtal med förlagen kan det ibland vara svårt att veta om ett specifikt villkor som förlagen vill föra in är acceptabelt eller inte. En bra formulering som man kan få in i avtalet är ”TDM är tillåtet och forskaren äger rättigheter till resultatet”, utan att specificera ytterligare. På så sätt blir tillåtelsen helt öppen och forskaren behöver inte anpassa sig till eventuella regler.

Det är dock sällan som förlagen går med på sådana breda formuleringar. Här är några begränsningar som vi har noterat att förlagen ofta vill föra in i avtalen och hur man kan tänka kring dem, med utgångspunkten att man alltid ska ha som princip att ju mindre specifika villkor desto smidigare för forskarna att utföra TDM.

"Lens - Maison syndicale des mineurs" av Jérémy Jännick (PD)

”Lens – Maison syndicale des mineurs” av Jérémy Jännick (PD)

Materialet som kan utvinnas: man ska vara uppmärksam på hur avtalet definierar vilket material som ska kunna utvinnas. Text, siffror, tabeller, bilder och mer generellt all data är intressanta för TDM. Av denna anledning pratar man ibland om content mining istället för text and data mining. Hur materialet presenteras (artiklar eller böcker) borde inte spela någon roll och bör därför inte specificeras.

Informera förlaget inför varje TDM: vissa förlag vill kunna se hur deras material används och kräver att forskarna i förhand fyller i ett formulär eller meddelar dem innan TDM utförs. Detta innebär ett oönskat administrativt jobb för forskarna. Andra förlag skriver in i sina TDM-klausuler att man ska be om tillstånd för att kunna utföra TDM, vilket förstås är oacceptabelt. Hela poängen är att inte behöva be om tillstånd, utan att TDM ska vara tillåtet som standard.

Beskrivning av TDM-projekten: i samband med att vissa förlag kräver att bli informerade inför varje TDM-sökning vill de ibland att forskaren också ska beskriva vad projekten handlar om. Sådana formuleringar bör undvikas eftersom forskarna ska kunna välja att hemlighålla vad de arbetar med. Om förlaget insisterar kan man skriva i licensavtalet att förlaget endast får använda denna information i den utsträckning som krävs för att tekniskt möjliggöra TDM-sökningen.

Kommersiellt syfte med själva TDM-processen: ofta samarbetar aktörer som drivs av olika syften kring forskningsprojekt, t.ex. ett universitet och ett privat företag. Det är dock komplicerat att tydligt reda ut om syftet är kommersiellt eller icke-kommersiellt och vilka kriterier man ska använda. Ska organisationsformen vara styrande? En privat aktör kan ju agera ideellt och ett universitet ibland kommersiellt. Eller ska andelen finansiering som kommer från den aktör som agerar kommersiellt vara ett kriterium? Frågan är var gränsen ska gå i så fall (10 %? 50 %?). Forskning kan också börja som icke-kommersiell och senare utvecklas till ett kommersiellt projekt. Ur ett större perspektiv skulle en begränsning till icke-kommersiellt syfte kunna avskräcka TDM-investeringar och den samhälleliga potentialen skulle inte utnyttjas. Så länge man har laglig tillgång till materialet borde man kunna utföra TDM, oavsett syfte. Därför bör avtalet antingen inte specificera för vilket syfte TDM får göras, alternativt tydligt tillåta både kommersiellt och icke-kommersiellt syfte.

"Pays noir – Borinage" av Constantin Meunier

”Pays noir – Borinage” av Constantin Meunier

Belastning av förlagets servrar: en formulering som begränsar med en viss siffra hur många artiklar man får utvinna under t.ex. en timme ska undvikas eftersom vissa forskningsprojekt kan behöva söka i miljontals artiklar. Avtalet ska bara nämna att TDM ska belasta servrarna på ett rimligt sätt och inte störa deras normala drift.

API: ett sätt för förlagen att behålla kontroll på hur mycket TDM belastar deras servrar (och mer generellt att se hur deras material används) är att tvinga forskarna att använda ett specifikt gränssnitt, en så kallade API. Problemet är att dessa API:er är av mer eller mindre god kvalitet och forskaren måste anpassa sin TDM till API:ens möjligheter.

Lokal kopiering av materialet som ska utvinnas: istället för att använda förlagets API som ibland kan begränsa dem vill många forskare kunna spara ner materialet lokalt, i valfritt format (pdf, xml, etc.). Förutom att man undviker problemet med API (se ovan) innebär denna lösning att själva TDM inte belastar förlagets servrar. Och när forskaren utför sin TDM lokalt behöver hen inte avslöja för förlaget vilka algoritmer som används. Det är därför en fördel om avtalet tillåter lokal kopiering.

Lagringen av materialet efter TDM-utförandet: förlagen kräver ibland att materialet ska raderas så fort TDM-projektet är klart. Detta kan dock vara ett problem för forskningens reproducerbarhet. Istället bör materialet kunna lagras i ett säkert stängt repositorium.

Publicering och användning av TDM-resultatet: har förlaget någon form av upphovsrätt på det bearbetade verket, dvs resultatet av TDM? Eller handlar det bara om att presentera och tolka råa fakta? Detta är en komplex fråga som inte är föremål för denna artikel. Däremot kan man komma runt den och avtala i licensen att forskaren får göra resultatet offentligt och använda det som hen vill, även i kommersiellt syfte. Annars kan TDM-resultatet potentiellt få mindre spridning och återanvändning och samhället kan inte nyttja investeringarna av den offentliga forskningen.

"Miner with helmet and hydraulic drill in Sulitjelma" av ökänd fotograf (CC-By-SA)

”Miner with helmet and hydraulic drill in Sulitjelma” av okänd fotograf (CC-By-SA)

Max X bokstäver, Y ord eller Z meningar från materialet får reproduceras i TDM-resultatet: sådana siffror är bara godtyckliga. Rätten att citera som ingår i svensk lag och i många EU-medlemsländers lagstiftning gör att licensen inte borde behöva reglera detta. Däremot är det rimligt att förlaget kräver att TDM-resultatet inte inkluderar upphovsrättskyddat material (fulltext av artiklar eller bilder t.ex.).

Källhänvisa i TDM-resultatet: generellt borde forskaren hänvisa till vilket material som har använts för att komma fram till TDM-resultatet. Detta blir dock praktiskt omöjligt om utvinningen baseras på tusentals enskilda artiklar. Ett alternativ kan vara att källhänvisa till själva förlagets namn.

Ett sista råd till de som förhandlar med förlagen är att inkludera en klausul som föreskriver att de användarrätter som erbjuds av lagen inte kan uteslutas av licensavtalet. Mot bakgrund av det nya EU-direktivet (se första delen av texten) har vi i det följande exemplet lagt till en formulering med tanke på förekommande undantag i upphovsrätten som sannolikt kommer att implementeras nationellt:

Nothing in this Agreement shall be taken to restrict, limit or curtail any acts done or authorised by Licensee or Authorised Users in relation to the Licensed Materials or any part thereof which are or will be permitted under Swedish law during the Term. In the event of any conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of Swedish law, the provisions of Swedish law shall prevail.

Laurent Fournier, licenshandläggare och juridiskt stöd för Bibsamkonsortiet, Kungliga biblioteket, och Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek

Denna text är publicerad under licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (CC-By).


Förutom de länkar som finns i texten har vi använt följande källor:

Cocoru, Diana och Boehm, Mirko, An analytical review of text and data mining practices and approaches in Europe – Policy recommendations in view of the upcoming copyright legislative proposal (May 1, 2016). Finns på http://www.openforumeurope.org/wp-content/uploads/2016/05/TDM-Paper-Diana-Cocoru-and-Mirko-Boehm.pdf
Independent expert group commissioned by the European Commission, Standardisation in the area of innovation and technological development, notably in the field of Text and Data Mining (April 2014). ISBN 978-92-79-36743-4; doi:10.2777/71122. Finns på http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf
Filippov, Sergey, Mapping text and data mining in academic and research communities in Europe, The Lisbon Council (May 27, 2014). Finns på http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/109.html
Publicerat i EU, Licenser, TDM | 1 kommentar

Text- och datautvinning, EU och licensavtal: Hur kan juridiken underlätta? (1/2)

Samtidigt som big data, open science och open access blivit etablerade begrepp i forsknings- och bibliotekskretsar de senaste åren talas det också alltmer om text- och datautvinning, text and data mining på engelska (TDM). Text- och datautvinning betyder att man på teknisk väg kan genomsöka stora mängder data som det skulle vara omöjligt att sammanställa resultat och slutsatser kring för hand.1 På så sätt kan man t.ex. kartlägga trender inom ett forskningsfält genom att samköra ett stort antal vetenskapliga artiklar inom loppet av några minuter.

Tekniken existerar redan idag men det finns stora juridiska frågetecken kring användningen av den till dess fulla potential. Som exempel kan nämnas cancerforskare vid Karolinska Institutet som arbetar med TDM för att kartlägga mekanismer bakom canceruppkomst, t.ex. för att förstå hur kemikalier orsakar cancer. Inom cancerforskningen är den vetenskapliga litteraturen mycket omfattande. För att kartlägga längre utvecklingstendenser och identifiera nya samband och mönster i data har forskare tillsammans med lingvister tagit fram TDM-baserade verktyg som hittills har analyserat sammanfattande abstracts av medicinska publikationer. Problemet är dock att fulltextversionerna inte är fritt tillgängliga för användning av TDM, vilket hämmar forskningens potential. En manuell genomgång av detta informationsmaterial skulle vara ogörligt.

Eftersom en utvinningsprocess genom TDM på material i en tidskriftsdatabas baseras på upphovsrättsskyddat material och rent tekniskt kräver att man gör en kopia av den data som ska undersökas är en central fråga om det kräver rättighetshavarens (d.v.s. förlagets) tillåtelse för att kunna utföra TDM. Rättsläget är idag oklart. Från bibliotekshåll har principen ”the right to read is the right to mine” hävdats: bibliotek som genom licens förvärvat läsrättigheter till material i en databas har också förvärvat rättigheterna att göra TDM på materialet. Förläggare och databasinnehavare har däremot hävdat att TDM är ett särskilt upphovsrättsligt förfogande som kräver uttrycklig separat licensiering och att TDM-resultatet borde anses som ett bearbetat verk utifrån det undersökta materialet. Frågan om huruvida samtycke behövs för en TDM-process på material som användaren har rätt att läsa har aldrig prövats i Sverige. Förmodligen skulle det i dagsläget krävas samtycke om frågan prövades rättsligt.

En juridisk men också praktisk fråga

Juridiskt finns det olika sätt att kunna få samtycke att utföra TDM. Samtliga har olika praktiska konsekvenser.

"Miner Wayne Gipson, 39, With His Daughter Tabitha, 3" av Jack Corn (PD)

”Miner Wayne Gipson, 39, With His Daughter Tabitha, 3” av Jack Corn (PD)

Ett första sätt är att forskaren ber om förlagets tillåtelse varje gång hen vill använda sig av TDM. Ur förlagets synvinkel kan detta ses som en användning av deras material som inte ingår i de klassiska läsrättigheterna som lärosäten förvärvar, och alltså som en anledning att kräva betalning av en extra avgift. Förutom de eventuella kostnaderna innebär denna lösning en administrativ belastning för forskaren och biblioteket (kontakta förlaget, skriva på ett avtal, betala en faktura, etc.) som kan få dem att avstå från att utföra TDM. Dessutom har många forskare ingen kompetens, och förväntas inte ha det, när det gäller att förhandla licenser.

Ett annat sätt att få samtycke är att få in en rätt till TDM i det licensavtal som lärosätet tecknar med förlaget, vilket innebär att så länge att man har rätt att läsa materialet har man också rätt att utföra TDM. En fördel med denna lösning är att lärosätet bara behöver förhandla en gång och sedan får alla forskare som är anslutna till det utföra TDM utan särskilt tillstånd under licensperioden. Men allt beror på hur bra förhandlingen av licensavtalet går: vissa förlag ställer svåra villkor som gör att utförandet av TDM blir mycket mindre smidigt i praktiken, ibland omöjligt. Praxis visar också att det inte går att få exakt samma villkor med alla förlag. I slutändan måste forskarna ta reda på vad man får och inte får göra beroende på vilket material man vill undersöka.

Mot dessa svårigheter skulle man kunna agera på lagstiftningsnivå och införa ett permanent undantag i upphovsrätten som tillåter utförande av TDM utan rättighetshavares tillåtelse, oavsett vad licensavtalen föreskriver. Storbritannien introducerade ett sådant undantag i sin nationella lagstiftning 2014. Alla forskare i Storbritannien får alltså använda sig av TDM-tekniken under samma villkor. Men eftersom forskning ofta sker över gränserna skulle det behövas en reform på högre nivå, till att börja med inom EU.

Samma TDM för hela EU

Idag finns inga enhetliga upphovsrättsliga regler kring TDM i Europa. Frankrike kommer snart att införa en undantagsregel i linje med den brittiska. I andra EU-länder pågar liknande diskussioner. Utanför Europa finns undantag i den nationella lagstiftningen i bland annat Japan och Israel. I USA kan TDM utföras under det upphovsrättsligt tillåtna användningsområden som brukar kallas fair use.

