Evaluation of the Swedish Springer Compact agreement

Recommendations for the renegotiations of Springer Compact: Interim report 3

The Swedish pilot agreement named Springer Compact with the publisher Springer Nature comes to an end this year. The present agreement covers the time period 2016-07-01 – 2018-12-31. Springer Compact was the first Swedish agreement signed with the intent to offset publishing costs with subscription costs.

An independent evaluation group has been studying the effects of the agreement and compiled recommendations to guide the upcoming renegotiations. The group also reviewed Springer Natures other existing offset agreements and found interesting differences in the agreements piloted. The review is presented in a transparent table, facilitating an international comparison of Springer Nature’s offsetting agreements.

This is the third interim report in a series of four [PDF: Evaluation of offset agreements Springer Compact Report 3].

You may find blog entries here for the first and the second interim report [both reports are in Swedish].

For any questions, please contact the Coordinator of the Evaluation Group: Lisa Olsson, lisa.olsson [at] su.se.

Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag för nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I KB:s arbete har vi noterat ett par vanliga missförstånd om vad omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem innebär. I detta öppna brev vill vi reda ut dessa missförstånd och samtidigt synliggöra en av de största utmaningarna.

 

Fortsätt läsa ”Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”

Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet tydliggörs Kungliga bibliotekets uppgifter att hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga samt att stödja landets bibliotek att sprida kunskapen. Vidare att KB ska tillhandahålla en heltäckande och kvalitativ datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer och därmed ge en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet med en tydligare forskningsprofil är att fler ska få möjlighet att ta del av och använda vetenskapligt grundad information.

 

Fortsätt läsa ”Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket”