Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet tydliggörs Kungliga bibliotekets uppgifter att hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga samt att stödja landets bibliotek att sprida kunskapen. Vidare att KB ska tillhandahålla en heltäckande och kvalitativ datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer och därmed ge en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet med en tydligare forskningsprofil är att fler ska få möjlighet att ta del av och använda vetenskapligt grundad information.

 

Fortsätt läsa ”Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket”

Nordic consortia endorse LIBER’s open access principles

LIBER, the Association of European Research Libraries, has recently published a new strategy for publisher negotiations containing five open access principles. The new strategy aligns with OA2020 and their mission outlined in ”Expression of interest in the large-scale implementation of open access to scholarly journals,” which all Nordic consortia have signed. As a consequence, the Nordic consortia would hereby jointly like to endorse LIBER’s principles and aim to meet them in negotiations. As all Nordic countries have different national open access strategies, the relevance of all LIBER’s principles may differ from country to country.

 

Fortsätt läsa ”Nordic consortia endorse LIBER’s open access principles”

Nya uppdrag till KB rörande öppen tillgång

Kungliga biblioteket (KB) har fått två nya uppdrag som rör utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem. Regeringen har dels beslutat att KB ska ta fram bedömningskriterier för vetenskapliga publikationer, för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet tillgängligt vetenskapssystem. Dels anges i KB:s regleringsbrev för 2018 att myndigheten ska sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering.

 

Fortsätt läsa ”Nya uppdrag till KB rörande öppen tillgång”

Välkommen Camilla Hertil Lindelöw

Foto: Jonathan Robson

Vi hälsar Camilla Hertil Lindelöw varmt välkommen till Kungliga biblioteket och arbetet som handläggare i Teamet för öppen tillgång vid enheten för nationell bibliotekssamverkan. Camilla kommer närmast från Södertörns högskolebibliotek där hon arbetat som handläggare för publiceringsfrågor, bland annat med olika bibliometriska analyser. Innan dess arbetade hon vid Stockholms universitetsbibliotek. Camilla deltar även i SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri.

Hitta öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar

Allt fler artiklar publiceras öppet tillgängliga, både i rena open access-tidskrifter och i prenumerationsbaserade tidskrifter, där en publiceringsavgift betalas för att artikeln ska bli öppet tillgänglig. Det finns även artiklar som är öppet tillgängliga av andra skäl, exempelvis för att de vetenskapliga förlagen tillåter forskaren att parallellpublicera artikeln öppet tillgänglig i institutionella repositorier eller ämnesarkiv. Det enklaste sättet att hitta öppet tillgängliga artiklar är via plugins och söktjänster. I följande text ger vi förslag på några sådana tjänster.

 

Fortsätt läsa

Kungliga biblioteket stödjer Knowledge Unlatched

Kungliga biblioteket (KB) bidrar till finansiering av Knowledge Unlatched (KU) för att göra den aktuella kollektionen med 151 e-böcker inom humaniora och samhällsvetenskap öppet tillgänglig under 2018.  KB stödjer även KU:s senaste kollektion med ett 30-tal öppet tillgängliga sakkunniggranskade monografier inom ämnet lingvistik från Language Science Press, ett akademikerdrivet tyskt open access förlag.

 

 

Fortsätt läsa ”Kungliga biblioteket stödjer Knowledge Unlatched”