"ready to mine." av Matt Hintsa (CC-By-NC-ND)

”ready to mine.” av Matt Hintsa (CC-By-NC-ND)

Inom EU har det alltmer börjat uppmärksammas att det är en konkurrensnackdel för forskning och innovation att det råder tydligare regler kring TDM utanför EU. Därför har EU-kommissionen genom sitt pågående reformarbete med en EU-gemensam upphovsrätt (inom det som kallas digitala inre marknaden) identifierat lagstiftning kring TDM som ett område som behöver uppmärksammas när man gör en översyn av det så kallade Infosoc-direktivet. Detta är ett direktiv från 2001 som innehåller upphovsrättsliga undantag som medlemsländerna kan välja att implementera nationellt. Ett förslag om en sådan gemensam upphovsrättslig undantagsregel för TDM har diskuterats i EU-parlamentet under 2016. En diskussionspunkt har varit om undantagsregeln endast skulle vara för icke-kommersiellt bruk eller generell. Svårigheten ligger i att formulera en lagtext som ger forsknings- och innovationssektorn tillräckliga möjligheter för TDM samtidigt som den inte inkräktar på upphovsrättsinnehavarnas intressen. Detta är förstås föremål för ett intensivt lobbyarbete från båda sidor. I september 2016 lämnade Kommissionen sitt förslag till upphovsrättsreform i form av ett nytt direktivförslag. Detta innehåller, bland mycket annat, en gemensam upphovsrättsregel som tillåter TDM för offentliga forskningsinstitutioner. Förslaget kommer nu att behandlas inom EU:s lagstiftningsprocess under det närmaste året. Först när direktivet har beslutats kan lagstiftningen implementeras i varje medlemsstat.

Vad ska vi i Sverige göra så länge?

Det är svårt att säga hur mycket forskare i Sverige använder sig av TDM-tekniken idag men man kan i vilket fall säga att den juridiska miljön inte uppmuntrar dem att börja.2 Vissa licensavtal som lärosätena tecknar med förlagen (bland annat via Bibsamkonsortiet) innehåller TDM-klausuler men långt ifrån alla. För vissa lärosäten är det avsiktligt att de nuvarande licensavtalen inte nämner TDM. Även om det lämnar forskare i ett juridiskt vakuum vill man inte riskera att låsa in sig i sämre villkor genom avtalen än vad man skulle kunna få i framtiden genom lagstiftning. Det finns nämligen inga garantier för att den eventuella kommande EU-lagstiftningen som nämns ovan blir obligatorisk tillämplig. EU-lagstiftare kan bestämma att avtalsfriheten också ska gälla för TDM, med andra ord att lagstiftningen bara gäller om licensavtalen inte föreskriver speciella villkor.

Om ett kommande upphovsrättsundantag däremot blir obligatoriskt tillämpligt kan man under tiden med fördel förhandla TDM-vilkor i licensavtalen. Dessa villkor kommer att gälla tills lagen träder i kraft, även om de inte är optimala.

☛ Texten fortsätter här.

Laurent Fournier, licenshandläggare och juridiskt stöd för Bibsamkonsortiet, Kungliga biblioteket, och Jonas Holm, jurist, Stockholms universitetsbibliotek

Denna text är publicerad under licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (CC-By).


Fotnoter

1. Mer specifikt innebär TDM att automatisera algoritmer och att driftsätta dem i programvara i syfte att aggregera information ur stora datamängder för vidare analys av mänskliga analytiker.
2. Det har visats att ”länder där akademiska forskare måste skaffa uttryckligt samtycke från rättighetsinnehavarna att utföra laglig TDM uppvisar en betydligt lägre andel av TDM forskningsresultat i förhållande till de totala forskningsresultaten” (egen översättning av: Handke, Christian och Guibault, Lucie och Vallbé, Joan-Josep, Is Europe Falling Behind in Data Mining? Copyright’s Impact on Data Mining in Academic Research (June 7, 2015). Finns på http://ssrn.com/abstract=2608513 eller http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2608513).
Publicerat i EU, Licenser, TDM | 1 kommentar

Save the date! Mötesplats Open Access 2017, 26 – 27 april

 Save the date!

Mötesplats Open Access (MOA) äger rum för 10:e gången 2017. Välkommen att boka in i kalendern redan nu! Det blir två spännande halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om open access. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Karlstads universitetsbibliotek. Mer information kommer i november.

Tid: Onsdag 26 april och torsdag 27 april 2017

Plats: Aula Magna, Karlstad universitet

Webb: openaccess.se

Hashtag: #moa17

Vi ses i Karlstad i vår!

Programkommittén för MOA2017 (Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, openaccess.se, Kungliga biblioteket)

Publicerat i Konferenser, Mötesplats Open Access MOA, Nyheter, Open Access, Workshop | Lämna en kommentar